US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2002

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2002

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

Og de sejler

- de gamle træskibe


af Arne Gotved


Med ord, billeder og farver skildrer bogen et udvalg af de gamle sejlførende træskibe, der gennem de sidste 25 år er blevet restaureret og endnu sejler.

Smakkejoller, galeaser og skonnerter m.fl. der har været en del af vore bedsteforældres liv. Fartøjer af stor skønhed og håndværksmæssig fuldkom-menhed.

Kapitler om fartøjstyper, rigning og sejl er ligesom billedteksterne oversat til engelsk og tysk.


212 sider, indbundet, ill. i s/h og farve, 23 x 31 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 398,00

Skib Forlag, 2002
ISBN 87-90374-26-8

-

Stormfloden - den 13. november 1872

- Danmarks største strandingskatastrofe


af Kjeld Ejdorf


Bogen handler om skibene, strandingerne og følgerne af Danmarks største strandings-katastrofe.

En voldsom stormperiode hærgede Nordeuropa i begyndelsen af november 1872, og især gik det ud over Danmark, Skåne og de tyske Østersø-områder.

Stormen over Danmark kulminerede den 13. november i en orkan, og i kølvandet efterlod den tragedier og ødelæggelser i en hidtil uset skala. Talrige kyststrækninger i Danmark blev oversvømmede.

Stormfloden blev på én dag til en national ulykke. Til vands blev 260 små og store skibe drevet ind på kysten eller forliste på søen med tab af mange menneskeliv.


111 sider, indbundet, illustreret med fotos og kort

Vejl. udsalgspris: Kr. 248,00

Skib Forlag, 2002
ISBN 87-90374-25-8

-

Jakten på Najaden

- Norsk-engelsk drama på Lyngør Havn


af Knut Bjørnsen


Det er sommeren 1812. Napoleonskrigene raser i Europa.

I Norge er der mangel på korn, og kysthandelen bliver effektivt blokeret af englænderne. Norge er havnet på den forkerte side i krigen mod England og dets allierede.

Bogen handler om NAJADENs sænkning, set med norske briller.

Med fyldigt kildemateriale indsamlet gennem mange år, og kombineret med nye kilder, har Knut Bjørnsen forsøgt at beskrive slaget, der blev udkæmpet ved Lyngør for mere end 190 år siden.


89 sider, indbundet

Genesis Forlag Arkona, Oslo 2002
ISBN 82-476-0243-1

-

Klar ved Flag og Gøs


af kommandørkaptajn
Steen Splittorff Ovesen


Den 1. december udkom en bog om Søvær-nets dagligdag.

Bogen rummer 2 hovedafsnit.

Dels et genoptryk af afdøde kontreadmiral Frits Hammer Kjølsens bog "Orlogsliv og Lune" fra 1960, der for længst er udsolgt; dels et nyskrevet afsnit der omhandler den moderne tid, og den indeholder ikke udelukkende muntre anekdoter, f.eks. fra den kolde krig. Denne del er fortrinsvis illustreret med fotos.

Overskuddet fra bogen vil gå til beboerne i stiftelsen "Bombebøssen" på Christianshavn, oprettet i 1819.


Ca. 200 sider, illustreret med fotos og Bo Bojesens originale tegninger.

Forlaget Arkona, Århus
ISBN 87-7244-025-2

-

Marinehjemmeværnet 50 årMarinehjemmeværnet 50 år

1952-2002


Bogen er udgivet i anledningen af Marinehjem-meværnets 50-års jubilæum.

Marinehjemmeværnets historie belyse, ligesom der gives en beskrivelse af de opgaver, der til daglig varetages af det frivillige hjemmeværns-personel.


302 sider, indbundet, 22,5 x 17,5 cm, ill. i farver

Wisby &Wilkens Forlag, Odder
ISBN 87-89191-37-4

-

40 år til søs

- fortalt i ord og billeder


af Thorkild Sandbeck


Gennem forfatterens 600 fotos og illustrationer kommer vi langt omkring.

Ikke blot fortælles i ord og billeder om de over 30 skibe, han har sejlet med. Vi stifter også bekendtskab med nogle af de 100 lande, Thorkild Sandbeck har besøgt.

Bogen kan betragtes som et historisk dokument og begynder med forfatterens tid i marinen i 1959, opholdet på Fanø Navigationsskole og udmønstring som telegrafist i Mærsk og senere 20 år i ØK.

Efter de mange år i handelsflåden følger vi forfatteren gennem 12 år på havforskningsskibet DANA og på grønlandske passagerskibe.


160 sider, indbundet, A4 format, ill. i s/h og farve

Vejl. udsalgspris: Kr. 348,00

Skib Forlag, 2002
ISBN 87-90374-22-8

-

Danske Marineblankvåben II


af Kurt Bang Petersen


Bogen omtaler og beskriver danske marine-blankvåben, dvs. sabler, kårder, sværd mm.
Bogen er udgivet som Våbenhistorisk Årbog 2002 (Nr. 47)


232 sider, indbundet, 18 x 25 cm, ill. i s/h og farver

Udgivet af Våbenhistorisk Selskab, Forlaget DEVANTIER
ISSN 0108-707X

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. september 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. december 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger