US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 42000-tallet

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Før 1500

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - 2000-tallet

Neden for finder du en kronologisk oversigt over søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i 2000-tallet.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

Begivenheder under krig eller krigsforhold er markeret med en grøn bag-grundsfarve, meden FN operationer er markeret med lyseblå baggrund.

-

 2000-tallet

01 JAN 2000

Søværnet overtager ansvaret for den operative udførelse af opgaver i relation til havmiljøet fra Miljøministeriet.

16 SEP 2000

Torpedomissilbåden SEHESTED, den sidste torpedobåd af WILLEMOES-klassen udfases. Dermed ophører søværnet med at have torpedobåde.
Den første torpedobåd indgik i flådens tal i 1879.

01 JAN 2001

2. og 4. Eskadre sammenlægges og benævnes fremover 2. Eskadre.

01 JAN 2001

Søværnets Taktiske Stab oprettes.

01 JAN 2001

Færøernes Kommando sammenlægges med Flyvestation Thorshavn til en ny Færøernes Kommando.

12 NOV 2001

Korvetten NIELS JUEL afgår fra flådestation KORSØR for at tilslutte sig NATO-styrken i Middelhavet, der bl.a. har til formål at bekæmpe den internationale terrorisme i operation ACTIVE ENDEAVOUR.

15 JAN 2002

Søværnets Frømandskorps deltager i operation ENDURING FREEDOM i Afghanistan og gennemfører flere operationer sammen med bl.a. Jægerkorpset.
Deltagelsen ophører 4 JUN 2002.

10 JUN 2002

Ubåden SÆLEN afsejler fra Flådestation Frederikshavn for at tilslutte sig operation ACTIVE ENDEAVOUR med patrul-jeopgaver i det østlige Middelhav.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

21 FEB 2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Suez kanalen, og passerer kanalen i løbet af 21. og 22. februar på vej til den Persiske Golf.
SÆLEN bliver dermed den første danske ubåd, der sejler gennem Suez kanalen.

 2003: Operation Iraqi Freedom (Multinational indsats i Irak)

14 MAR 2003

Korvetten OLFERT FISCHER afgår fra Flådestation Korsør for at indgå i operation ACTIVE ENDEAVOUR i Middelhavet.
Ved ankomst til Rota i Spanien modtager skibet ordre om at fortsætte til den Persiske Golf for at indtræde i operation IRAQI FREEDOM.
Korvetten ankommer atter til Korsør 14 JUN 2003.

44Læs historien Operation Iraqi Freedom (2003)

14 MAR 2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Bahrain og indtræder i operation IRAQI FREEDOM.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

21 MAR 2003

Folketinget vedtager det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

28 MAR 2003

Missilfartøjerne VIBEN og RAVNEN indtræder i operation ACTIVE ENDEAVOUR i stedet for OLFERT FISCHER og løser eskorteopgaver i Gibraltarstrædet.
Skibene støttes af MLOG (den mobile logistiske base), der er udsendt til den spanske flådestation ved Puntales.
Skibene vender tilbage til Korsør 7 OKT 2003.

12 JUN 2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Flådestation Frederikshavn efter at have deltaget i operation IRAQI FREEDOM.

14 JUN 2003

Korvetten OLFERT FISCHER ankommer til Flådestation Korsør efter at have deltaget i operation IRAQI FREEDOM.

02 AUG 2003

Inspektionsskibet TRITON når op på 82o 01 N, det længste mod nord et dansk orlogsskib har været på vestkysten af Grønland.

09 SEP 2003

Inspektionsskibet TRITON går i land på den lille ø Tobias Ø ved Nordøst Grønland og erklærer den for dansk område.

10 SEP 2003

Inspektionsskibet TRITON når op på 81o 10 N, det længste mod nord et dansk orlogsskib har været på østkysten af Grønland.

22 OKT 2004

Minelæggerne MØEN, LINDORMEN og LOSSEN stryger kommando og markerer hermed afslutningen på en epoke med deciderede minelæggere i flåden.

44Læs historien om Kommandostrygningen

25 NOV 2004

Ubådsvåbnet udgår officielt af flåden i det flådens sidste to ubåde SÆLEN og SPRINGEREN stryger kommando på Flådestation Frederikshavn.

10 JAN 2005

Søværnets største enhed nogensinde, det første støtteskib ABSALON hejser kommando for første gang.

Læs historien om Kommandohejsningen

28 JUN 2005

Støtteskibet ESBERN SNARE deltager som dansk repræsen-tant ved den internationale flådeparade ud for Spithead i England i anledning af 200 året for slaget ved Trafalgar.
I flådeparaden, der er den største nogensinde, deltager i alt 170 skibe fra 51 nationer.

31 DEC 2005

3. og 5. Eskadre nedlægges officielt, således at der frem-over kun findes to eskadrer, en 1. Eskadre i Korsør (kamp-skibe og internationale opgaver) og en 2. Eskadre i Frederikshavn (overvågnings- og støtteskibe samt nationale opgaver).

11 AUG 2006

Inspektionsskibet VÆDDEREN afgår fra København på den 3. Galathea ekspedition, der vil bringe skibet på en ekspedition jorden rundt.

21 AUG 2006

Flådestation Frederikshavn nedlægges officielt, i stedet etableres Søværnets Operative Logistiske Center Frederikshavn (OPLOG FRH) som en selvstændig myndighed under Søværnets operative Kommando.

22 AUG 2006

Flådestation Korsør nedlægges officielt, i stedet etableres Søværnets Operative Logistiske Center Korsør (OPLOG KOR) som en selvstændig myndighed under Søværnets operative Kommando.

14 SEP 2006

Folketinget vedtager beslutningsforslag B 146 om dansk sømilitært bidrag til den udvidede FN-styrke i Libanon (UNIFIL).
Det sømilitære bidrag vil bestå af en korvet af NIELS JUEL-klassen og/eller 1-2 skibe af FLYVEFISKEN-klassen.

15 SEP 2008

Søværnets Taktiske Stab om bord i kommandostøtteskibet ABSALON overtager kommandoen over den multinationale flådestyrke Combined Task Force 150 (CTF 150) i det Indiske Ocean ud for Afrikas Horn.
Operationen forventes afsluttet 12. januar 2009.

-

Før 1500

1500

1600

1700

1800

1900

2000

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. december 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. marts 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger