US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Februar

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage

- Februar

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i februar måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Februar

1.

1919

Kaptajn Victor Lorck udsendes som første Marineattaché ved det kgl. Gesandtskab i London.

1.

1962

Søværnets Flyvetjeneste oprettes, underlagt Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse.

1.

1978

Lill May Didriksen afslutter som den første kvinde den danske søofficersuddannelse og udnævnes til premierløjtnant af B-linien.

1.

1991

Kystudkigsstation Gedser oprettes, placeret sammen med Kystradarstation Gedser.

2.
-5.

1658

Eskadre bestående af 4 fregatter, SVENSKE LØVE, SAMSON, EMANUEL og SVENSKE LAMMET, under kaptajn Peter Bredal afviser på Nyborg Fjord den svenske hærs angreb og storm på skibene.
Skibene ises ud af fjorden og ankommer til København 15 APR, hvor Bredal som belønning udnævnes til Ekvipagemester på Holmen og får 6 skipperboder til eje.

4.

1733

Forordning hvorefter de danske kyster inddeles i distrikter (Sølimitter), hvis beboere skal gøre tjeneste i flåden efter behov og være fritaget for anden soldatertjeneste.
Sølimitterne ophæves først i 1861.

4.

1838

Hornblæsning indføres som kommandoføringsmiddel i flåden.

5.

1941

Søværnets tvinges til at udlevere 6 af de nyere torpedobåde til den tyske besættelsesmagt.
Da torpedobådene forlader Holmen befaler Kong Christian X, at Rigets Flag på batteriet Sixtus sættes på halv stang.

44Læs mere om Udleveringen af torpedobådene

5.

1970

Minelæggeren LINDORMEN udgår af flådens tal og bliver således flådens foreløbigt sidste dampdrevne fartøj.

6.

1749

Titlen som Generaladjudant anvendes første gang i Søetaten og tildeles grev Danneskiold Laurvigen.
Titlen bruges frem til søværnsloven af 24 APR 1868. Gene-raladjudanten er kongens sømilitære adjudant og dennes forbindelse til Søetaten.

7.

1744

General admiral-løjtnant Danneskiold-Samsøes projekt til hovedvagten på Nyholm ("Under Kronen") approberes med Philip de Lange som bygmester.

7.

1852

Stillingen som Flådeinspektør oprettes. Instruks udstedt 2 APR s.å.
Første Flådeinspektør bliver kontreadmiral Zahrtmann.

7.

1983

En lavine knuser konstabelbanjen på Flådestation GRØNNEDAL.
3 konstabler omkom og seks blev kvæstet.

7.

1990

Forsvarsministeriet bemyndiger Forsvarskommandoen til at iværksætte den planlagte udflytning af søværnets basefaci-liteter fra Holmen.
Dermed ophører Holmen efter 300 år med at være hovedbase for flåden.
Udflytningen erklæres for gennemført 31 DEC 1995.

11.

1659

Stormen på København
- Bådsmandskompagnierne under Holmens chef admiral Niels Juel forsvarer Peuchlers og Qvitzows bastioner på Østervold og Kastellet.

15.

1965

Torpedobådene SØLØVEN og SØRIDDEREN, de første to både i den nye SØLØVEN-klasse på i alt 6 både, bliver de første skibe i Søværnet, der fremdrives ved hjælp af gasturbiner.

16.

1619

Admiral Gjeddes eskadre bestående af 2 orlogsskibe samt 2 skibe fra Ostindisk Kompagni kæmper ud for de Kap Verdiske Øer med 3 franske kapere. Kaperfregatten LION D'OR erobres og omdøbes til PATENTIA og indgår i eskadren på dens togt til Ostindien (Se 29 NOV 1618).

17.

1727

Søetatens kombinerede ret indstiftes, ophæves 1933.

18.

1829

Viceadmiral Johan Olfert Fischer dør, Eskadrechef og Højstkommanderende i Slaget på Rheden 2. april 1801.

21.

2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Suez kanalen, og passerer kanalen i løbet af 21. og 22. februar på vej til den Persiske Golf for sammen med korvetten OLFERT FISCHER at deltage i koalitionens angreb på Irak.
SÆLEN bliver dermed den første danske ubåd, der sejler gennem Suez kanalen.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

23.

1846

Næstkommanderende på korvetten GALATHEA, kaptajn-løjtnant Richard Aschlund beordres til at fratræde korvettens togt jorden rundt, og konstitueres som chef for den danske koloni på Nicobarøerne, hvor Dannebrog hejstes over havnen på Pulo Penang på øen Lille Nicobar 15. februar 1846. (Nicobarøerne erhvervedes i 1756.)

44Læs mere om GALATHEAs jordomrejse

24.

1716

Kaptajn Peter Wessel adles under navnet Tordenskiold på grund af sine fortjenester til søs.

25.

1767

General admiral-løjtnant Danneskiold-Samsøes projekt til bygning af Takkelagehusene på Nyholm approberes.

26.

1701

General Admiral-løjtnant U. C. Gyldenløves indstilling om oprettelsen af Søe-Cadet-Compagniet bifaldes af Kong Frederik IV.
Kommandør Chr. Thornesen Sehested bliver fra 26 APR 1701 første chef for Kadetkompagniet (Fra 1753 "Kadetkorpset".)

26.

1951

Torpedobåden RAAGEN (tidl. T 59) forliser i Nordsøen efter kollision med engelsk MTB (MTB 5518).
RAAGEN bjærges senere på året og istandsættes.

26.

1956

4 marinesoldater omkommer under redningsforsøg ud for Frederikshavn. Nogle drenge er gået ud på isen, som er i opbrud. Frivillige fra Søværnet sættes ind i en rednings-aktion, og det lykkes at redde drengene i land, men 4 af marinerne forsvandt i mørket.

44Se Mindesmærket i Frederikshavn

28.

1648

Kong Christian IV dør på Rosenborg Slot i København, en af de få europæiske konger, der personligt førte sin flåde i krig, kendt som søtaktiker, bygmester og organisator af orlogsflåden.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger