US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Uniformshistorie

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historiske Tidslinier:

Uniformshistorie

Nedenfor følger en kronologisk oversigt over nogle af de væsentligste begivenheder i udviklingen af uniformeringen i søværnet.

Når en begivenhed er mærket med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Uniformshistorien

28 DEC 1722

Der indføres en ensartet mundering for Søetatens officerer. Den anbefalede uniform er rød uniformskjole med rødt foer med metalknapper, samt røde knæbukser, vest, trekantet hat og kårde.
Uniformen skal anskaffes for egen regning.

31 OKT 1731

Det første uniformsreglement, der for 1. gang gør bæring af uniform obligatorisk for søofficerer (gældende fra 1733), indføres, samtidig indføres felttegn af guldtråd og rød silke, der skal bæres på officerernes kårde.
Indtil 1748 er uniformen rød.

01 JAN 1749

Der indføres nyt uniformsreglement, der ændrer uniforms-farven fra rød til grå kjortel, med guldknapper, røde ærme-opslag, vest og bukser.
Dette reglement eksisterer frem til 1755.

16 JUN 1750

Kong Frederik V anlægger som første danske konge søofficersuniformen ved orlogsskibene NEPTUNUS og SJÆLLANDs stabelafløbning på Nyholm.

1755

Officerernes uniform ændres fra grå til blå. Blå uniforms-kjole (efter engelsk forbillede fra 1748) med rød vest og bukser.
Epauletter indføres for de højeste officersgrader.

1775

Ankerknappen introduceres.

1777

Admiraler får rød krave på blå uniformskjole. Gallauniform indføres.

1783

Epauletter indføres på højre skulder.

01 JAN 1784

Der indføres røde kraver på officersuniformen.

1787

Hvid vest og bukser anlægges.

06 NOV 1801

Epauletter på begge skuldrer og ærmedistinktioner tages i brug.

1816

Der indføres en sort kokarde for flådens personel. Den erstattes 1842 af nationalkokarden i rød/hvid.

1840

Frakkeuniform med epauletter og blå kasket indføres som daglig uniform. Gallauniformen bibeholdes.

1842

Rød/hvid kokarde indføres til erstatning for den i 1816 indførte sorte kokarde.

09 MAR 1847

Huebånd med skibenes navne anskaffes for første gang for kongelig regning til orlogsgasternes blanke hatte.

1848

Guldsnore (Brandenburgs) indføres på frakke som erstatning for epauletter.

01 OKT 1848

Ensartet dolk Model 1848 reglementeres for kadetter.
Dolken bæres i skuldergehæng. (Kadetterne ses fra 1822 at have båret dolk).

08 SEP 1871

Ærmedistinktioner med øje efter engelsk forbillede indføres, samt hueemblem på kasketten.

1883

Hvidt huebetræk indføres om sommeren for værnepligtige om bord på kongeskibet og under "varme klimater".

1901

Messeuniform indføres som selskabstøj. Hvide uniformer for varmt vejr indføres.

1909

Hvidt huebetræk indføres om sommeren for alt personel.

10 OKT 1921

For søofficerer indføres særligt emblem ved erhvervelsen af certifikat som flyvebådsfører. Emblemet bæres på højre side af brystet.

26 SEP 1951

Ærmedistinktionerne for admiralsklassen ændres i over-ensstemmelse med international (engelsk) brug. Samtidig indføres ranker af egeløv i guldtræk på kasketskyggen, 1 for orlogskaptajn, kommandørkaptajn og kommandør og 2 for admiralsklassen.

21 AUG 1956

Anker og Krone mærket fastsættes som Søværnsmærke.

1964

Gallauniform bortfalder undtagen for admiralsklassen, jagt-kaptajn og adjudanter hos monarken.

1970

Tjenestegrensfarve i officersdistinktioner bortfalder, med undtagelse af medlemmer af Forsvarets Lægekorps.

15 MAJ 1979

Det menige stampersonel (konstabelgruppen) i søværnet over 35 år bliver jakkeklædt i stedet for bluseklædt.

OKT 1988

Søværnets konstabelgruppe får nye grader og gradstegn.
Graderne er herefter: Marineelev, Marinekonstabel, Marine-overkonstabel og Marinespecialist.

15 OKT 2006

Søværnet iførte sig for første gang de lyseblå FN baretter og tørklæder til uniformen i forbindelse med deltagelsen i UNIFIL (Cypern).

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

&

Søværnets Mærkedage, af H. C. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. december 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. marts 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger