US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget 4Rigets Flag
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Rigets Flag

Suverænitetsflaget

Tæt på det sted, hvorfra Kron-prins Frederik, den senere Frederik VI, overværede en del af Slaget på Reden i 1801, vajer Kongeriget Danmarks suverænitetsflag, i daglig tale kaldet for Rigets Flag.

Flagbastionen er placeret på batteriet SIXTUS, på den østligste ende af Nyholm i København.

Det er også herfra, at der normalt afgives kanonsalut i forbindelse med kongehusets mærkedage, flådebesøg mm.

Batteriet SIXTUS

Oprindeligt var flaget, der va-jede ved Kronborg, det suve-rænitetssymbol, som uden-landske orlogsskibe viste deres respekt over for ved anløb eller gennemsejling af de danske farvande.

Rigets flag på batteriet SIXTUS i København

Rigets flag på batteriet SIXTUS i København.
(Foto: Johnny Balsved)

I 1784 blev der rejst en flagbastion på Citadellet Frederikshavn (Kastellet).

Det forventedes herefter, at udenlandske orlogsfartøjer eller handelsskibe hilste dette flag for at vise deres respekt for den danske konges suve-rænitet.

Ved kongelig resolution af 16. juli 1788 bestemtes det, at Rigets Flag blev flyttet fra Citadellet Frederikshavn (Kastellet) til batteriet SIXTUS på Nyholm.

De første regler for flagning og salute-ring fra batteriet SIXTUS fastsættes 15. august 1788.

Det er værd at bemærke, at det er Rigets Flag.

Dannebrog som splitflag

Flaget har egentlig ikke noget med Søværnet at gøre, men det er Søvær-nets personel, der sørger for, at flaget sættes ved solopgang og nedhales ved solnedgang og for øvrigt altid vajer klart.

Fra solopgang til solnedgang

Normalt sættes et flag ved solopgang, dog tidligst klokken 8 om morge-nen, og nedhales ved solnedgang.

Men Rigets Flag følger ikke de normale regler for flagning. Siden slutningen af 1800-tallet har splitflaget altid vajet fra solopgang til solnedgang.

Der afgives ét salutskud ved hejsning og nedhaling af flaget. På de dage af året, hvor solopgangen finder sted før kl. 8, afgives salutskuddet dog præ-cist kl. 8.

Flaget sættes normalt kun på halv stang langfredag, ved Majestætens død, samt når det i øvrigt bestemmes.

På Kong Christian X's direkte ordre blev flaget således sænket på halv stang, da 6 danske torpedobåde i februar 1941 under stærkt pres blev udleveret til den tyske besættelsesmagt.

I henhold til bestemmelserne for ceremoniel i Forsvaret er det i dag Søvær-nets operative Kommando, der bestemmer, om Rigets Flag skal sættes på anden vis end det skemalagte.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. november 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger