US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Gerners Medalje4Modtagere

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Henrik Gerner MedaljenModtagere af
Henrik Gerner Medaljen

Neden for følger en samlet oversigt over modtagere af Henrik Gerner Medaljen siden indstiftelsen i 1792.

Modtagerne er opført i kronologisk rækkefølge.

År:

Løbe nr.:

Modtager:

Evt. bemærkninger:

1792

685 (863)

F. Lütken

-

-

683 (861)

B. W. Erichsen

(accessit)

1793

691 (869)

P. F. Wulff

-

-

690 (868)

R. F. M. Lynch

(accessit)

1794

-

-

Eksamen først afholdt 1795

1795

702 (880)

H. Top

-

-

713 (891)

J. N. Müller

-

-

714 (892)

C. H. Henne

(accessit)

1796

720 (898)

C. F. B. Bagger

-

1797

731 (909)

A. Schifter

-

1798

734 (912)

C. H. L. Donner

-

1799

747 (925)

F. C. Holsten

-

-

749 (927)

P. M. Tuxen

(accessit)

1800

757 (935)

J. D. Clemens

-

1801

773 (951)

C. A. R. v. Bertouch

-

-

758 (936)

E. D. v. d. Recke

(accessit)

1802

776 (954)

G. Fog

-

1803

783 (961)

J. A. v. d. Recke

-

1804

798 (976)

T. E. Rosenørn

-

1805

801 (979)

H. B. Dahlerup

-

-

813 (991)

P. J. Zeuthen

(accessit)

1806

816 (994)

C. T. Falbe

-

1807
-1812

-

-

Ingen eksamen

1813

913 (1091)

E. C. Walterstorff

Modtager Æressabel i 1814

1814

921 (1099)

J. P. Schumacher

Modtager Æressabel i 1815

1815

919 (1097)

J. Langemarck

-

1816

933 (1111)

P.S. Nyeborg

-

1817

929 (1107)

P. W. Tegner

-

-

934 (1112

W. de Coninck

(accessit)
Modtager Æressabel i 1818

1818

933 (1111)

P.S. Nyeborg

"Æresværge" i.s.f. medalje

1819

945 (1123)

C. E. v. Dockum

Modtager Æressabel i 1820

1820

947 (1125)

M. C. Penick

-

1821

959 (1137)

S. Middelboe

-

1822

959 (1137)

S. Middelboe

Kårde i.s.f. medalje

1823

969 (1147)

C. E. Zinn

-

1824

969 (1147)

C. E. Zinn

Fransk kårde i.s.f. medalje

1825

981 (1159)

J. Krieger

-

1826

981 (1159)

J. Krieger

Kårde i.s.f. medalje

1827

-

B. A. C. Giede

Modtog Æressabel i 1826
(Ej udnævnt til officer, afgik
25/2-1828 efter ansøgning)

1828

994 (1172)

O. F. Suenson

-

1829

995 (1173)

H. P. Rothe

-

1830

1004

B. J. C. Wilkens

-

1831

1001 (1179)

O. H. Lütken

-

1832

-

-

Ingen eksamen

1833

1012 (1190)

F. E. J. Lehmann

-

1834

1018 (1196)

P. A. Seidelin

-

1835

1021 (1199)

G. F. W. Wrisberg

-

1836

1033 (1211)

R. C. M. Bruun

-

1838

1037 (1215)

M. J. Harboe

-

1840

1042

J. C. Tuxen

-

1841

1047

E. P. C. M. Groth

-

1842

1053

F. E. A. E. Lund

-

-

1055

D. R. Braag

(accessit)

1844

1060

J. A. Garde

-

-

1063

J. H. V. Rambusch

(accessit)

1845

1066

G. Giødesen

-

1846

[1075]

[M. A. C. C. Wulff]

-

1847

[1077]

[F. L. Holbøll]

-

1848

1089

V. de Coninck

-

1849

1084

V. Grove

-

1850

1084

V. Grove

Kikkert i.s.f. medalje

1851

1094

N. Jacobsen

-

-

1096

C. J. T. Carlsen

(accessit)

1852

1103

J. S. Hohlenberg

-

1853

1106

C. S. Dorph

-

1854

1113

P. U. Bruun

-

1855

1115

N. J. Jespersen

-

1856

1120

A. H. J. B. Münter

-

1857

1123

J. E. V. Hansen

-

1858

1128

J. C. Oldenburg

-

1859

1132

G. H. N. Dreyer

-

1860

1137

G. V. C. I. Bardenfleth

-

1861

1141

E. Suenson

Modtog også Æressabel s.å.

1863

1155

A. P. Jensen

-

1864

1154

C. A. Funch

Modtog også Æressabel s.å.

1865

-

-

Ingen afgangsprøve

1866

1158

K. C. J. Nielsen

Modtog også Æressabel s.å.

1867

-

J. P. E. Tuxen

(Ej udnævnt til officer, afgik
1868 efter ansøgning)

1868

1166

F. C. Mygind

Modtog Æressabel i 1867

1879

1216

G. W. Hovgård

-

1880

1223

T. V. Garde

-

1881

1229

R. Bauditz

-

1882

1233

J. B. Jungersen

-

1893

1302

E. Adolph

-

1896

1323

C. E. Silfverberg

-

1903

1346

N. K. H. F. Bonde

-

1908

1365

C. Hammerich

-

1910

1376

A. Hoeck

Modtog også Æressabel s.å.

1913

1394

P. Scheibel

-

-

1392

S. A. Jessen

Modtog også Æressabel s.å.

1916

1412

A. H. Vedel

-

1924

1468

S. H. Topsøe-Jensen

-

1930

1499

K. H. C. V. Hertz

-

1942

1576

I. B. Rodholm

-

1948

1642

V. M. Güntelberg

-

1962

1817

J. Hansen

-

1966

1870

S. Lund

-

1968

1905

K. H. Winther

-

1971

1944

J. Olesen

-

-

1945

L. Wille-Jørgensen

-

1976

?

H. F. Lange

-

1981

?

F. Hansen

-

-

?

A. Ruth

-

1982

?

U. M. Berthelsen

-

1986

?

M. Wenzell

-

-

?

M. Michaelsen

-

1987

?

M. Jørgensen

-

1989

?

M. B. Nielsen

-

1991

?

H. Rost-Nielsen

-

1996

?

P. H. Andersen

-

1997

?

P. M. Pedersen

-

1999

?

K. Haick

-

-

?

P. Jaszczak

(accessit)

2000

?

N. H. Karlsen

Modtog også Æressabel s.å.

-

?

J. L. B. Petersen

-

2001

?

B. B. Gadegaard

-

-

?

P. Kirkegaard

-

2002

?

M. A. Petersen

-

2003

?

S. E. Schultz-Larsen

-

2004

?

T. Lauridsen

-

2005

?

A. Overballe

-

2006

?

T. F. Belsø

-

2007

?

P. T. Madsen

-

2009

?

P. Metsa

-

2012

?

M. G. Jørgensen

-

-

I enkelte tilfælde har det ikke været muligt via arkiverne at fastslå om enkelte kadetter har modtaget Gerners medalje eller Kongens æressabel, men i det tilfælde hvor det er overvejende sandsynligt, at de pågældende må være berettiget efter deres karakterer til at modtage æressabel eller medalje, er disses løbenummer og navn medtaget i [].

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Marineblankvåben I, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2001 Nr. 46, forlaget Devantier, Næstved 2001 (ISSN 0108-707X)

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Gerners medaille - Kongens æressabel, af kommandør-kaptajn E. Borg, Tidsskrift for Søvæsen 1967, side 292 ff

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

 

Søværnets Officersskole, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. september 2013

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger