US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (T)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 T:

Navn:

-

-

-

Født:

Talleruphuus, Ebbe

-

-

-

13-10-1937

Tancke, Henrich

-

-

-

??-??-1609

Tegner, Isaac Vilhelm

-

-

-

18-08-1902

Tegner, Johannes Christopher

-

-

-

16-01-1829

Tegner, Peter Wilhelm

S

B

-

15-07-1798

Tegner, Poul Martin

-

-

-

12-06-1874

Teisen, Jørgen

S

B

-

10-05-1907

Telling, Mogens Michael

-

-

-

27-02-1927

Tetens, Franciscus Maro

-

-

-

18-11-1791

Teunissen, Evert (Cort)

-

-

-

V 1706

Teunissen, Michel

-

-

-

??-??-1642

Thaae, Georg Alexander

-

-

-

08-11-1733

Thaae, Simon Bernt

-

-

-

02-12-1757

Thalbitzer, Heinrich Ludvig Rothe

-

-

-

27-07-1837

Thambsen, Otto Jacob

-

-

-

??-??-1670

Thamsborg, Søren Elmer Milan

-

-

-

23-01-1922

Thiede, Svend Egil

S

B

-

15-10-1924

Thiele, Just Andreas

S

B

-

30-03-1889

Thomsen, Fritz

-

-

-

22-04-1864

Thomsen, Gustav

-

-

-

30-09-1916

Thomsen, Henrich Bendt

-

-

-

10-08-1790

Thomsen, Jes Peder Abild

-

-

-

20-04-1941

Thomsen, Johnnie Vilander

-

-

-

03-11-1952

Thomsen, Richard Ingemann

-

-

-

06-10-1920

Thorsen, Jan

-

-

-

01-12-1924

Thorsen, Aage William

-

-

-

04-04-1923

Thostrup, Christian Bendix

-

-

-

14-04-1876

Thostrup, Finn Steingrim

-

-

-

19-12-1919

Thostrup, Sven Støckel

S

B

-

28-01-1915

Thostrup, Søren Støckel

-

-

-

25-03-1946

Thrane, Yngve Melchior

-

-

-

06-09-1910

Thulstrup, Magnus Christian

-

-

-

20-10-1808

Thun, Hans Carl Christoph von

-

-

-

06-01-1758

Thun, Hans Jacob von

-

-

-

19-10-1792

Thun, Philip Gerhard von

-

-

-

10-08-1756

Thunboe, Jens Andreas

-

-

-

26-06-1784

Thurah, Albert de

-

-

-

01-03-1761

Thurah, Christian Henrich

-

-

-

22-10-1720

Thurah, Diderich

-

-

-

01-05-1704

Thurah, Lauritz (Lars) de

-

-

-

08-09-1770

Thye, Nicolai Mathias

-

-

-

??-??-1711

Thye-Petersen, Ebbe

-

-

-

15-10-1932

Thygesen, Kaj

-

-

-

27-01-1933

Tidemand, Per

S

B

-

24-11-1953

Tillge, Ove Elias

-

-

-

26-02-1902

Todderup, Peter

-

-

-

15-03-1771

Toft, Hans

-

-

-

29-10-1940

Tofte, Niels Jacobsen

-

-

-

??-??-1671

Top, Hans

-

-

-

29-08-1777

Topsøe-Jensen, Aage Gottlieb

-

-

-

22-04-1900

Topsøe-Jensen, Axel Gottlieb

-

-

-

19-09-1872

Topsøe-Jensen, Svend Holger

-

-

-

01-01-1903

Topsøe-Jensen, Theodor Andreas

S

B

-

24-12-1867

Torbiørnsen, Anders

-

-

-

V 1707

Torbiørnsen, Jørgen

-

-

-

??-??-1698

Tordenskiold, Danqvert Paaske

-

-

-

??-??-1750

Tordenskiold, Johan Christian

S

-

-

30-10-1778

Tordenskiold, Peter Jansen Wessel

-

-

-

28-10-1690

Torm, Friderich Conrad

-

-

-

??-??-1724

Torné, Carl Peter Joseph de

-

-

-

23-12-1799

Torp, Niels

-

-

-

06-11-1941

Torstensen, Peter

-

-

-

??-??-1662

Tostrup, Hans Peter

-

-

-

24-05-1792

Toyberg-Frandzen, Harry Emil Poul

-

-

-

05-03-1906

Tramp, Christian Johan Frederik, Greve

-

-

-

07-09-1842

Trampe,
 Frederik Christopher Just Gerhard, Greve

-

-

-

09-04-1772

Trampe, Karl-Christian, Greve

-

-

-

25-05-1924

Trangeled, Svend Erik Christensen

-

-

-

08-10-1932

Trap, Fritz Hellmers

-

-

-

04-03-1878

Traven, Johan

-

-

-

løjt. 1740

Trojel, Christian

-

-

-

??-??-1714

Trojel, Erik

-

-

-

??-??-1716

Trojel, Frantz

-

-

-

??-??-1666

Trojel, Friderich

-

-

-

??-??-1701

Trojel, Peter

-

-

-

??-??-1698

Trolle, Alf Erik Martin

-

-

-

04-10-1879

Trolle, Carl Ludvig August

-

-

-

07-03-1856

Tuxen, Carl Ludvig

-

-

-

30-07-1857

Tuxen, Elias

-

-

-

24-11-1755

Tuxen, Elias Christian Carl

-

-

-

09-11-1812

Tuxen, Georg Emil

-

-

-

11-12-1814

Tuxen, Jean Charles

-

-

-

31-10-1854

Tuxen, Johan Cornelius

-

-

-

12-05-1820

Tuxen, Louis de

-

-

-

30-10-1748

Tuxen, Nicolai Elias

-

-

-

21-11-1810

Tuxen, Nicolai Hendrich

-

-

-

29-08-1785

Tuxen, Peder Mandrup

-

-

-

11-08-1783

Tuxen, Søren Ludvig

-

-

-

04-09-1790

Tuxen, Thomas Severin Jørgensen de

-

-

-

07-11-1717

Tvermoes, Louis Vilhelm Otto

-

-

-

11-06-1869

Tønder, Christian Nicolaj

-

-

-

11-11-1727

Tønder, Claus Frandsen

-

-

-

23-07-1737

Tønder, Michael Christian Ludvig Ferdinand

-

-

-

25-10-1692

Tønder, Raphael Henrich

-

-

-

19-07-1740

Tørsløv, Per

-

-

-

28-01-1931

Tøyberg-Frandzen, Harry Emil Poul

-

-

-

15-03-1906

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 6. juli 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger