US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Æressabel
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

H.M. Kongens Æressabel

- nu H.M. Dronningens Æressabel

I 1812 bestemte Kongen, at han fremover hvert år ville tildele den bedste kadet en æressabel.

Hidtil var H. M. Kongens æressabel kun uddelt ved særlige lejligheder og for særlige fortjenester.

Bl.a. modtog kaptajnløjtnant, senere kontread-miral, Carl Wilhelm Jessen (1764-1823) i 1801 en kongelig æressabel for sin indsats med briggen LOUGEN i Dansk Vestindien 3. marts 1801.

Denne æressabel bar inskriptionen "FOR UDVIST MOD".

Æressablen som præmie indstiftedes således ved kgl. Reskript af 30. september 1812, og skulle fremoverover tildeles til den kadet, der havde bestået eksamen som nr. 1.

Ny æresbevisning

Admiral C. W. Jessen

Kaptajnløjtnant
C. W. Jessen ses her
som kontreadmiral.

Siden 1792 havde bedste kadet modtaget Henrik Gerner Medaljen som en synlig æresbevisning.

Da der nu var to præmier til bedste kadet, bifaldt Kongen, at æressablen tildeltes den kadet, der havde bestået eksamen som nr. 1, medaljen tildeltes herefter til nr. 2.

I 1854 ændredes reglerne for erhvervelse af både æressabel og medalje i forbindelse med en ny plan for uddannelsen på akademiet, således at æressablen tildeltes den kadet, der fik det bedste duelighedsbevis om bord, medens medaljen tilfaldt den kadet, der bestod bedst ved prøven i land.

Samtidig indførtes den bestemmelse, at præmierne kun uddeltes, såfremt der opnåedes mindst 2/3 af det højeste pointantal, og det blev fremover muligt for en kadet at erhverve begge udmærkelser.

Kadet W. Fæster Æressabel fra 1813

Kongens Æressabel tildelt kadet W. Fæster 22. januar 1813.
(Foto fra Tidsskrift for Søvæsen 1967)

Æressablen

Den første æressabel, der blev uddelt, overraktes kadet W. Fæster 22. januar 1813 efter den eksamen, der afholdtes i begyndelsen af 1813.

I de første år havde æressablerne forskelligt udseende, og først efter 1840, hvor en regle-menteret sabelmodel fastsattes for søofficerer, fik æressablerne et ensartet udseende svarende til den approberede almindelige sabel.

Sablerne er forsynet med inskriptionen "Af Kongen", og fra 1973 "Af Dronningen", og den pågældende kadets navn og årstallet.

Kravene skærpet

I tidens løb er kravene for modtagelse af både æressabel og medalje ble-vet skærpet betydeligt, således at det ikke længere er tilstrækkeligt med den højeste karakter, men der indførtes samtidig minimumskrav.

Hvor der fra indstiftelsen i henholdsvis 1812 og 1792, og indtil 1868 normalt hvert år blev uddelt såvel en æressabel som en medalje, hører det nu til sjældenhederne, at en kadet kvalificerer sig til disse æres-bevisninger, og endnu sjældnere at en kadet kvalificerer sig til begge.

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Marineblankvåben I, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2001 Nr. 46, forlaget Devantier, Næstved 2001 (ISSN 0108-707X)

&

Gerners medaille - Kongens æressabel, af kommandør-kaptajn E. Borg, Tidsskrift for Søvæsen 1967, side 292 ff

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger