US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Æressabel4Modtagere

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Modtagere af
H.M. Kongens Æressabel

- nu H.M. Dronningens Æressabel

Neden for følger en samlet oversigt over modtagere af Kongens, senere Dronningens Æressabel siden indstiftelsen i 1812.

Modtagerne er opført i kronologisk rækkefølge.

År:

Løbe nr.:

Modtager:

Evt. bemærkninger:

H.M. Kongens Æressabel:

1813

892 (1070)

W. Fæster

Eksamen udskudt fra 1812

-

910 (1088)

F. v. Scholten

-

1814

913 (1091)

E. C. Walterstorff

Modtog Gerner Medaljen 1813

1815

921 (1099)

J. P. Schumacher

Modtog Gerner Medaljen 1814

1816

926 (1104)

H. J. Hansen

-

1817

928 (1106)

O. W. Michelsen

-

1818

934 (1112)

W. de Coninck

Modtog Gerner Medaljen 1817

1819

944 (1122)

C. L. Prøsilius

-

1820

945 (1123)

C. E. v. Dockum

Modtog Gerner Medaljen 1819

1821

951 (1129)

F. R. E. M. Dirckinck, friherre af Holmfeld

-

1822

956 (1134)

P. E. Bracht

-

1823

965 (1143)

C. J. Schmidt

-

1824

964 (1142)

J. P. W. Wulff

-

1825

971 (1149)

C. N. Wulff

-

1826

-

B. A. G. C. Giede

Modtog Gerner Medaljen 1827
(Ej udnævnt til officer, afgik
25/2-1828 efter ansøgning)

1827

980 (1158)

J. O. Donner

-

1828

992 (1170)

N. E. Tuxen

-

1829

993 (1171)

J. W. Dahlerup

-

1830

1003 (1181)

C. H. Møller

-

1831

1005 (1183)

A. F. A. Schierbeck

-

1832

-

-

Ingen eksamen

1833

[1014 (1192)]

[O. W. d. Fine Skibsted]

-

1834

1019 (1197)

G. E. Tuxen

-

1835

1025 (1203)

H. J. A. Hagen

-

1836

1028 (1206)

F. S. Kinch

-

1837

1030 (1208)

C. F. Gottlieb

-

1838

1052

A. J. L. Roepstorff

-

1839

1038 (1216)

E. F. Krieger

-

1840

1043

J. C. Kraft

-

1841

1055

D. R. Braag

-

1842

1054

C. J. F. Michelsen

-

1844

1061

N. F. Ravn

-

1845

1067

J. S. Meldahl

-

1846

[1071]

[L. C. Braag]

-

1847

1074

W. A. Carstensen

-

1848

[1089]

[A. C. R. Bærentzen]

-

1849

1090

J. U. A. Holm

-

1850

1095

C. L. Wolff

-

1852

1100

H. E. Bluhme

-

1853

-

A. Wolff

(Ej udnævnt til officer)

1854

1112

T. v. Jessen

-

1855

1118

H. H. Koch

-

1856

1122

F. H. Jøhnke

-

1858

1127

W. C. A. F. Funch

-

1859

1135

Th. Bräem

-

1861

1141

E. Suenson

Modtog Gerner Medaljen s.å.

1862

1146

I. N. Sølling

-

1863

1150

C. F. Wandel

-

1864

1154

C. A. Funch

Modtog Gerner Medaljen s.å.

1865

-

-

Ingen afgangsprøve

1866

1158

K. C. J. Nielsen

Modtog Gerner Medaljen s.å.

1867

1166

F. C. Mygind

Modtog Gerner Medaljen 1868

1870

1178

H. T. Hedemann

-

1878

1208

A. F. M. Evers

-

1886

1260

H. Vedel

-

1888

1269

G. C. Amdrup

-

1889

1277

N. J. W. Høst

-

1897

1328

J. F. Bergsøe

-

1907

1358

F. H. V. Laub

-

1910

1376

A. Hoeck

Modtog Gerner Medaljen s.å.

1913

1392

S. A. Jessen

Modtog Gerner Medaljen s.å.

1921

1447

H. J. Rasmussen

-

1934

1521

H. U. C. F. Garde

-

1943

1587

A. C. Struckmann

-

1949

1655

T. Wolden-Ræthinge

-

1965

1860

V. Hansen

-

1966

1870

S. Lund

Modtog Gerner Medaljen s.å.

H.M. Dronningens Æressabel:

1977

?

P. Gylfe

-

1978

?

J.-P. K. Jørgensen

-

1984

?

E. T. Holst

-

2000

?

N. H. Karlsen

Modtog Gerner Medaljen s.å.

2003

?

P. S. R Hansen

-

2009

?

M. K. Engelbrecht

-        

2010

?

H. Palbo

-

2011

?

C. Karlsson

-

-

I enkelte tilfælde har det ikke været muligt via arkiverne at fastslå om enkelte kadetter har modtaget Gerners medalje eller Kongens æressabel, men i det tilfælde hvor det er overvejende sandsynligt, at de pågældende må være berettiget efter deres karakterer til at modtage æressabel eller medalje, er disses løbenummer og navn medtaget i [].

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Marineblankvåben I, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2001 Nr. 46, forlaget Devantier, Næstved 2001 (ISSN 0108-707X)

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Gerners medaille - Kongens æressabel, af kommandør-kaptajn E. Borg, Tidsskrift for Søvæsen 1967, side 292 ff

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

 

Søværnets Officersskole, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. september 2013

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger