US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - X/Y/Z/Æ/Ø
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (X/Y/Z/Æ/Ø)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 X:

Navn:

-

-

-

Født:

Ingen oplysninger

-

-

-

-

-

 Y:

Navn:

-

-

-

Født:

Ingen oplysninger

-

-

-

-

-

 Z:

Navn:

-

-

-

Født:

Zachariae, Georg Hugh Robert

-

-

-

16-09-1850

Zahrtmann, Christian Christopher

S

B

-

21-12-1793

Zeuthen, Philip Julius

-

-

-

22-02-1790

Ziege, Friderich

-

-

-

29-11-1758

Zieler, Carl Christian

-

-

-

11-10-1870

Ziemer, Daniel

-

-

-

20-12-1751

Ziervogel, Henrich Gottlob

-

-

-

08-07-1728

Zigler, Poul

-

-

-

21-05-1910

Zimmer, Christopher

-

-

-

18-06-1752

Zimmer, Friderich

-

-

-

21-07-1702

Zimmer, Gregorius

-

-

-

24-04-1749

Zimmer, Hans Jacob

-

-

-

20-12-1755

Zimmer, Johannes Friderich

-

-

-

22-07-1743

Zinn, Carl Edvard

-

-

-

28-04-1806

Zittan, Bjørn Lasse

- - -

03-05-1943

-

 Æ:

Navn:

-

-

-

Født:

Ingen oplysninger

-

-

-

-

-

 Ø:

Navn:

-

-

-

Født:

Ørck, Henrik Petersen

-

-

-

??-??-1680

Ørck, Peder Henriksen

-

-

-

??-??-1647

Ørn, Peter

-

-

-

??-??-1703

Ørsted, Hans Christian Søren

-

-

-

08-11-1890

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Officerer tilføjet eller rettet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil højre for navnet.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger