US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - V4Vedel, A. H.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Vedel, A. H.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Aage Helgesen Vedel

Fødselsdato:

1. september 1894

Viceadmiral A. H. Vedel

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af underdirektør ved Orlogsværftet, premierløjtnant Helge Vedel og hustru Charlotte Serene, født Braëm

Ægteskab:

Gift 18. december 1921 i Korsør med Kirsten Lützen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1912

Kadet

15. september 1916

Sekondløjtnant (med Gerners Medalje)

1. oktober 1917

Premierløjtnant

1. juli 1923

Kaptajnløjtnant

1. november 1932

Orlogskaptajn

1. april 1939

Kommandørkaptajn

9. maj 1941

Kontreadmiral

1. september 1941

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, Dekoration eller Udmærkelse:

15. september 1916

Gerners Medalje

26. september 1923

Ridder af Dannebrogordenen

2. september 1938

Fortjenstmedaljen i Sølv ("Syvende Thule-ekspedition")

9. maj 1941

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

2. april 1942

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

26. september 1946

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

11. marts 1949

Storkors af Dannebrogordenen

1954

Galathea Medaljen

1. oktober 1974

Vitus Bering Medaljen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1916-1917

Med krydseren HEJMDAL, sikringsstyrken

Oktober 1917
- oktober 1918

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

Oktober 1918
- april 1919

Med krydseren HEJMDAL

1919

Med krydseren VALKYRIEN, kadetskib, bl.a. til Alexandria og Malta for afhentning af sønderjyske krigsfanger

1919-1923

Lærer for kronprins Frederik og prins Knud

1919-1926

Lærer i Navigation ved Kadetskolen

1920, 1921 og 1922

Med krydseren HEJMDAL, kadetskib

1921-1922

Gennemgår Søværnets Officersskole (forkortet)

1923

Med krydseren VALKYRIEN, kadetskib

1923-1924

Med orlogsskibet NIELS IUEL til Sydamerika

1924-1934

I Marinestaben

1924

Chef for torpedobåden DELFINEN i eskadre

1925

Chef for torpedobåden DELFINEN i eskadre på togt til Østersøen og i øvelseseskadre

1926, 1927 og 1928

Adjudant hos Eskadrechefen

1927-1936

Lærer i Marineorganisation ved Søværnets Officersskole

1929

Chef for torpedobåden DELFINEN, i øvelsesdeling og derefter på fiskeriinspektion i danske farvande

1930

Chef for torpedobåden DELFINEN på fiskeriinspektion i danske farvande, for torpedobåden ORMEN i Under-vandsbådsflotillen og i eskadre

1930-1932

Lærer i strategi og stabstjeneste ved Søværnets Officersskole

1932

Chef for torpedobåden NORDKAPEREN i kadetskole-deling

1932

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER i øvelses-deling

1932-1934

Lærer i søkrigslære og marineorganisation ved Søværnets Officersskole

1933

Chef for motorskonnerten NORDSTJERNEN, inspek-tionsskib i Østgrønlandske farvande og ekspeditions-skib for Dr. Knud Rasmussen

1934

Chef for torpedobåden FLYVEFISKEN i Undervands-bådsflotillen

1. oktober 1934
- 8. august 1938

Fyrinspektør og (med 2 afbrydelser) fører af fyrinspek-tionsskibet ARGUS

Juni 1935
- september 1935

Chef for skruebarken GODTHAAB, stationsskib i Øst-grønlandske farvande

1936

Med fyrinspektionsskibet ARGUS med statsminister Stauning til Island

1937

Chef for torpedobåden HØGEN i eskadre

15. april 1939
- 25. juli 1941

Souschef i Marinestaben

25. juli 1941

Fungerende chef for Søværnskommandoen samt fungerende direktør for Marineministeriet

1. september 1941

Chef for Søværnskommandoen samt direktør for Marineministeriet

29. august 1943
- 5. maj 1945

I sin egenskab af direktør for Marineministeriet medlem af departementschefs-styret, i samme periode i nær kontakt med modstandsbevægelsens ledelse og de øverste ledere af Søværnets illegale virksomhed

Juli 1945

Tjenesterejse til London for i Admiralitetet at forhandle om overtagelse af britisk flådemateriel til påbegyndelse af personeluddannelse og af flådens genopbygning

1948

Ledsagede statsminister Hans Hedtoft på rejse til Grønland om bord i fregatten NIELS EBBESEN

1950-1958

Chef for Søværnet og NATO Flag Officer Denmark

1952

Ledsagede H.M. Kongen på rejse til Grønland om bord i kongeskibet DANNEBROG

1954

Med fyrinspektionsskibet FAROS til Grønland for inspektion af Flådestation GRØNNEDAL, herfra med orlogskutteren TEISTEN til Angmassalik og videre til Island

31. maj 1958

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1926-1928

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

Fra 1929

Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde

30. maj 1943

Udstedte Søværnskommandoens forholdsordre for Søværnets udrustede enheder med henblik på at for-hindre, at flådens skibe i givet fald skulle falde i besættelsesmagtens (eller andres) hænder og lod foretage forberedelser til, som sidste udvej at sænke dem

29. august 1943

Ved besættelsesmagtens angreb på de danske værn gav han ordren: "Følg den givne ordre", dvs. til sænkning af de af flådens egentlige krigsskibe og -fartøjer, der ikke kunne undslippe til Sverige

1946-1974

Vicepræsident i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab

1946-1974

Medlem af Dansk Nationalråd for Oceanografi og for Geografi

1948

Formand for den danske delegation af den skandinaviske forsvarskomite

1948

Formand for Dansk Ekspeditionsfond

1955-1972

Medlem af bestyrelsen for Det Østasiatiske Kompagni

1955

Præsident for Arktisk Instituts råd

1956

Medlem af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i fremmede Havne

1956

Medlem af bestyrelsen for Dansk Samvirke

1956

Dr.phil. h.c. ved Københavns Universitet

1958

Æresmedlem af Søe-Lieutenant-Selskabet og Søofficers-foreningen

1959-1970

Formand for bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde

1959

Formand for Udvalget vedr. besejling af Grønland

1960

Præsident for the Intergovernmental Conference on Oceanographic Research

1. oktober 1974

Tildelt Vitus Bering Medaljen af Det kgl. danske Geografiske Selskab

29. august 1976

Af Ebbe Muncks mindefond og af H.M. Dronningen overrakt Ebbe Munck-plaketten for sin indsats 29. august 1943 samt for sit årelange organisatoriske arbejde for geografisk udforskning

-

Yderligere bemærkninger:

Var den drivende kraft i muliggørelsen og gennemførelsen af fregatten GALATHEA's jordomspændende dybhavsekspedition 1950-1952.

-

Død

Dato:

Begravelse:

9. februar 1981

Bisat fra Mesiaskirken, begravet på Hørsholm kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger