US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - N

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (N)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 N:

Navn:

-

-

-

Født:

Nannes, Unne

-

-

-

V 1674

Nanning, Boris

-

-

-

15-04-1924

Neergaard, Jørgen

-

-

-

14-04-1775

Nees, Valdemar Christian Alexius

-

-

-

19-12-1872

Nellemose,
 Vilhelm Marius Christian Andersen

-

-

-

31-03-1890

Nelson, Kaj

-

-

-

26-03-1922

Neuspitzer, Christian

-

-

-

23-10-1730

Neuspitzer, Frederik

-

-

-

??-??-1681

Neuspitzer, Johan Jacob

-

-

-

26-08-1729

Neuspitzer, Johan Jørgen

-

-

-

??-??-1695

Newermand, Hendrich Harmensen

-

-

-

V 1691

Niegsch, Lutz Olaf Rolf

-

-

-

08-10-1933

Nielsen, Aage

-

-

-

24-06-1873

Nielsen, Anker Kaj

-

-

-

13-01-1918

Nielsen, Arne Ærtebjerg

-

-

-

22-08-1938

Nielsen, Christian Lauritz

-

-

-

30-06-1862

Nielsen, Conrad Woldemar

-

-

-

08-10-1771

Nielsen, Erik Gustav

-

-

-

12-07-1896

Nielsen, Erik Schollert, se Schollert

-

-

-

-

Nielsen, Frederik Victor Vilhelm

-

-

-

18-02-1870

Nielsen, Gunnar Paul Erik Bruun

-

-

-

15-06-1919

Nielsen, Hans Hammer

-

-

-

05-12-1940

Nielsen, Helge

-

-

-

07-10-1921

Nielsen, Henrik Gerner Sneedorff

-

-

-

08-10-1866

Nielsen, Jack

-

-

-

16-11-1918

Nielsen, Jacob, se Raun

-

-

-

-

Nielsen, Jens Witthøfft

-

-

-

25-01-1945

Nielsen, Jørn Daniel, se Brusendorff

- - -

-

Nielsen, Kai Edvard

-

-

-

30-03-1930

Nielsen, Knud Christian Julius

-

-

-

26-05-1845

Nielsen, Lavrits

-

-

-

V 1671

Nielsen, Michael Claus

-

-

-

02-11-1955

Nielsen, Nis Mogens Moesgaard

-

-

-

04-04-1934

Nielsen, Ole Peter

-

-

-

27-01-1925

Nielsen, Peter August

-

-

-

21-02-1774

Nielsen, Peter Hald

-

-

-

23-01-1952

Nielsen, Poul Birger

-

-

-

07-03-1937

Nielsen, Svend Erik Kundby

-

-

-

28-10-1933

Nielsen, Svend Villiam Thorlund

-

-

-

05-12-1911

Nielsen, Thor Bøgesgaard

-

-

-

27-08-1943

Nielsen, Thue

-

-

-

24-02-1956

Niemann, Henrich

-

-

-

V 1679

Nimb, Friderich Ludvig

-

-

-

26-12-1742

Nissen, Andreas

-

-

-

19-09-1766

Nissen, Anker

-

-

-

11-07-1938

Nissen, Friderich

-

-

-

03-07-1706

Nissen, Hans

-

-

-

V 1679

Nissen, Isaac

-

-

-

18-11-1739

Nissen, Jens Christian

-

-

-

17-03-1743

Nissen, Nicolay Severin

-

-

-

løjt. 1717

Nissen, Poul Bernhard

-

-

-

29-11-1920

Nissen, Torkil Lave

-

-

-

27-02-1957

Nobel, Wulff

-

-

-

??-??-1696

Nordbrandt, Poul Erik

-

-

-

05-04-1919

Norden, Friderich Ludvig

-

-

-

22-10-1708

Norit, Palle Vagn

-

-

-

31-08-1941

Norman, Henrik Jensen

- - -

afsk. 1684

Norman, Isaach

- - -

??-??-1688

Normann, Carl Otto Emil

-

-

-

04-05-1839

Normann, Emil Wilhelm

-

-

-

18-12-1798

Norum, Truels Siversen

-

-

-

??-??-1738

Nyeborg, Emanuel Severin

-

-

-

17-01-1852

Nyeborg, Peter Severin

-

-

-

03-09-1799

Nyebuhr, Carsten

-

-

-

V 1706

Nyebuhr (Nybur), Georg Carstensen

-

-

-

??-??-1654

Nyebuhr (Nybur), Thies Carstensen

-

-

-

??-??-1656

Nygaard-Andersen, Erik

-

-

-

29-06-1927

Nyholm, Hans Alfred

-

-

-

15-08-1898

Nyholm, Johannes

-

-

-

27-04-1858

Næser, Johan August Kierulff

-

-

-

06-12-1795

Nørager, Valdemar Frederik

-

-

-

15-03-1876

Nørgaard, Christian Anders

-

-

-

15-07-1957

Nørgaard, Hans

-

-

-

21-08-1917

Nørgaard, Jens Lunderskov

-

-

-

22-06-1893

Nørregaard. Hans Theodor Janus

-

-

-

17-01-1872

Nørregaard. Johan Friderich

-

-

-

??-??-1698

Nørregaard. Mogens Nielsen

-

-

-

V 1750

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Officerer tilføjet eller rettet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil højre for navnet.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger