US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - C

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (C)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 C:

Navn:

-

-

-

Født:

H.k.H. Prins Carl
 (Christian Frederik C. Georg Valdemar)

-

-

-

03-08-1872

Carl, Christian Thomesen

-

-

-

??-??-1676

Carlsen, Bent Ejner

-

-

-

14-08-1940

Carlsen, Charles Ivan Theobald

-

-

-

01-05-1831

Carlsen, Friderich Christian Marcus

-

-

-

16-03-1755

Carlsen, Peter Klauman

-

-

-

14-07-1702

Caroc, Gustav Adolf

-

-

-

20-03-1845

Caroc, Tage Alexander

-

-

-

26-02-1896

Carstad, Carsten Ove

-

-

-

03-01-1925

Carstensen, Carl Vilhelm Edvard

S

B

-

30-06-1863

Carstensen, Carsten

-

-

-

??-??-1696

Carstensen (Karstensen), Evert

-

-

-

V 1664

Carstensen, Floris

-

-

-

ca. 1641

Carstensen, Jørgen

-

-

-

??-??-1650

Carstensen, Mouritz

-

-

-

løjt. 1665

Carstensen, Peter

-

-

-

??-??-1705

Carstensen, Steen Christian

-

-

-

24-07-1907

Carstensen, William August

-

-

-

02-12-1828

Castenskiold, Carl Frederik Anton, Jørgen

-

-

-

13-11-1923

Cederfeld, Andreas Christian de

-

-

-

24-07-1779

Christensen, Claus Fjord

-

-

-

28-07-1945

Christensen, Helge Oscar Beyer

-

-

-

04-10-1958

Christensen, Jens Erik

-

-

-

09-10-1924

Christensen, Jens Johannes

-

-

-

14-04-1921

Christensen, Laurits

-

-

-

01-09-1793

Christensen, Niels Arthur, se Bindner

-

-

-

-

Christensen, Per Bigum

S

B

-

15-10-1958

Christensen, Peter Stehr

-

-

-

06-02-1958

Christensen, Preben Dinesen

-

-

-

15-04-1931

Christensen, Viggo Johannes

-

-

-

18-10-1934

Christensen, Wilhelm Winther

-

-

-

27-07-1922

Christian Frederik Franz Knud Harald Carl
 Oluf Gustav Georg Erik,
 greve af Rosenborg

-

-

-

22-10-1942

Christiansen, Asmus Eduard

-

-

-

10-10-1831

Christiansen,
 Christian Vilhelm Theodor Hassager

-

-

-

03-08-1904

Christiansen, Hans Dalsgaard, se Dalsgaard

-

-

-

-

Christiansen, Ib Henry

-

-

-

06-03-1920

Christiansen, Jørgen

S

B

-

14-08-1929

Christiansen, Svend Aage

S

B

-

01-08-1887

Christie, Hartvig Caspar

-

-

-

12-07-1788

Christmas, John

-

-

-

03-02-1799

Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Walther

-

-

-

10-02-1861

Christoffersen, Christoffer

-

-

-

V 1718

Christophersen, Lars Rosendahl

-

-

-

02-06-1953

Clausen, Arne

-

-

-

07-10-1917

Clausen, Børge Viggo

-

-

-

26-05-1899

Clausen, Carl Theodor Emil

-

-

-

07-08-1857

Clausen, Erik Willy Osvald

-

-

-

26-04-1926

Clausen, Mogens Stender

-

-

-

15-10-1933

Clausen, Viggo

-

-

-

11-10-1875

Clemens, Johan David

-

-

-

25-08-1782

Clemmensen, Rasmus

-

-

-

V 1671

Cloppenburg, Christian

-

-

-

V 1689

Cold, Christian Magdalus Thestrup

-

-

-

10-06-1863

Cold, Frederik

-

-

-

25-03-1868

Collin, Ditlev Vibe

-

-

-

06-02-1728

Collin, Wilhelm

-

-

-

V 1741

Colsmann, Heinrich Callisen Conrad

-

-

-

25-07-1818

Coninck, Louis de

-

-

-

24-02-1788

Coninck, Waldemar de

-

-

-

28-03-1828

Coninck, William de

-

-

-

13-09-1800

Cools, Louis

-

-

-

kapt. 1679

Corbion,
 Jacques Antoine Gislain, dit Prépontin

-

-

-

V 1727

Corfitsen, Palle

-

-

-

19-08-1918

Corné, Jean

-

-

-

V 1684

Cornelisen, Adrian

-

-

-

afsk. 1684

Cortes, Palle

-

-

-

03-10-1951

Cortsen, Andreas

-

-

-

V 1687

Cruys, Rudolf

-

-

-

V 1736

Cunha Sotto Major, Antonio Ribeiro da

-

-

-

29-04-1863

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 6. juli 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger