US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Tegner, P. W.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Tegner, P. W.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Peter Wilhelm Tegner

Fødselsdato:

15. juli 1798

Kommandør Peter W. Tegner

Fødested:

Helsingør

Familie
relationer:

Søn af Kgl. agent, købmand Isac Wilhelm Tegner og hustru Ellen Marie, født Lund

Ægteskab:

Gift 28. oktober 1826 i Tikøb kirke med Johanne Cathrine Cecilie, født Christophersen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1811

Kadet

27. august 1818

Sekondløjtnant

27. august 1825

Premierløjtnant

20. december 1834

Kaptajnløjtnant

20. februar 1842

Kaptajn

8. oktober 1850

Kommandørkaptajn

1. december 1852

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1817

Gerners Medalje

7. januar 1835

Ridder af Dannebrogordenen

28. juni 1840

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

1. januar 1850

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

6. juli 1822

Beordret til under kaptajnløjtnant Kinch's udkomman-do 1822-1823 at være lærer i matematik på Søkadet-akademiet

1824

Med fregatten FREYA, kadetskib

1826, 1827, 1829 og 1830

Med korvetten NAJADEN, kadetskib, i 1827 som næstkommanderende, de andre år som lærer i navigation

10. marts 1829

2. lærer i matematik og navigation på Søkadetaka-demiet

1. januar 1833

1. lærer i matematik og navigation på Søkadetaka-demiet

23. april 1835

Beordret til at lede tidevandsobservationerne på Jyllands vestkyst mellem Hjerting og Skagen

28. februar 1841

Afsked efter ansøgning som lærer ved Akademiet efter eksamensafslutning

1841

Med linieskibet CHRISTIAN VIII

1848-1850

Leder af Søtransportvæsenet

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

December 1834

Tegner afslutter udarbejdelsen af en lærebog i matematik for søkadetterne. Da han af "uegennyttighed" ikke ønskede at modtage honorar herfor, tilkendegiver Kongen ham 14. december sin allerhøjeste tilfredshed.

29. oktober 1835

Der gives ham et gratiale på 200 Rdl. "for det betydelige arbejde og den særdeles flid, han derpå har anvendt" ved bearbejdelsen af tidevandsobser-vationerne

27. februar 1836

Kongen tilkendegiver sin tilfredshed med Tegner's udførelse af overnævnte hverv.

18. oktober 1836

Beordret til m.fl. til hest at deltage i processionen på den forestående jubelfest 30.-31. oktober i anledning af 300 års dagen for Reformationen

13. maj 1837

En af Tegner udarbejdet lærebog i navigation og nautisk astronomi er færdig

16. december 1838

Det pålægges Tegner at udarbejde en nautisk astronomi med tabeller, og der tilstås ham et gratiale på 500 Rdl. sølv.

26. juli 1845

Meddeler at han har fuldført den nautiske astronomi med tabeller

28. november 1845

Kongen udtaler sin tilfredshed i anledning af arbejdets fuldførelse

1845

Udgav en beskrivelse af jordens figur og 1847 tillæg til nautisk astronomi

8. maj 1847

Kongen udtaler sin tilfredshed med det sidstnævnte arbejde

17. juli 1849

Generalløjtnant von Bülow skriver efter slaget ved Fredericia 6. juli 1849 sin tak og anerkendelse af Tegners indsats: "for den hæderlige og besværlige, med den største iver og ufortrødenhed udviste virk-somhed ved troppernes og materiellets overførsel".

44Læs mere om Marinen og udfaldet fra Fredericia

-

Yderligere bemærkninger:

Endvidere har Tegner skrevet mange lødige artikler i Archiv for Søvæsen. Som en anerkendelse af hans litterære virksomhed også uden for landet grænser modtog han bl.a. en guldmedalje af Kong Oskar I.

-

Død

Dato:

Begravelse:

18. februar 1857

Død på landstedet Poulinelyst og begravet på Helsingør kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: 30. maj 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger