US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Flådens officerer:

Indeks over Officerer/
stamblade

Alfabetisk indeks over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde indtil 1814, og i den Danske flåde efter 1814.

Under afsnittet "Flådens officerer" vil du kunne finde en samlet alfabetisk oversigt over søofficerer, der har gjort tjeneste i den dansk/norske fra 1660-1814 og i den rent danske flåde efter 1814.

For flere af de omtalte officerer på denne hjemmeside er desuden tilføjet et stamblad, der fortæller mere om de enkelte officerers karriere- og tjeneste-forløb

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Officerslisterne

På listerne er officerer sorteret alfabetisk efter efternavn, lige som der i flere tilfælde er lavet navnehenvisning, såfremt der senere er sket navne-forandring mm.

Bogstaverne S, B og U ud for en officer indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Tekniske officerer mfl., special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter vil blive markeret med tjenestegren i parentes, fx (IT) for intendanturofficerer.

Komplette biografier over officererne

I den sidste, og tredje fase vil jeg forsøge at bringe en kort biografi over samtlige Søværnets officerer, der har tjenestegjort i denne periode, siden 1801.

Etableringen af denne database, scanning af billeder samt indsamling og kontrol af de nødvendige oplysninger er desværre en tidsrøvende affære, så hav venligst ret så megen tålmodighed...

For nærværende er der derfor ikke nogen deadline for denne fase.

44Gå til: Indeks over Officersbiografierne

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger