US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens chefer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens chefer

Oversigter over flådens øverste chefer

Her vil du finde oversigter over mange flådens chefer på forskellige niveauer gennem tiderne, specielt kommandomyndigheder mfl.

Chefer for de enkelte enheder/skibe vil være nævnt under de enkelte skibe.

Organisatorisk er der gennemført mange ændringer siden Admiralitets og Kommissariats Kollegiet blev nedlagt 4. april 1848, og kommandørkaptajn C. C. Zahrtmann blev landets første Marineminister.

Disse lister vil også forsøge at genspejle disse organisatoriske ændringer.

Våbenskjold for
Chefen for Søværnet.

-

 Chefslister mfl.

Forsvarsministeriet i København

Marineministre (1848-1905)

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som Marineminister i perioden 1848-1905.

Forsvarschefer

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som Forsvarschef siden stillingens oprettelse 1. oktober 1950.

Kystflåden (1932-1961) og
Søværnets operative Kommando (1961- )

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Kystflåden (1932-1961), og  Søværnets operative Kommando (1961- ).

Våbenskjold for Færøernes Kommando

Grønlands Kommando

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Grønlands Kommando (1951-).

Færøernes Kommando

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Færøernes Marinedistrikt (1951-1961) og Færøernes Kommando (1961- ).

Søværnets Materielkommando

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Søværnets Materielkommando siden etableringen 1. december 1967 og til sammenlægnin-gen i Forsvarets Materieltjeneste ved udgangen af 2006.

Søværnets Taktiske Stab

Her finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som chef for Søværnets Taktiske Stab siden oprettelsen 1. januar 2000.

Jagtkaptajner (1733- )

Her finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som Jagtkaptajn for HM Kongen/ Dronningen siden 1733.

Ubådsvåbnets emblem

Ubådsvåbnet (1909-2004)

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef (eskadrechef mm.) for det danske ubådsvåben fra introduktionen af ubåde i 1909 til ubådenes udfasning ved udgangen af 2004.

Våbenskjold for Flådestation København

Holmens Chefer

Her finder du en kronologisk liste over søofficerer, der har gjort tjeneste som chef for Holmen (Bremerholm/Nyholm/ Flådestationen mfl.) siden 1543, og indtil marinestationen ophørte som organisatorisk enhed med udgangen af 2006.

Flådestation Frederikshavn

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Flådestation Frederikshavn siden indvielsen 2. oktober 1962.

Våbenskjold for Flådestation Frederikshavn

Flådestation Korsør

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste som chef for Flådestation Korsør siden indvielsen 2. maj 1960.

Orlogsværftet

Her finder du en kronologisk liste over Orlogsværftets Fabriksmestre og direktører siden etableringen i 1692 og indtil værftets definitive nedlukning i 1995.

Våbenskjold for Marinehjemmeværnet

Marinehjemmeværnsinspektører

Her finder du en kronologisk liste over officerer, der har gjort tjeneste inspektører for Marinehjemmeværnet siden oprettelsen af funktionen 26. november 1952.

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 11. oktober 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger