US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (G)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 G:

Navn:

-

-

-

Født:

Gabel, Christian Carl

-

-

-

10-11-1679

Gad, Henry Christian

-

-

-

18-08-1873

Gad, Jens Svendsen

-

-

-

V 1702

Gad, Nicolaus Urban

-

-

-

20-12-1841

Gad, Urban Henry

-

-

-

04-12-1917

Gagge, Jens

-

-

-

løjt. 1656

Galtrup, Hans Diderich

-

-

-

06-09-1741

Galtung, Lavritz

-

-

-

V 1661

Gandil, Frederik (Fritz) August

-

-

-

17-09-1815

Gandil, Johan Peter

-

-

-

17-11-1788

Garde, Alfred

-

-

-

25-05-1858

Garde, Carl Adolph

-

-

-

05-08-1834

Garde, Erik

S

B

-

16-07-1891

Garde, Hans Carstensen

-

-

-

V 1711

Garde, Hans Georg

S

B

-

09-06-1790

Garde, Hans Georg

-

-

-

01-04-1889

Garde, Hans Georg Friboe

-

-

-

30-11-1825

Garde, Hans Jørgen

- - -

22-01-1939

Garde, Hans Ulrik Carl Friboe

- - -

20-02-1912

Garde, Janus August

- - -

22-12-1823

Garde, Poul

- - -

25-06-1931

Garde, Thomas Vilhelm

S

B

-

22-10-1859

Garp, Niels Christian Theodor

- - -

08-10-1868

Gedde, Ebbe Ulfeld

- - -

V 1714

Gedde (Giede), Ernst Jacob

- - -

??-??-1720

Gedde, Frederik Eiler

- - -

??-??-1641

Gedde (Giedde), Ove

- - -

17-12-1594

H.k.H. Georgios (Georg),
 prins af Grækenland

- - -

24-06-1869

Gerdes (Gierdes), Diderich

- - -

??-??-1690

Gerner, Andreas

- - -

30-11-1698

Gerner, Andreas

- - -

25-09-1763

Gerner, Henrik

- - -

05-07-1742

Gerner, Henrich Sigismund

- - -

13-08-1766

Gerner, Jens

- - -

04-09-1731

Gerner, Otto Jacob Thamsen

- - -

02-02-1734

Gerritsen, Jan

- - -

afsk. 1685

Gerritsen, Peter

- - -

??-??-1642

Gether, Johan

- - -

26-03-1760

Gjedde, Anders Preben

- - -

03-08-1930

Giedding, Frederik

- - -

13-04-1774

Gjerulff, Axel

- - -

05-01-1938

Giødesen, Giøde

- - -

17-05-1794

Giødesen, Giøde

- - -

13-12-1826

Giødesen, Peter Ferdinand

- - -

30-05-1829

Gjødsbøl, Hans

- - -

22-04-1938

Giødwad, Jens Berlin

- - -

V 1816

Giønge, Hans

- - -

??-??-1727

Glahn, Jesper Henrik Egede

- - -

17-04-1935

Glarborg, Steen

- - -

22-05-1922

Goth-Bendtzen, Bendt

- - -

29-05-1908

Gool, Andreas

- - -

V 1693

Gotschalk, Frederik Ludvig Franz

- - -

25-01-1864

Gottlieb, Christian Frederik

- - -

02-10-1817

Gottlieb, Johan Ludvig

S

B

-

11-08-1809

Gottlieb, Wincentz David

- - -

19-12-1776

Graah, Wilhelm August

- - -

24-10-1793

Grabner, Jørgen

- - -

??-??-1665

Grabow, Køn Joakim

- - -

V 1667

Gram, Jacob Mortensen

- - -

V 1726

Gram, Peder

- - -

afsk. 1678

Gram, Philip Anthon

- - -

??-??-1730

Gran, Christian

- - -

20-02-1778

Grandjean, Asger Emil Valdemar

S

B

-

26-01-1889

Graversgaard, Niels Ole

- - -

07-08-1932

Gravgaard, John Ole

- - -

01-05-1948

Grentzmann, Wilhelm Lauge

- - -

17-08-1930

Greve, Svend Bernhard Vilhelm Johannes

S

B

-

17-09-1898

Grib, Niels Barfoed

- - -

??-07-1713

Grib, Peter

- - -

01-04-1741

Grib, Peter Hansen

- - -

18-05-1681

Grodtschilling, Bernhard Hartvig

- - -

02-05-1697

Grodtschilling, Bernhard Ulrik

- - -

20-07-1761

Grodtschilling, Frederik

- - -

17-02-1731

Grodtschilling, Frederik

- - -

08-02-1782

Grodtschilling, Georg Joachim

- - -

06-02-1785

Grolau, Emanuel

- - -

28-10-1729

Groos, Poul

- - -

24-06-1942

Groth, Eiler Peter Christopher Munthe

- - -

06-01-1821

Groth, Erik

- - -

19-08-1905

Groth, Preben

- - -

06-01-1936

Grove, Andreas Christian Gotthilf

- - -

03-02-1761

Grove, Axel Wilhelm

- - -

15-01-1893

Grove, Carl Friderich

- - -

29-01-1758

Grove, Christian Frederik

- - -

11-06-1793

Grove, Conrad

- - -

20-05-1780

Grove, Hans Herman Stephen

S

B

-

27-12-1814

Grove, Ivar

- - -

03-06-1792

Grove, Johan Christian

- - -

04-11-1789

Grove, Johan Lauritz

- - -

24-04-1805

Grove, Laurits Jensen

- - -

06-08-1768

Grove, Peter Albert

- - -

19-10-1856

Grove, Peter Tønder

- - -

11-01-1792

Grove, Viggo

- - -

19-04-1831

Grubbe, Tønne

- - -

??-??-1651

Grue, Erik Friis

- - -

07-09-1920

Grut, Harald de Jonquières

- - -

13-07-1877

Grün, Kai

- - -

30-04-1912

Grønbech, Jens Egede

- - -

17-11-1936

Grønbech, Sven Egede Bjørn

- - -

10-07-1907

Grønbæk, Asger

- - -

12-12-1914

Grønbæk, Vilhelm Hincheli

- - -

13-08-1928

Grøne, Jørn

- - -

02-04-1926

Grønning, Johan Hansen

- - -

afsk. 1705

Grønvold, Poul Isaach

- - -

??-??-1719

Grøseth, Leif

- - -

23-04-1923

Grøsfjeld, Per

- - -

04-03-1926

Gude, Hinrich

- - -

??-??-1667

Gude, Michael

- - -

??-??-1684

Gulmann, Edvard Sidenius

- - -

31-10-1864

Gydesen, Alexander Nis Peter

- - -

19-04-1915

Gyldenfeldt, Niels Sehested

- - -

13-02-1748

Gyldenkrone, Einar Marius, Baron

- - -

20-09-1874

Gyldenkrone, Jens

- - -

18-06-1712

Gyldenkrone, Ove

- - -

01-09-1840

Gyldenløve, Ulrich Christian, Greve

- - -

24-06-1678

Gyldenpalm, Eiler Hagerup de

- - -

09-12-1780

Gyller, Hjalmar Eyvind Bitsch

- - -

28-07-1918

Güntelberg, Axel Vilhelm

- - -

18-10-1855

Güntelberg, Christian

- - -

??-??-1687

Güntelberg, Christian

- - -

03-01-1734

Güntelberg, Claus

- - -

??-??-1639

Güntelberg, Claus Eskesen

- - -

V 1753

Güntelberg, Friderich

- - -

29-02-1696

Güntelberg, Hans de

- - -

15-10-1732

Güntelberg, Henrich

- - -

V 1756

Güntelberg, Henrich de

- - -

16-11-1739

Güntelberg, Peter de

- - -

11-05-1728

Güntelberg, Vilhelm Mogens

- - -

13-09-1924

Gøbel, Sven Per Emil

- - -

30-10-1927

Gødken, Hans

- - -

??-??-1670

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Officerer tilføjet eller rettet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil højre for navnet.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger