US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - V

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (V)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 V:

Navn:

-

-

-

Født:

H.k.H. Prins Valdemar

-

-

-

27-10-1858

Valentiner, Henning

-

-

-

27-04-1912

Valentiner, Stig Jørgen

-

-

-

27-11-1907

Valeur, Abraham

-

-

-

17-04-1777

Valkendorf, Lauritz

-

-

-

??-??-1672

Vallenstrøm, Julius Vilhelm

-

-

-

22-09-1859

Varendorff, Gustav Adolph Wilhelm

-

-

-

13-12-1788

Vedel, Aage Helgesen

S

B

-

01-09-1894

Vedel, Erik Helgesen

-

-

-

12-01-1898

Vedel, Helge

-

-

-

21-11-1863

Vedel, Steen

-

-

-

30-07-1931

Veltmuys, Willem Pietersen

-

-

-

kapt. 1679

Venninghausen, Ditlev

-

-

-

??-??-1722

Verbeeck, Johann

-

-

-

V 1684

Vest, Johan Vilhelm Filip

-

-

-

14-04-1893

Victor, Aage Jens

-

-

-

07-01-1895

Vieregg, Caspar Levin von

-

-

-

13-09-1687

Vierø, Erling Rasmussen

-

-

-

19-09-1910

Vieth, Johann Georg

-

-

-

V 1695

Vieth, Johan Georg

-

-

-

??-??-1709

Villesen, Asger Uhrbrand

-

-

-

24-12-1920

Vind, Friderich Christian

-

-

-

??-??-1676

Vind, Niels

-

-

-

??-??-1698

Vinge, Svend

-

-

-

18-09-1890

Vinther, Flemming

-

-

-

14-02-1941

Vittinghoff, Knud Wilhelm

-

-

-

V 1741

Voigt, Nicolay

-

-

-

22-04-1789

Volke, Finn

S

B

-

04-04-1932

Vosbein, Christian

-

-

-

??-??-1686

Vosbein, Christian

-

-

--

08-12-1726

Vosbein, Claus

-

-

-

??-??-1719

Vosbein, Gunde

-

-

-

??-??-1716

Vosbein, Ulrich Christian

-

-

-

21-01-1732

Voss, Michael (Michel)

-

-

-

afsk. 1702

Voxtorp, Sven

-

-

-

08-09-1938

Vøhtz, Julius Albert

-

-

-

14-05-1855

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Officerer tilføjet eller rettet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil højre for navnet.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger