US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Garde, Thomas V.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Garde, Thomas V.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Thomas Vilhelm Garde

Fødselsdato:

22. oktober 1859

Kontreadmiral Thomas V. Garde

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kontreadmiral Hans Georg Friboe Garde og hustru Anna Christine Elisabeth Garde, født Knudsen

Ægteskab:

Gift 1. gang med Inger Kirstine Garde, født Holm.
Gift 2. gang med Christine Vilhelmine Garde, født Olsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1876

Kadet

26. august 1880

Sekondløjtnant m/Gerners Medalje

24. oktober 1881

Premierløjtnant

22. juni 1898

Kaptajn

14. maj 1908

Kommandør

27. april 1918

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

26. august 1880

Gerners Medalje

30. januar 1902

Ridder af Dannebrogordenen

1. oktober 1908

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

25. maj 1911

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

2. april 1919

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

22. oktober 1921

Fortjenstmedaljen i Guld

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1880-1881

Med fregatten JYLLAND til Vestindien

1886

Med skonnerten FYLLA til Grønland

1886-1887

Med fregatten JYLLAND til Vestindien

1894

Næstkommanderende i skonnerten DIANA på opmå-ling ved Island

1895

Næstkommanderende i korvetten DAGMAR (Kadet-skib)

1896

Ledede opmåling af Hvammsfjord på Island

1897

Førte den russiske regerings isbryder NADESHNIJ fra København til Vladivostok.

1898 og 1899

Chef for opmålingsfartøjet KRIEGER på opmåling i danske farvande

1900-1903

Fører af postdampskib (Korsør-Kiel)

1903

Næstkommanderende i krydseren VALKYRIEN (i eskadre)

1904 og 1905

Stabschef i Eskadren

1904-1907

Tjeneste ved Marineministeriets stab.

1906

Chef for krydseren HEJMDAL (Kadetskib)

1907-1908

Chef for skonnerten INGOLF (Stationsskib ved de Dansk Vestindiske øer)

1908

Stabschef i Eskadren

16. december 1908
- 27. september 1911

Direktør for Marineministeriet

1911-1914

Chef for Flådens stab

1911-1912

Chef for panserskibet PEDER SKRAM under vinter-udrustning

1912

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (i Eskadre)

5. august 1914
- 1. august 1915

Chef for 2. Eskadre (Sikringsstyrke)

16. august 1915
- 2. september 1917

Chef for 1. Eskadre (Sikringsstyrke)

11. april 1918

Fungerende chef for den flydende Defension ved København

27. april 1918

Chef for den flydende Defension ved København

22. oktober 1921

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1883-1885

Deltog i Holms Konebådsekspedition til Grønlands Østkyst

1889-1891

Fører af Grønlandske Handels skruebarkskib HVIDBJØRNEN

1893

Leder af en ekspedition til Julianehåbsdistriktet og Grønlands indlandsis.

1895-1898

Underbestyrer ved Meteorologisk Institut

30. april 1918

Formand i Overkrigsretten

1918

Formand i en international kommission i anledning af 2 tyske undervandsbådes internering i Vigo

-

Yderligere bemærkninger:

Skrev sammen med G. Holm "Den danske Konebaadsekspedition til Grønlands Østkyst", udgivet i København, 1887

-

Død

Dato:

Begravelse:

24. juni 1926

Død på Rigshospitalet i København, og begravet på Gentofte kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger