US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - E

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens officerer:

Officerer (E)

Alfabetisk indeks over officerer

Neden for finder du en alfabetisk liste over officerer, der har gjort tjeneste i den Dansk/Norske flåde fra 1660-1814, og/eller i den Danske flåde siden 1814.

-

 E:

Navn:

-

-

-

Født:

Ebbesen, Fædder Fæddersen

-

-

-

21-10-1761

Eberlin, Georg Emanuel Conradt

-

-

-

15-10-1756

Eden, Johan Ottho

-

-

-

??-??-1655

Edvards, Knud Alexander

-

-

-

26-05-1916

Egede, Christian Thestrup

-

-

-

04-11-1761

Egede, Hans Christian

-

-

-

05-11-1757

Eggers, Henrich

-

-

-

??-??-1704

Egsholm, Erik

-

-

-

03-01-1920

Ehmsen, Erasmus Nicolay

-

-

-

??-??-1702

Eiberg, Ole Gerlach

-

-

-

22-06-1942

Eichstedt, Mathias Peter

-

-

-

23-04-1754

Eiden (Eeden), Willum

-

-

-

afsk. 1670

Eilers (Elers), Christian

-

-

-

??-??-1682

Eilers (Eilersen, Elers), Jan

-

-

-

løjt. 1666

Elbro, Henrik Michael

-

-

-

28-02-1944

Elders, Anthony

-

-

-

??-??-1641

Elkier, Simon Pedersen

-

-

-

kapt. 1697

Ellbrecht (Ellebracht), Anthon Günther von

-

-

-

??-??-1727

Ellbrecht, Anthon Günther von

-

-

-

09-11-1757

Ellbrecht, Carl Ludvig von

-

-

-

06-09-1796

Ellbrecht, Carl Ludvig von

-

-

-

22-11-1870

Eller, Hans Hendrik

-

-

-

ca. 1720

Eller, Otto Christian

-

-

-

24-03-1758

Elmue, Fritjof Niels

-

-

-

23-03-1937

Elving, Jens

-

-

-

19-06-1917

Ely, Eggert Christopher von

-

-

-

10-10-1783

Embden, Jan Focken van, se Focken

-

-

-

-

Emmerich, Jan

-

-

-

V 1707

Engelmann, Ib Hemming

-

-

-

01-05-1924

Erichsen, Bent

-

-

-

??-??-1649

Erichsen, Bolle Willum

-

-

-

20-12-1773

Erichsen, Halvor

-

-

-

??-??-1678

Erichsen, Ole Wilhelm

-

-

-

19-02-1793

Erlach, Johan Ludvig von

-

-

-

??-??-1662

Ernst, Robert Motzfeldt

-

-

-

19-03-1900

Ernst-Frederiksen, Ebbe

-

-

-

13-07-1938

Erntsen, Ernst Marius

-

-

-

03-07-1927

Ertman, Fit Jansen

-

-

-

V 1666

Eskildsen, Svend Erik

-

-

-

19-01-1942

Evald, Jørgen Frederik

-

-

-

12-01-1940

Evers, Anton Ferdinand Mazanti

S

B

-

09-12-1857

Evers, Christian Vilhelm

S

B

-

18-10-1887

Evers, Frederik Wilhelm

-

-

-

10-03-1784

Ewald, Hermann

S

B

-

03-05-1876

|Til toppen

Bogstaverne S, B og U indikerer at der findes stamblad, billede og evt. udvidet biografi for den pågældende officer.

Officerer tilføjet eller rettet inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil højre for navnet.

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Oplysninger til oversigten over flådens officerer og stambladene er primært hentet fra nedennævnte kilder. Skulle der i nogle biografier være anvendt yderligere kilder, vil dette være nævnt på det enkelte stamblad.

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919.

&

Håndbog for Søværnet, diverse årgange, udgivet af Forsvarsministeriet

&

Kundgørelse for Forsvaret A

&

Kundgørelse for Søværnet A

&

Månedsløjtnanter 1801-14, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen 132. Aargang, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1961

&

Måneds- og reserveløjtnanter 1848/50 og 1864, af J. Teisen, særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1964

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger