US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - F4Frederik IX, Konge af Danmark
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Frederik IX, Konge af Danmark

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg

Fødselsdato:

11. marts 1899

Admiral, Kong Frederik IX, Konge of Danmark

Fødested:

Sorgenfri Slot

Familie
relationer:

Søn af H. M. Kong Christian X og hustru H. M. Dronning Alexandrine

Ægteskab:

Gift 24. maj 1935 i Slotskyrkan i Stockholm, Sverige, med H.k.H. Prinsesse Ingrid af Sverige

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

11. marts 1917

Sekondløjtnant á la suite i Hæren

1917

Kadet

20. september 1921

Sekondløjtnant

17. juli 1922

Premierløjtnant

1. januar 1929

Kaptajnløjtnant

10. april 1935

Orlogskaptajn

22. september 1937

Kommandørkaptajn

13. september 1939

Kommandør

1. september 1945

Kontreadmiral

20. april 1947

Admiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

14. maj 1912

Ridder af Elefantordenen

11. marts 1917

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

1937

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1921-1922

Med torpedobåden SVÆRDFISKEN i Torpedobåds-divisionen, fælles øvelser og på selvstændigt togt

10. maj 1922
- 5. juli 1922

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM

5. juli 1922
- 14. juli 1922

Med mineskibet LOSSEN, mens kystforsvarsskibene OLFERT FISCHER og PEDER SKRAM samt 3 torpedo-både aflagde besøg i Danzig

14. juli 1922
- 23. august 1922

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM

Oktober 1922
- december 1922

Med kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER, fællesøvel-ser

23. maj 1923
- 7. juli 1923

Næstkommanderende i torpedobåden DELFINEN i øvelsesdeling

4. juli 1923
- 18. august 1923

Med artilleriskibet NIELS IUEL  på prøvetogt med be-søg i Bergen, anløb af Færøerne og Leith

1923-1924

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

Juli 1924
- august 1924

Med artilleriskibet NIELS IUEL, standerskib i artilleri-skoledeling

August 1924
- oktober 1924

Med torpedobåden SPÆKHUGGEREN i T-flotille i eskadre

August 1925
- oktober 1925

Næstkommanderende i torpedobåden FLYVEFISKEN i T-flotille i eskadre

1925

Næstkommanderende i torpedobåden DELFINEN

April 1926
- maj 1926

Fører af torpedobåden SØBJØRNEN på maskinistskole

Juli 1926
- oktober 1926

Med kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER som stander-skib i artilleriøvelsesdeling og som flagskib i eskadre

1. juni 1927
- 27. juli 1927

Chef for torpedobåden SØHUNDEN i T-flotille i eskadre

Juni 1928
- august 1928

Næstkommanderende i inspektionsskibet DIANA, på fiskeriinspektion i danske farvande

1929

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM som øvelses-skib for reservekadetskolen og som standerskib i øvelsesdeling og i eskadre

Maj 1931
- juli 1931

Næstkommanderende i inspektionsskibet BESKYTTEREN i danske farvande og Nordsøen og som skoleskib for dæksofficerselevskolen

Juli 1933
- august 1933

Chef for torpedobåden HVALROSSEN til rådighed for Undervandsbådsflotillen

Juli 1934

Chef for torpedobåden HVALROSSEN til rådighed for Undervandsbådsflotillen

28. juli 1934
- 20. august 1937

Under Søværnskommandoen

14. september 1937
- 1. september 1945

Under Søværnskommandoen

1. september 1945
- 20. april 1947
Til rådighed for Marineministeriet

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1930

Foretog en rejse til SIAM, Kina og Japan med M/S FIONIA, tilhørende ØK.

20. april 1947

Efterfulgte sin fader som Hans Majestæt Kong Frederik IX af Danmark

-

Yderligere bemærkninger:

I 1982 opstillede Københavns Kommune et mindesmærke for Frederik IX Konge af Danmark ved Nordre Toldbod i København.

44Se Mindesmærket for Frederik IX

-

Død

Dato:

Begravelse:

14. januar 1972

Bisat 24. januar 1972 i Roskilde domkirke

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

Se også:

Udvidet biografi for Admiral
H.M. Kong Frederik IX


-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger