US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Konow, Henri
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Konow, Henri

Personlige Informationer

Fulde navn:

Henri Konow

Fødselsdato:

7. februar 1862

Viceadmiral Henri Konow

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af konsul, skibsreder Hans Jacob Hesselberg Konow og hustru Ida Marie, født West

Ægteskab:

Gift 21. oktober 1892 i Holmens Kirke med Jacobine Cathrine Margrethe Worsaae

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1879

Kadet

30. august 1883

Sekondløjtnant

20. oktober 1884

Premierløjtnant

29. marts 1900

Kaptajn

26. juni 1910

Kommandør

15. oktober 1920

Kontreadmiral

1. april 1923

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. oktober 1895

Ridder af Dannebrogordenen

3. juni 1911

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

24. januar 1917

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

29. januar 1922

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

2. april 1925

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1883-1884

Med korvetten DAGMAR til Vestindien

26. juli 1886
- 19. december 1889

I fransk tjeneste, dels i eskadrer i Middelhavet, dels i Østasiatiske farvande

28. juli 1890
- 25. september 1890

Chef for torpedobåden DELFINEN, som øvelsesskib for kadetter og i Øvelseseskadren

1890-1893

Guvernør hos Prins Carl

1891, 1892 og 1893

Med korvetten DAGMAR, kadetskib

1893-1894

Tjenestegørende hos Prins Carl

1897

Næstkommanderende i krydseren HEKLA i Eskadren

1898

Fører af skoleskibet GEORG STAGE

9. maj 1899
- 17. oktober 1899

Chef for torpedobåden SPRINGEREN, fiskeriinspek-tionsskib inden for Skagen

1899 og 1900

Chef for opmålingsfartøjet KRIEGER på fiskeriinspektionen inden for Skagen

1900

Kgl. Kommissarius ved fastsættelsen af fiskerigrænsen i Hejls Minde

19. november 1900
- 14. marts 1901

Chef for kanonbåden GULDBORGSUND

1901-1902

Med krydseren VALKYRIEN til Vestindien

1902

Med panserskibet ODIN i Eskadren

1903 og 1904

Chef for Torpedobådsdelingen i Eskadren

16. maj 1903
- 29. juni 1903

Chef for torpedobåden SØLØVEN

1. august 1903
- 30. september 1903

Chef for torpedobåden HAVØRNEN

16. februar 1904
- 5. marts 1904

Chef for torpedobåden HAVHESTEN

27. juli 1904
- 17. august 1904

Chef for torpedobåden HAVHESTEN

1904-1905

Delingschef under de russiske eskadrers passage gennem danske farvande i begyndelsen af den russisk-japanske krig

1905

Chef for kanonbåden FALSTER, øvelsesskib for værnepligtige maskinister

1906 og 1907

Ledede opmålinger i danske farvande

1908

Næstkommanderende i panserskibet HERLUF TROLLE i Eskadren

1909-1910

Chef for skonnerten INGOLF til Vestindien

1910

Chef for vagtskibet ved København, kaserneskibet SJÆLLAND

1910-1911

Kommandant på Søværnets Kaserne fra dennes indvielse

1911

Chef for skonnerten INGOLF, øvelsesskib for konstabelelever

1. oktober 1911
- 1915

Chef for Ingeniørelevskolen

1912

Chef for krydseren HEIMDAL, kadetskib

1913

Stabschef i Eskadren

1914-1915

Chef for panserskibet HERLUF TROLLE, i Eskadren til 1. august 1914, derefter i 1. Eskadre under Sikrings-styrken

1915-1917

Chef for krydseren VALKYRIEN, stationsskib ved De dansk-vestindiske Øer under 1. verdenskrig og i anledning af øernes salg og overdragelse til USA

3. oktober 1916
- 31. marts 1917

Konstitueret Guvernør over De dansk-vestindiske Øer indtil overdragelsen til USA

1. september 1917
- 15. september 1918

Chef for 2. Eskadre under Sikringsstyrken

28. september 1918
- 27. november 1918

Chef for 1. Eskadre under Sikringsstyrken

1919-1920

Formand for en til udlandet udsendt Marinekommission

30. marts 1920
- 5. april 1920

Forsvarsminister og Udenrigsminister i Ministeriet Liebe

15. oktober 1920
- 31. marts 1923

Chef for Orlogsværftet

1. april 1923
- 7. februar 1927

Flådeinspektør

1924 og 1925

Chef for Eskadren

7. februar 1927

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1890

Søe-Lieutenant-Selskabets 2. præmie for artikel om "Kystefterretningsvæsen"

1894

Søe-Lieutenant-Selskabets 2. præmie for artikel om "Kadetuddannelse"

1914-1920

Formand i bestyrelsen for Søofficersforeningen

-

Yderligere bemærkninger:

Har bl.a. udgivet "I Asiens farvande", 1893, om sine erindringer i fransk tjeneste.

-

Død

Dato:

Begravelse:

18. januar 1939

Begravet på Beldringe

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger