US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 2007

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

SøværnsNyt - 2007

Her kan du løbende finde en oversigt over flere af de seneste nyheder om Søværnet, som de findes på forsvarets officielle sider, dagblade og i forskellige andre medier.

Dagens nyheder er jo muligvis historien i morgen.

Nyheder/artikler fra andre år kan findes ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

13-12-2007:

Nyt digitalt fotoarkiv

Fotografier fra flådens historie i nyt online billedgalleri på Internettet. Marinens Bibliotek har nu gjort næsten 20 procent af sit enorme billedarkiv tilgængeligt på nettet.


13-12-2007:

Besøgende nr. 2.000.000

Midt i al marinehistorien er der vel plads til at fejre sin egen hjemmeside. At producere en hjemmeside med et så omfattende indhold har naturligvis ikke været muligt uden et fortræffeligt samarbejde med søværnet.


12-12-2007:

Ny skibsklasse navngivet

Ottende enhed der kom til at bære navnet DIANA. Søværnets nyeste fartøj fik i formiddags navnet DIANA. Det er et såkaldt standardfartøj Mk II, der skal afløse orlogskutterne af BARSØ-klassen.


03-12-2007:

Ny bog om NIELS JUEL-klassen

Efterskrift om søværnets tre korvetter undervejs. En gruppe med tilknytning til Marinens Bibliotek har besluttet at skrive en bog om de tre korvetter af NIELS JUEL-klassen.


30-11-2007:

Sidste HOLM-klasse afleveret

Sjette og sidste Mk I standardfartøj formelt afleveret til Forsvaret. Fredag 30. november kunne Danish Yacht A/S i Skagen overdrage det sjette og sidste fartøj af den nye HOLM-klasse til Forsvarets Materieltjeneste.


16-11-2007:

Første skydning med 35 mm CIWS

ABSALON udførte første skydning med sin nye nærluft-forsvarkanon. I forbindelse med afslutningen af de militære installationer på støtteskibet ABSALON skulle skibet gennemføre endelig kontrol af skibets artilleri.


07-11-2007:

Første Mk II modtaget

BARSØ-klassens afløsere er endelig på vej. Tirsdag 6. november modtog Forsvarets Materieltjeneste efter måneders forsinkelse det første af i alt seks nye standardfartøjer af den såkaldte Mk II-type.


07-11-2007:

Kanonskjoldet revet af

Kanonskjoldet revet af

Inspektionsskibet THETIS i havari ud for Grønland. Under forlægning fra Færøerne til Grønland slog kraftige bølger ind over fordækket på skibet og slog skjoldet til skibets kanon i stykker.


05-11-2007:

MSD6 søsat i Skagen

Sjette og sidste Mk I standardfartøj sat i vandet. Lørdag kunne Danish Yacht A/S helt efter planen søsætte den sidste af de i alt seks nye enheder af HOLM-klassen.


21-10-2007:

Korvetten hjemme igen

OLFERT FISCHER afslutter sit tre måneders NATO-togt rundt om Afrika. Søndag klokken 1000 anløb korvetten OLFERT FISCHER atter hjemhavnen i Korsør nøjagtig tre måneder efter afsejlingen.


09-10-2007:

Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet

KNUD RASMUSSEN-klassen samlet i Skagen. Det andet inspektionsfartøj er nu også ankommet til Karstensens Skibsværft A/S i Skagen.


08-10-2007:

P520 på prøvesejlads

Første standardfartøj Mk II på prøvesejlads. Fartøjet skal dog gennemgå en række tekniske prøver forud for den formelle prøvetur og inden endelige operativ indsættelse i Søværnet.


29-09-2007:

Torpedomissilbådene genopstår

Bogudgivelse følges op af åbent museumsskib. Udgivelsen af "Søheltenes skibe", historien om de ti torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen, lanceres samtidig med meldingen om, at SEHESTED åbner for publikum.

 


28-09-2007:

Hug til redaktøren

Marinehuggerten var oprindelig en rytterpallask. Eller hvordan en redaktør kan tage fejl og må modtage hug, når han ikke rigtig hører efter, hvad der bliver sagt.


26-09-2007:

Første Mk II afleveres

Standardfartøj af Mk II typen endelig klar til levering fra værftet. Mandag 1. oktober 2007 skulle det første af de seks nye fartøjer til erstatning for BARSØ-klassen være klar til aflevering fra værftet.


23-09-2007:

KNUD RASMUSSEN er dit navn

Første nye inspektionsfartøj navngivet i Skagen. Det var anden gang inden for blot tre måneder Skagen havn leverede omgivelserne til navngivningen af ét af Søværnets nye skibe.


19-09-2007:

Kun én operativ korvet

Søværnet kan ikke længere opretholde styrken i forsvarsforliget. Personelmanglen i Søværnet slår nu så meget igennem, at man ikke længere kan leve op til styrkemålene fastsat i det nuværende forsvarsforlig.


14-09-2007:

AGDLEKs sidste tur

På pension efter 33 års tro tjeneste. Inspektions-kutteren AGDLEK har forladt det grønlandske område for allersidste gang. Den er i øjeblikket på vej mod Danmark for at blive lagt op og udgå af flådens tal.


11-09-2007:

Frømandskorpset klar

Dagbladet Politiken kunne "afsløre" aktion for at befri danske søfolk. Tilsyneladende havde Forsvaret planer om at sende Frømandskorpset ind i en hemmelig militær aktion for at befri de danske søfolk på den kaprede danske coaster.


11-09-2007:

Skibe til eksamen

STØREN og SKADEN meldt klar til internationale operationer. Under DANEX 07 er både SKADEN og STØREN blevet erklæret klar til at kunne deltage i fremtidige internationale operationer.


03-09-2007:

CHRISTIAN VII eller ODIN?

Krigsbytte retur eller blot en venlig gestus? Den gik klokkerent ind, men tilsyneladende eksisterer der absolut intet bevis for, at "krigsbyttet" overhovedet stammer fra linieskibet CHRISTIAN VII!


31-08-2007:

VIBEN hjemme igen

Endnu en international mission afsluttet. Kollegaer og pårørende tog i dag imod missilfartøjet VIBEN i Korsør. Dermed sluttede Danmarks maritime bidrag til FN operationen UNIFIL for denne gang.


28-08-2007:

1807 på Orlogsmuseet

200 året for Københavns bombardement og flådens ran i 1807 markeres. 1. september 2007 åbner Orlogs-museet en særudstilling i anledningen af 200 året for denne historiske begivenhed.


21-08-2007:

ABSALONs første torpedoskydning

Støtteskibet udførte installationsskydning med anti-ubådstorpedoer. ABSALON gennemførte lørdag  en vellykket første affyring af to styks øvelses MU-90 antiubådstorpedoer.


18-08-2007:

ABSALON endelig til søs

Støtteskibet ABSALON erklæret teknisk færdigt. Efter adskillige måneder med styrbords side til kajen i Korsør kunne skibet fredag erklæres færdigudrustet og klar til de omfattende operative afprøvninger.


26-07-2007:

VIBEN vender hjem

Deltagelsen i Libanon-styrken tæt på afslutning. Mangel på skibe og mandskab betyder, at Søværnets deltagelse i UNIFIL ikke vil blive forlænget ud over indeværende periode, der udløber i august.


18-07-2007:

OLFERT FISCHER på langtur

Korvetten med i historisk NATO-patruljering rundt syd om Afrika. 21. juli afgår korvetten fra Korsør for i tre måneder at slutte sig til NATOs stående flådestyrke, SNMG 1.


12-07-2007:

ABSALON i færdig profil

Nu er støtteskibenes ydre udformning helt på plads. Med udgangen af juni måned blev den sidste radar, installeret på støtteskibet ABSALON, og dermed kan skibet for første gang ses i sin endelige profil.


06-07-2007:

Maritime helikoptere undervejs

Det går fremad med anskaffelsen af nye helikoptere til Søværnet. Inden udgangen af 2007 forventer Forsvarets Materieltjeneste at have en indstilling klar om anskaf-felsen af nye maritime helikoptere.

 


05-07-2007:

Inspektionsfartøj forsinket?

Navngivningen af første nye inspektionsfartøj udsat indtil videre. Navngivningen af det første inspektionsfartøj var oprindeligt fastlagt til lørdag 22. september i år, men denne dato holder efter det oplyste ikke.


05-07-2007:

Aalborg "erobrer" ABSALON

Begge støtteskibe har fundet adoptionsbyer. Byrådet i Aalborg traf allerede på et møde 29. januar 2007 formel beslutning om at ville adoptere støtteskibet.


29-06-2007:

HIRSHOLM bliver nyt navn

Femte standardfartøj i HOLM-klassen navngivet. Fredag 29. juni 2007 blev det femte af de i alt seks nye standardfartøjer af den såkaldte Mk I-type navngivet ved Danish Yacht A/S i Skagen.


27-06-2007:

Århus adopterer ESBERN SNARE

Støtteskibet til adoption og Tall Ships Race 2007. I følge Søværnets operative Kommando aflægger støtteskibet ESBERN SNARE adoptionsbesøg i Århus 3.-4. juli.


13-06-2007:

Femte Mk I søsat

Den første af to nye minestrygningsdroner søsat i Skagen. Grundlovsdag fik den femte og næstsidste en-hed af de såkaldte standardfartøjer af Mk I-typen vand under kølen.


12-06-2007:

Flex-handel bekræftet

Lidt flere detaljer på plads omkring salget af to Flex'er til Litauen. I følge Forsvarets Materieltjeneste er det dog fortsat svært at finde nye motorer til de to solgte fartøjer.


04-06-2007:

Kongeskibet i redningsaktion

DANNEBROG fik vist at være til andet end pynt. To unge svenskere i havsnød blev natten til søndag reddet af Kongeskibet Dannebrog.


01-06-2007:

Mk II fartøjer yderligere forsinket

BARSØ-klassens afløser nu forsinket et halvt år. Forsvarets Materieltjeneste bekræfter, at færdigudvikling og detailkonstruktion af søværnets nye Standardfartøjer Mk II har taget længere tid end oprindelig planlagt.


26-05-2007:

DANNEBROG runder 75 år

En smuk velsejlende ældre dame fylder år. Når Dannebrog rundt omkring i kongeriget stryger til tops i dag, lørdag 26. maj 2007 skyldes det naturligvis, at denne dato er en officiel flagdag.


18-05-2007:

Støtteskibe forsinket

Første støtteskib forventes først fuldt operativt i foråret 2008. 17. august 2007 vil det første støtteskib være teknisk klar, men så kommer hele den operative indfasning, som først forventes afsluttet i begyndelsen af næste år.


13-05-2007:

To Flex'er solgt

FLYVEFISKEN og HAJEN skifter kajpladsen i Korsør ud efter flere år. I den forgangne uge er patruljefartøjet FLYVEFISKEN sendt til Faaborg Værft med henblik på hovedeftersyn inden aflevering.


30-04-2007:

ROMSØ bliver sømandshjem

Fra farvandsovervågning til flydende rasteplads. Fonden Østerby Sømandshjem på Læsø fik hammerslag på den tidligere orlogskutter af BARSØ-klassen.


27-04-2007:

EH101 Ready for Take Off

Første nye redningshelikopter er operativ. De nye EH101 redningshelikoptere blev 24. april indviet af HM Dronning Margrethe, og den første er nu sat på SAR-vagt, klar til at redde menneskeliv.


22-04-2007:

Droner på skovtur

Hvad laver fire fartøjer dog midt i en vendsysselsk plantage? Fire af de fjernstyrede minerydningsmoduler, MRD-klassen, som var en del af Standardflex 300-systemet, ligger kannibaliseret og oplagt i Jerup.


22-04-2007:

Støtteskib snart operativt

Støtteskibene velegnet til internationale opgaver - men først fra efteråret. Om godt tre måneder, 1. august, forventes støtteskibet ABSALON, i følge planerne, som det første af Søværnets to nye støtteskibe at være teknisk klar og fuldt operativt.


15-04-2007:

Nyt fartøj til Marinehjemmeværnet

Sjette enhed i MHV 900-klassen fik navnet FÆNØ. Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen, navngav i lørdags Hjemmeværnsflotille 115 Vendsyssels nye fartøj.


23-03-2007:

Standby ved færgebrand

OLFERT FISCHER og tre redningshelikoptere var på plads i Skagerrak. En brand i maskinrummet på færgen PETER WESSEL udløste hektisk aktivitet ud for Hirtshals og i redningscentralen i Århus.


21-03-2007:

Nye miljøfartøjer

Vellykket test af nyt lægtvandsfartøj. Forsvarets Materieltjeneste er ved at anskaffe to nye miljøfartøjer til Søværnet, der kan rydde olie på lavt vand.


17-03-2007:

VIBENs deltagelse forlænges

Regeringen forlænger dansk deltagelse i FNs Libanon-mission. Det koster 21,4 millioner kroner at forlænge den danske deltagelse i UNIFIL ud for Libanon indtil 31. august.


13-03-2007:

Skibene ligger stille

Søværnet fortsat hårdt ramt af personelmangel. Manglen på personel ved 2. Eskadre er bl.a. årsagen til, at 4 skibe for nærværende er oplagt i Korsør.


12-03-2007:

SIRIUS på forårspatrulje

Her er det rigtig dejlig koldt - og mørkt! Slædepatruljen SIRIUS er i disse dage i gang med udsætning af slædehold til Nordgrønland.


09-03-2007:

OLFERT FISCHER bestod eksamen

Den aldersstegne korvet er atter en gang klar til at være klar. Fra 1. juli 2007 er korvetten OLFERT FISCHER stillet til rådighed for NATOs reaktionsstyrker.


07-03-2007:

Nye våbenaffutager til THETIS

Nu er det slut med at snigløbe kommandoskibet. Hvis modstanderen kommer ind i "kampzonen" får de nu en meget varm velkomst.


20-02-2007:

HAVKATTEN på ubådsjagt

Patruljefartøjet sat ind i jagten på sunken russisk ubåd. En tidligere russisk WHISKY-klasse ubåd var sunket ca. 30 sømil vest for Thyborøn under bugsering til Bangkok.


07-02-2007:

ALHOLM er dit navn

Onsdag formiddag fik det fjerde standardfartøj i HOLM-klassen sit navn. Det nye uddannelsesfartøj fik navnet ALHOLM ved en kort højtidelighed i Korsør.


07-02-2007:

Islændinge hædret

Besætningen på islandsk redningshelikopter hædret for deres indsats. Forsvarets Medalje tildelt den islandske helikopterbesætning der 19. december reddede syv danske marinere.


13-01-2007:

VIBEN i Beirut

Historisk dansk flådebesøg i Beirut. Missilfartøjet VIBEN på et kortvarigt, men vellykket besøg i den libanesiske hovedstad Beirut.


10-01-2007:

ABSALON slår revner - igen

Masterne skal forstærkes. I forbindelse med igang-værende installationsarbejder på støtteskibet ABSALON i Korsør er der atter konstateret revner i skibet - denne gang i overbygningen.


10-01-2007:

Frit fald fra EH-101

Frømandskorpset indvier de nye EH-101'ere over Kongs-øre. For første gang i verden er der udført faldskærms-udspring fra forsvarets nye EH-101 helikopter.


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 13. december 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. januar 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger