US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 2005

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

SøværnsNyt - 2005

Neden for finder du en oversigt over flere af de nyheder om og fra Søværnet, som de fandtes på forsvarets officielle sider, dagblade og i forskellige andre medier i dette år.

Dagens nyheder er jo muligvis historien i morgen.

Nyheder/artikler fra andre år kan findes ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

21-12-2005:

Første MK I søsat

Nordjysk vand under kølen for det første nye MK I standardfartøj. I forrige uge søsatte Danish Yacht A/S i Skagen det første af i alt seks helt nye standardfartøjer til søværnet.


21-12-2005:

SEHESTED på værft

Fra Aalborg til Holmen via værft i Århus. I begyndelsen af januar 1006 vil torpedomissilbåden SEHESTED blive bugseret til værft i Århus for klargøring som museums-skib.


21-12-2005:

VÆDDEREN ombygges i Skagen

Der gøres klar til den 3. Galathea ekspedition. Karstensens Skibsværft i Skagen skal stå for ombygningen af inspektionsskibet inden det løber ud på den 3. Galathea ekspedition i august 2006.


21-12-2005:

SPRINGERENs sidste spring

Nu er der kun museumsubåde tilbage i Danmark. Ubåden SPRINGEREN har nu som den sidste danske ubåd forladt det våde element. Den blev løftet på land og anbragt specialfremstillede stålvugger.


02-12-2005:

Hjemad for halv kraft

Begynder alderen at trykke den 25 år gamle korvet? For anden gang inden for blot én måned måtte korvetten NIELS JUEL opgive at deltage i NATO's stående styrke på grund af havari på det 25 år gamle maskineri.


02-12-2005:

Klar til søsætning

Det første af seks nye standardfartøjer Mk I til søværnet er næsten klar. I begyndelsen af december måned søsættes det første fartøj i søværnets nye serie af standardfartøjer, den såkaldte MK I type.


02-12-2005:

Hjælp til Pakistan

Forsvaret ydede massiv støtte til det jordskælvsramte Pakistan. Pakistan anmodede NATO om humanitær støt-te efter det kraftige jordskælv 8. oktober, der kostede mere end 75.000 mennesker livet.


02-12-2005:
Personelmangel i Søværnet

Der mangler over et hundrede hoveder til søværnets skibe. Søværnet mangler personel til de sejlende enheder, men chefen for Søværnets operative Kommando er optimist.


25-10-2005:

ABSALON i USA

Støtteskibet ABSALON imponerer amerikanerne på hjem-mebane. Søværnets nyeste skib ABSALON vist frem for repræsentanter fra NATO, den amerikanske flåde og fra den amerikanske Kongres.


24-10-2005:

SPRINGEREN på land

Tirsdag 25. oktober vil flydekranen SAMSON i Bagenkop færgehavn på Sydlangeland løfte Danmarks sidste, endnu flydende ubåd SPRINGEREN og minestrygeren ASKØ op på kajen.


13-10-2005:

SPRINGEREN tager i mod

SPRINGEREN ankommer til Bagenkop

Ubåden SPRINGEREN åben for besøgende i skolernes efterårsferie.

Søværnets absolut sidste ubåd, der fortsat befinder sig i vandet, nærmere bestemt i Bagenkop havn på Langeland holder åbent skib i dagene omkring efterårsferien.


01-10-2005:

Patruljeskibe tager form

Projekteringen af de nye store patruljeskibe er ved at nærme sig slutfasen.

Bygningen af de tre nye patruljeskibe forventes at starte i 2007, og alle tre skibe forventes at være fuldt udrustede og operationsklare fra 2011-2012.


28-09-2005:

Klar til produktionsstart

I næste måned starter bygningen af det første af to helt nye inspektionsfartøjer til Søværnet

Levering af det første fartøj forventes at ske med udgangen af 2007 og begge de nye inspektionsfartøjer forventes at være fuldt operative inden udgangen af 2008.


20-09-2005:

Våbenhvile om Hans Ø

Hans Ø

Danmark og Canada indgår "våbenhvile" om Hans Ø.

Den danske udenrigsminister meddeler i følge Jyllands Posten, at flagkrigen omkring Hans Ø i det arktiske er slut.


17-09-2005:

Ny avanceret overvågningsradar

Søværnets Materielkommando underskrev i starten af september en kontrakt med Terma om leveringen af nye avancerede overvågningsradarer til de nye inspektionsfartøjer.


11-09-2005:

MK I i støbeskeen

Første standardfartøj af typen MK I leveres til Søværnet i november.

I perioden fra november 2005 til december 2007 vil Søværnet i alt modtage seks af disse nye altmuligfartøjer.


23-08-2005:

Hans Ø striden fortsætter

Udsigt til fortsat kold krig omkring Hans Ø i det arktiske område

Inspektionskutteren TULUGAQ er i området omkring Hans Ø, men har fået ordre om ikke at gå i land, imens har den canadiske flåde besluttet at sende to orlogsskibe til området.


27-07-2005:

Galathea Ekspeditionen 2006-2007

Er inspektionsskibet VÆDDEREN på vej som GALATHEA III?

I sommerens løb har der verseret historier om, at den tredje Galathea ekspeditionen muligvis skulle gennemføres med assistance fra Søværnet.


26-07-2005:

Armering til LYNX

Nu skal Søværnets LYNX helikoptere kunne slå igen.

LYNX helikopteren kan i år fejre 25 års jubilæum som den flyvende arbejdsplatform i Søværnet - og den skal fortsat flyve en del år endnu, nu også i armeret udgave.


25-07-2005:

Canada og Danmark strides om Hans Ø

Der er atter opstået strid mellem Canada og Danmark omkring suveræniteten på den lille ø, Hans Ø, i farvandet mellem Grønland og Canada.

Men så sent som 1. august 2003 placerede inspek-tionsskibet TRITON et nyt orlogsflag på Hans Ø, og mar-kerede øens tilhørsforhold til Det danske Rige.


19-06-2005:

Kommandohejsning i ESBERN SNARE

Støtteskibet ESBERN SNARE hejste kommando for første gang fredag 17. juni 2005.

Ligesom søsterskibet ABSALON, får ESBERN SNARE basehavn i Frederikshavn.


17-06-2005:

Nye museumsskibe

Flådens sidste to ubåde får nye historiske opgaver.

Søværnets formentlig absolut sidste to ubåde, SÆLEN og SPRINGEREN, får nye opgaver og bliver bevaret for efter-tiden, men på land.


06-06-2005:

Helikopterbesætning hædret

Medaljer for heltemodig redningsaktion i Nordatlanten.

Fire besætningsmedlemmer fra Søværnets Helikopter-tjeneste hædret med Medaljen for Udmærket Luft-tjeneste.


21-05-2005:

Åbent hus på Flådestation Korsør

Flådestation Korsør holder åbent hus den 28. maj fra kl. 1000 til kl. 1600, hvor der vil være forskellige aktiviteter og udstillinger på hele flådestationens område.

Der vil bl.a. være åbent for publikum i 4 forskellige skibstyper.


18-04-2005:

ESBERN SNARE afleveret

Det andet støtteskib ESBERN SNARE blev i dag over-draget til Søværnet.

Søværnet modtog i dag det andet og sidste af de nye støtteskibe fra Odense Staalskibsværft A/S.


27-02-2005:

L17 fik navnet ESBERN SNARE

ABSALON har nu fået en ny tvillingebror

Det andet ny støtteskib af ABSALON-klassen blev i fredags navngivet ESBERN SNARE af statsminister Anders Fogh Rasmussen.


24-02-2005:

Hæren testede ABSALON

I et samarbejde med Hærens Operative Kommando og Hærens Kampskole har støtteskibet ABSALON nu også gennemført nogle af de planlagte tests som trans-portskib.


24-02-2005:

Nye patruljeskibe

Færdigprojektering af nye patruljeskibe

Projekteringen af de tre nye patruljeskibe fortsætter som en del af det netop indgåede forsvarsforlig 2005-2009


11-02-2005:

To nye indsatsfartøjer

Søværnet bestiller yderligere to nye indsatsfartøjer.

Storebro værftet i Sverige bekræfter at Søværnets har bestilt yderligere to hurtige indsatsfartøjer til brug på de nye inspektionsfartøjer.


11-02-2005

Testsejladsen genoptaget

Det fleksible støtteskib ABSALON har genoptaget testsej-ladsen efter et ugelangt ufrivilligt værftsophold i England.

ABSALON måtte afbryde testsejladsen, da der i første omgang blev konstateret metalstøv i et gear, senere konstateredes også revner i nogle søkasser.


19-01-2005:

ABSALON afbrød testsejlads

Søværnets nyeste og største skib måtte afbryde sin test-sejlads da der blev konstateret fejl ved et gear.

Det fleksible støtteskib ABSALON måtte midlertidig forlægge til Orkney-øerne for at udbedre en maskin-skade.


10-01-2005:

ABSALON hejser kommando

ABSALON er nu en operativ enhed

Søværnets nyeste og største skib, det første fleksible støtteskib hejste i dag kommando for første gang


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. januar 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. januar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger