US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Skibsnavne offentliggjort

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

9. marts 2009

Skibsnavne offentliggjort:

Du skal fremover bære navnet IVAR HUITFELDT

Lørdag offentliggjorde Søværnets Operative Kommando noget overraskende navnene på de tre nye fregatter til Søværnet på sin hjemmeside.

Den første fregat, F361 IVAR HUITFELDT under bygning ses her i dokken i december 2008

Den første fregat, F361 IVAR HUITFELDT, under bygning ses her i dokken i december 2008.
(Foto:
Forsvarets Materieltjeneste)

Af Johnny E. Balsved

Lørdag offentliggjorde Søværnets Operative Kommando  (SOK) noget over-raskende navnene på de tre nye fregatter til Søværnet på sin hjemmeside.

Det var dog ikke mere overraskende, end at dagbladet Berlingske Tidende samme dag kunne bringe nyheden, der i øvrigt allerede var tilgængelig på dagbladets hjemmeside aftenen i forvejen.

Offentliggørelsen af navnene betyder en ændring i de seneste par årtiers megen "hemmelighedskræmmeri" omkring de nye skibes navne, hvor nav-net på et nyt skib først blev bekendtgjort i forbindelse med det nye skibs officielle navngivning.

Offentliggørelsen af navnene gør det langt nemmere at omtale de kom-mende skibsprojekter, idet de nu kan benævnes med deres rette navn, og ikke blot som projekt XX, eller F361!

IVAR HUITFELDT-klassen

Søværnet har besluttet, approberet af HM Dronningen, at de nye fregatter fremover vil blive benævnt som IVAR HUITFELDT-klassen, idet de enkelte skibe vil bære navnene:

Det endelige valg af navne til de tre nye fregatter var nok mindre over-raskende for hovedparten af navalhistory.dk's læsere, der længe har for-søgt at gætte sig frem til det endelige resultat, som nu er faldet på plads.

Søværnets begrundelse for navnetildelingen er i følge SOK, at fregatterne er navngivet efter tre store søhelte, der hver for sig repræsenterer glans-perioder i den danske flådes historie i henholdsvis 1600, 1700 og 1800-tallet!

Grundtvigsk marinehistorie

Tildelingen af navne til fregatterne kan måske virke lidt traditionelle og ingen tvivl om, at der er tale om "genbrug". Samtlige navne har tidligere være anvendt på skibe i Søværnet, ja det seneste "Niels Juel" anvendes fortsat på korvetten af samme navn.

Ingen vil vel næppe heller stille nogen spørgsmålstegn ved navnet på den første fregat IVAR HUITFELDT, der blev kendt i forbindelse med det 2. slag i Køge Bugt i 1710, ligesom næppe nogen vil stille spørgsmål til NIELS JUEL, og dennes indsats i samme område i 1677.

Umiddelbart kan valget af det tredje navn, PETER WILLEMOES, virke lidt som om, at den unge søløjtnant måske er kommet i et ret så fornemt selskab, hvilket borgere i Assens naturligvis ikke er uenige i, men en be-rømmelse, der nok mere har baggrund i præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvigs udlægninger, end reelle marinehistoriske kendsgerninger.

Kendte navne

SOKs beslutning om at offentliggøre navnene på de nye fregatter betyder egentlig blot, at man vender tilbage til gængs praksis, hvor et skibs navn blev godkendt af majestæten og offentliggjort fra starten, således ar der blev sat navn på projektet.

En tidlig navngivning forhindrer ikke, at der senere ændres i forløbet, hvil-ket blandt andet de tidligere IVAR HUITFELDT og PETER WILLEMOES klart viser.

De oprindelige torpedobåde, senere kystjagere og sidst patruljefartøjer af HUITFELDT-klassen (1947-1966) blev oprindelig tildelt navnene AARHUS og AALBORG. Navnene blev senere ændret, således at de blev søsat med navnene NYMFEN og NAJADEN.

I forbindelse med skibenes færdiggørelse efter besættelsen blev det dog besluttet, at skibene skulle have navnene HUITFELDT og WILLEMOES.

DIANA-klassen

Ændringen i forsvarets politik omkring offentliggørelsen af navnene på de kommende fregatter må vel samtidig også betyde, at det ikke længere er nødvendigt at tilbageholde navnene på de resterende to patruljefartøjer af DIANA-klassen, der som de seneste fartøjer mangler at blive leveret under dette forsvarsforlig.

Navalhistory.dk skal set i lyset af denne nye navnepolitik så ikke undlade at offentliggøre navnene på de sidste to patruljefartøjer af DIANA-klassen, der er de sidste to fartøjer under bygning.

Det femte fartøj i klassen, der officielt forventes navngivet 4. maj, vil få navnet NYMFEN, medens det sidste fartøj i denne klasse vil få navnet ROTA. Ligesom HAVFRUEN og NAJADEN er det  navne, der også tidligere har været anvendt i blandt andet bevogtningsfartøjerne af DAPHNE-klassen.

Femte enhed af DIANA-klassen, P524, ved afleveringen fra Faaborg Værft

Femte enhed af DIANA-klassen, P524 der kommer til at hedde P524 NYMFEN
P525
ROTA, ved afleveringen fra Faaborg Værft,.
(Foto:
Faaborg Værft A/S)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Skibsnavne offentliggjort - 09/03/2009

42. nye fregat køllægges - 26/02/2009

4Fregatter vokser hurtigt - 14/11/2008

4Fregatværft til salg - 02/09/2008

4Første fregat køllagt - 05/07/2008

4Fregatstart flyttet - 11/02/2008

4Nu hedder det fregatter - 01/02/2008

4Patruljeskibe nu i ordre - 20/12/2006

4Patruljeskibe bevilget - 24/06/2006

4Fotoserie Projekt Patruljeskib - 25/03/2006

4Patruljeskibe tager form - 01/10/2005

4Nye patruljeskibe - 24/02/2005

4CIWS til Søværnet - 31/10/2004

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. marts 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger