US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074Droner på skovtur

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Droner på skovtur:

Hvad laver fire fartøjer dog midt i en
vendsysselsk plantage?

Fire af de fjernstyrede minerydningsmoduler, MRD-klassen, som var en del af Standardflex 300-systemet, ligger kannibaliseret og oplagt i Jerup.

Her i det vendsysselske ligger 4 af flådens nyeste fartøjer, omkranset af nåletræer. De to F16 fly (oppe til højre) var nok en tilfældighed
og næppe udtryk for en skærpet bevogtning.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

I alle officielle lister over flådens skibe indgår fortsat 6 stk. minerydnings-moduler af den såkaldte MRD-klasse, der indgik i flådens tal i perioden 1991-1996, men det fremgår ikke klart hvilken eskadre disse fartøjer er tilknyttet.

I 2004 kunne navalhistory.dk ved selvsyn konstatere, at et af fartøjerne, MRD4, blev anvendt som stationsfartøj ved den daværende Flådestation Korsør, ligesom MRD3 var oplagt på land i Frederikshavn.

Senere erfaredes også, at siden starten af 2004 havde de sidste fire af de i alt seks minerydningsmoduler (MRD-klassen) ligget oplagt på depotet ved Jerup i Vendsyssel, herunder MRD5 og MRD6, der var tilgået flåden i oktober 1996 og dermed hørte til blandt Søværnets nyeste fartøjer, med i dag blot 11 års levetid.

Baggrunden

Anskaffelsen af de fjernstyrede mine-rydningsmoduler (MRD-klassen) ske-te som en del af Standardflex 300-systemet (FLYVEFISKEN-klassen).

De to første moduler indgik i flåden i 1991, hvor de oprindelig blev be-nævnt MRF1 og MRF2, en benæv-nelse der blev ændret i 1993 til MRD1 og MRD2.

Der blev gennemført en omfattende øvelsesvirksomhed med dette nye våbensystem.

I 1995 blev antallet udvidet til fire, da MRD3 og MRD4 indgik i flådens tal, fulgt op året efter (1996) af MRD5 og MRD6.

Tilsyneladende havde indfasningen fungeret tilfredsstillende, siden man fortsatte bygningen af nye fartøjer.

Men meget snart konkluderede "nogen", at MRD'erne var for små, og at der i stedet skulle bygges en større udgave!

Udskiftning

Ønsket om nogle større fjernstyrede minerydningsdroner vandt gehør, og i perioden 1998-99 indgik fire nye og større droner, benævnt MSF-klassen, så i flådens tal.

De nye fartøjer var ca. 8 meter læn-gere og vejede næsten fire gang så meget, nemlig 125 tons.

Meget af den tekniske udrustning, herunder slæbesonaren, blev over-flyttet fra MRD'erne til MSF'erne, og rollen for de oprindelige mineryd-ningsdroner så nu ud til at være udspillet.

Spørgsmålet var nu blot, hvad man skulle stille om med de oprindelige seks enheder af MRD-klassen?

Pris 39,6 millioner

Den samlede anskaffelsessum for selve skibsplatformene var iflg. Forsvarets Materieltjeneste 39,6 mill. kr. i januar 1993-niveau, eller om-kring 6,6 mill. kr. pr. fartøj, så de var ikke bare lige at kassere.

Så umiddelbart lod man blot fartøjer-ne ligge oplagte i Frederikshavn.

Omkring årsskiftet 2002/2003 blev det af "nogen" besluttet, at to af far-tøjerne, MRD3 og MRD4, skulle for-blive ved flådestationerne i henholds-vis Frederikshavn og Korsør som reserve for de tjenestegørende MSF'ere.

MRD4 er det eneste fartøj med vand under kølen, det ses her i Korsør.
(Foto: Johnny E. Balsved)

MRD3 på land i Frederikshavn med
motor udtaget.
(Foto: Søværnet)

MRD5 og 6 med oversavede master inden flytningen til depotet.
(Foto: Søværnet)

MRD6 ses tydeligt overskæringen
af kabler, der ikke tyder på intentioner om genanvendelse.
(Foto: Søværnet)

Klik på billederne for at forstørre

De øvrige fire fartøjer skulle bringes på land og deponeres på depotet i Jerup.

Hvorfor dog?

Umiddelbart kan man undre sig over, at Søværnet ikke vælger at sælge de fire tilsyneladende overflødige fartøjer, i stedet for at kannibalisere dem, og lægge dem op på land.

3 års oplægning uden nogen form for vedligehold ude midt i en skov, øger ikke et fartøjs værdi i en salgssituation, men måske "nogen" har ønsket dem gemt af vejen?

Det kunne egentlig have været så godt, men så endte det måske blot ude i skoven!

Man kan så undre sig over, hvorfor de fire oplagte og kannibaliserede fartøjer fortsat er medtaget på de officielle flådelister?

To MRD'er sammen med patruljefartøjet HAVKATTEN

Her ses minerydningsdronerne MRF1 (MRD1) og MRF2 (MRD2) under øvelse med patruljefartøjet HAVKATTEN i rollen som moderskib.
(Foto: Søværnet)

|Til toppen

Relaterede historier:

4Minerydningsdroner skrottes - 18/09/2008

4Google viser MRD'er - 01/01/2008

4Droner på skovtur - 22/04/2007

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Søværnet 2. Eskadre - Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. april 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger