US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 2009

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

SøværnsNyt - 2009

Her kan du løbende finde en oversigt over flere af de seneste nyheder om Søværnet, som de findes på forsvarets officielle sider, dagblade og i forskellige andre medier.

Dagens nyheder er jo muligvis historien i morgen.

Nyheder/artikler fra andre år kan findes ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

10-03-2009:

Kuttere på forårsauktion

Tre veltjente kuttere og en høne under hammeren. Ved den første af årets auktioner kan Forsvarets Materiel-tjeneste blandt andet tilbyde interesserede at byde på hele fire fartøjer.


09-03-2009:

Skibsnavne offentliggjort

Du skal fremover bære navnet IVAR HUITFELDT. Lørdag offentliggjorde Søværnets Operative Kommando noget overraskende navnene på de tre nye fregatter til Søværnet på sin hjemmeside.


08-03-2009:

Biblioteksmystik

En eventuel kommende bibliotekssammenlægning væk-ker ringe begejstring. Nedlæggelse af Marinens Bibliotek imødegås af mange og mødes med både protester og underskriftsindsamling.


26-02-2009:

2. nye fregat køllægges

Bygningen af de nye fregatter følger planen. Forsvarets Materieltjeneste har oplyst datoen for den kommende køllægning af den næste fregat og samtidig opdateret deres hjemmeside omkring de nye fregatter.


19-02-2009:

Kystradarprojekt forsinket

Nu er det tilsyneladende også vejret der driller. For-svarets Materieltjeneste bekræfter at det store nye kystradarprojekt først forventes afsluttet midt på året og ikke som oprindelig planlagt ved udgangen af 2008.


17-02-2009:

Femte enhed på vej

Stort byggeprogram ved at være ved vejs ende. Torsdag 12. februar kunne Faaborg Værft A/S som planlagt aflevere det femte og næstsidste fartøj af DIANA-klassen til Forsvarets Materieltjeneste.


17-02-2009:

Piratjagt i nyt regi

Forsvarsministeriet har bestemt, at ABSALON ikke længere skal deltage i den internationale flådestyrke Combined Task Force 150 men i stedet indgå i den nyoprettede flådestyrke, Combined Task Force 151.


07-02-2009:

Flere inspektionsfartøjer

Forsvarskommissionen peger tilsyneladende på ekstra inspektionsfartøj. Chefen for 1. Eskadre påpeger i et indlæg at yderligere enheder af KNUD RASMUSSEN-klassen vil sætte søværnet i stand til bedre at kunne løse sine mange opgaver.


02-02-2009:

76 mm blasttest

EJNAR MIKKELSEN gennemfører vellykket testskydning med kanon. I den foregående uge gennemførte inspektionsfartøjet en såkaldt blasttest med kanonen på fordækket.


29-01-2009:

En oplagt mulighed

Måske klar til klimatest i varmere dele af verden. Det skal derfor ikke udelukkes, at EJNAR MIKKELSENs første togt måske bliver til Middelhavet i stedet for Grønland.


28-01-2009:

Flere skibe til Litauen

Planlægger forsvaret på forhånd at udfase flere af flådens skibe. Forsvaret beretter at nummer to i rækken af foreløbigt tre standardflex-fartøjer er overdraget til Litauen.


25-01-2009:

Fusion til skade for forskningen

Marinens Bibliotek på vej mod nedlæggelse efter 244 års vidensindsamling. Arbejdsgruppe under Forsvars-akademiet foreslår en fysisk sammenlægning af for-svarets tre biblioteker til ét fælles bibliotek placeret på Kastellet i København.


24-01-2009:

Der var kanonen

EJNAR MIKKELSEN til kanondebut i København. Inspek-tionsfartøjet på kort "familiebesøg" og til dåb ved Amaliehaven med monteret kanon på fordækket.


18-01-2009:

Miljørigtig isbryder

Finsk idé og design til nyt kombiskib vil kunne øge dansk beredskab til søs. Den finske flåde har i sam-arbejde med den finske miljøstyrelse i oktober 2007 bestilt et 1.118 tons kombineret miljøfartøj og isbryder.


18-01-2009:

LOMMEN også til Litauen

Fjerde FLYVEFISKEN-klassen enhed klargøres til endelig udfasning. Med overdragelsen af LOMMEN til Litauen vil Forsvaret have reduceret antallet af enheder fra fjorten til ti som krævet i det nugældende forsvarsforlig.


13-01-2009:

Renovering af Batteri SIXTUS

Fredet fortidsminde står foran gennemgribende og  nødvendig restaurering. Forsvarsministeriet har søgt Finansudvalgets tilladelse til at anvende 20,7 millioner kroner til en gennemgribende renovering af Batteri SIXTUS.


04-01-2009:

Ønskes: 12 nye helikoptere

Helikoptere er en vigtig forudsætning for løsning af Søværnets opgaver. Et dusin nye helikoptere står øverst på Søværnets ønskeseddel, når Folketingets politikere senere på året skal indgå nyt forsvarsforlig.


04-01-2009:

THETIS tager teten

Danmark overtager endnu en gang ledelsen af NATO flådestyrke. 13. januar overtager Danmark kom-mandoen over NATOs stående minerydningsstyrke (SNMCMG1).


04-01-2008:

HAJEN endelig på vej

Den litauiske flåde gør klar til at modtage endnu en enhed fra Søværnet. Andet patruljefartøj af FLYVEFISKEN-klassen skulle være klar til overdragelse til Litauen 23. januar.


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. marts 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger