US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074Kun én operativ korvet

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kun én operativ korvet:

Søværnet kan ikke længere opretholde styrken i forsvarsforliget

Personelmanglen i Søværnet slår nu så meget igennem, at man ikke længere kan leve op til styrkemålene fastsat i det nuværende forsvarsforlig.

Korvetten PETER TORDENSKIOLD anløber København

Korvetten PETER TORDENSKIOLD, der her anløber København i forbindelse med DANEX 07, bliver fra næste år søværnets eneste operative korvet.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Personelmanglen i Søværnet slår nu så meget igennem, at man ikke længere kan leve op til styrkemålene fastsat i det nuværende forsvarsforlig.

Det bekræfter Søværnets operative Kommando (SOK) i dag over for navalhistory.dk.

Personelmanglen betyder, at der fra næste år kun vil være én fuldt operativ korvet med uddannet besætning, hvor forsvarsforliget fastlægger, at der skal være tre korvetter med tre besætninger og én vedligeholdelsesbesæt-ning!

En korvet tilbage

Korvetten NIELS JUEL, der nu har 27 år på bagen, har længe ligget oplagt i Korsør, delvis på grund af mangel på personel, men efterfølgende har korvetten også måtte fungere som reservedelslager for de to stadigt sejlende korvetter.

For nærværende er søsterskibet, korvetten OLFERT FISCHER, på vej fra Seychellerne i det Indiske Ocean til Middelhavet på en patrulje syd om Afrika som en del af "Standing NATO Maritime Group One" (SNMG 1).

Denne patruljetur afsluttes, når flådestyrken går gennem Suez-kanalen omkring 1. oktober, hvorefter korvetten OLFERT FISCHER efter ankomsten til Souda Bay på Kreta vil forlade SNMG 1.

Korvetten erstattes i SNMG 1 af søsterskibet PETER TORDENSKIOLD, der forlader Korsør 29. september for at slutte sig til i SNMG 1 styrken i Souda Bay, hvor den vil indgå i flådestyrken indtil 16. december, hvorefter denne også vil returnere til Danmark.

Fra næste år, 2008, er det ifølge presseofficeren ved SOK, kaptajnløjtnant Klaus Randrup, planen udelukkende at benytte OLFERT FISCHER som skoleskib eller uddannelsesplatform.

Korvet som skoleskib

Så er den aktive karriere måske også slut for et af de nok mest kendte danske orlogsskibe i nyere tid. Det betyder, at PETER TORDENSKIOLD fremover vil være den eneste fuldt operative korvet, med en uddannet besætning.

"Planen er at benytte OLFERT FISCHER som uddannelsesplatform, for derigennem at få et midlertidig større uddannelsesapparat", siger kaptajnløjtnant Klaus Randrup til navalhistory.dk. "Dette skal ikke ses som et mellemstadie til en oplægning".

"Søværnet har i længere tid haft brug for flere uddannelsespladser til søs. Det har blandt andet resulteret i, at der er op til et års ventetid, hvis man vil aftjene sin værnepligt i søværnet.

Ligeledes har søværnet behov for også at vise de værnepligtige 2. Eskadre, så de ikke kun oplever (og skriver ansøgninger til) 1. Eskadre. Endeligt, er der behov for, at uddanne/omskole folk til ESBERN SNARE og de kommende patruljeskibe. Således at vi har besætninger klar til de nye skibe, når de bliver færdige.

Løsningen er blevet, at OLFERT FISCHERs normale besætning gøres mindre, for at give plads til elever. De besætningsmedlemmer, der nu bliver til overs på korvetten bliver hovedsagligt tilknyttet ESBERN SNARE", slutter SOKs presseofficer.

Nye fregatter undervejs

Ingen tvivl om at de tre korvetter af NIELS JUEL-klassen med snart 30 år på bagen har fremtiden bag sig, og der er da allerede i det nuværende forsvarsforlig afsat de nødvendige midler til bygning af tre nye fregatter.

Bygningen af disse fregatter vil dog først starte til næste år, og det første skib forventes først i søen i slutningen af 2010, og vil formentlig ikke være klar til operativ indsættelse før slutningen af 2011.

Den tilbageværende operative korvet må derfor få nok at lave i de kom-mende år, hvis det forventes, at den alene skal kunne løse både nationale og internationale opgaver.

Naturligvis vil det være muligt at udruste de øvrige to korvetter til fuld ope-rativ anvendelse, hvis dette skulle være påkrævet, men det vil være en særdeles omkostningstung og måske mandskabs umulig opgave.

Indtil videre må det blot konstateres, at forsvarsforligets tekst om, at der skal være tre korvetter med tre besætninger og én vedligeholdelsesbesæt-ning ikke længere kan opfyldes!

Hensynsløs udflytning

I årtier har man brugt hundrede millioner af kroner, ja vel nærmest milliarder, på at udflytte den aktive del af det danske forsvar, hær, flåde og flyvevåben, til de vel nok mest tyndt befolkede dele af Danmark.

Så er det vel meget nærliggende, og ikke overraskende, at det i en tid med fuld beskæftigelse er svært at hverve personel til at flytte "langt ud på landet".

En flymekaniker i Værløse, med hustru i arbejde og skolesøgende børn, mener vel næppe, at en placering i Karup eller Skrydstrup virker særlig tillokkende! Mange unge skal vel endda have fat i et kort for overhovedet at finde ud af, hvor stederne er.

Denne tendens kunne allerede konstateres i forbindelse med flådens ud-flytning fra Holmen til Korsør og Frederikshavn i begyndelsen af 90-erne, så meget af den nuværende personelmanglen er vel egentlig til dels selvforskyldt.

Samtidig kan forsvaret anvende hundreder af millioner kroner mm. på at få samlet chefs- og ledelsesfunktioner mm. midt i København (Holmen), vel formentlig fordi Vedbæk lå lidt for langt væk.

Måske skulle man overveje at flytte forsvaret lidt tættere på den erhvervs-aktive del af befolkningen!

Korvetten NIELS JUEL har længe ligget stille i Korsør pga. personelmangel, men noget tyder på at metaltrætheden også er ved at sætte sine spor.
(Foto: Kim Olsen, Våbenskjolde.dk)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Skibene ligger stille - 13/03/2007

4Personelmangel i Søværnet - 02/12/2005

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger