US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Biblioteksmystik

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

8. marts 2009

Biblioteksmystik:

En eventuel kommende bibliotekssammenlægning vækker ringe begejstring

Nedlæggelse af Marinens Bibliotek imødegås af mange og mødes med både protester og underskriftsindsamling.

Marinens Bibliotek på Nyholm i København

Marinens Bibliotek på Marinestation København.
(Foto: Marinens Bibliotek)

Af Johnny E. Balsved

For nylig kunne blandt andet navalhistory.dk berette, at der tilsyneladende var planer om at sammenlægge forsvarets tre biblioteker, således at de to værnsbiblioteker, Marinens Bibliotek og Flyvevåbnets Bibliotek, skulle sam-menlægges med Det Kongelige Garnisionsbibliotek i dettes faciliteter på Kastellet i København.

Planer der har vakt røre i flere kredse og medført flere læserindlæg både her på siten og andetsteds, ligesom der også er startet en underskriftsind-samling mod planerne.

Er beslutningen allerede truffet

26. februar 2009 meddelte Marinens Biblioteks så kort i sit nyhedsbrev: "Da medarbejderne ved Marinens Bibliotek skal til orientering på det Kongelige Garnisionsbibliotek vedr. sammenlægningen af de tre værnsbiblioteker, holder biblioteket lukket mandag den 9. marts. Vi beklager de gener, som dette måtte have for vores brugere".

Det er naturligvis vigtigt, at det berørte personale informeres hurtigst og bedst muligt om eventuelt fremtidige planer, men det er vel også naturligt, at bibliotekernes brugere bliver taget med på råd, inden der træffes uigenkaldelige beslutninger.

Det står for de fleste brugere ganske uklart, hvad planerne går ud på, eller hvorvidt der overhovedet er en plan, og et opslag på Forsvarsakademiets hjemmeside giver intet svar, her er end ikke omtalt noget om den nedsatte arbejdsgruppe, der skulle arbejde med planerne om en ny struktur.

Arbejdsgruppen omkring bibliotekssammenlægningen skulle udarbejde en rapport, der efterfølgende skal godkendes af Forsvarskommandoen (FKO), men i FKO kendte man for nylig ikke noget til sagen.

Aktindsigt

Pensioneret kommandør Axel Fiedler søgte således aktindsigt i FKO om-kring bibliotekssagen i slutningen af januar måned.

24. februar svarede FKO så på anmodningen med: "For fuldstændighedens skyld har FKO søgt i journaliseringssystemet med henblik på at kunne identificere akter omhandlende ovenstående anmodning.

FKO har for nuværende ingen sager eller dokumenter, herunder den omtalte rapport vedrørende sammenlægningen af de tre værns specifikke biblioteker.

Derfor er det ikke muligt at give den anmodede aktindsigt.

FKO kan afslutningsvis oplyse, at der har foregået indledende drøftelser om driftsoptimering af den eksisterende biblioteksstruktur, og i den forbindelse er Forsvarsakademiet for nuværende ved at udarbejde et forslag til pro-jekt", slutter FKO sit svar.

Noget tyder på, at FKO således ikke i slutningen af februar havde fået fore-lagt nogle planer til godkendelse.

Hele sagsforløbet giver således anledning til en del mystik og åbne spørgs-mål, der vel ikke helt er i fuld overensstemmelse med forsvarets officielle politik omkring åbenhed!

Underskriftsindsamling

De mange indsigelser mod en eventuel nedlæggelse af Marinens Bibliotek har blandt andet medført, at der er oprettet en særskilt gruppe på Facebook, med titlen "Bevar Marinens Bibliotek".

Gruppen tæller for nærværende næsten 500 medlemmer, både private samt nuværende og tidligere personel fra Søværnet.

Der er endog blevet iværksat en underskriftsindsamling på nettet. En indsamling af underskrifter med det formål, som det beskrives, at standse den katastrofale plan om at nedlægge Marinens Bibliotek og sammen-lægge de tre værnsbiblioteker.

Underskriftsindsamlingen har indtil videre indsamlet næsten 1.000 under-skrifter, og ligesom med gruppen på Facebook må det antages, at under-skriverne omfatter både private samt nuværende og tidligere personel fra Søværnet.

En ommer

Det mest markante udspil mod planen om sammenlægning frem går af det seneste nummer af "Tidsskrift for Søvæsen" (nr. 6 - 2008), hvor fhv. flotilleadmiral Niels C. Borch i et særdeles velmotiveret og velformuleret indlæg nærmest betragter planerne som "en ommer".

Admiralen skriver blandt andet: "I en tid med store og komplicerede udfordrin-ger for det danske forsvar, forekommer det besynderligt, at der er ressourcer til at beskæftige sig med den slags opgaver. Især fordi den aktuelle ordning med de tre værns biblioteker fungerer glimrende og ikke udgør nogen kritisk faktor overhovedet".

Navalhistory.dk kan kun opfordre interesserede i at læse hele admiralens indlæg. Det vil indtil videre kunne læses i læsesalen på Marinens Bibliotek på Nyholm!

 Relaterede historier:

4Fusion til skade for forskningen - 25/01/2009

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

"Tidsskrift for Søvæsen", udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet 1784 - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. marts 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger