US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 2004

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

SøværnsNyt - 2004

Neden for finder du en oversigt over flere af de nyheder om og fra Søværnet, som de fandtes på forsvarets officielle sider, dagblade og i forskellige andre medier i dette år.

Dagens nyheder er jo muligvis historien i morgen.

Nyheder/artikler fra andre år kan findes ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

21-12-2004:

SÆLEN overdraget til Tøjhusmuseet

21. december 2004 afsluttedes en 95-årig periode med ubåde i det danske søværn, da ubåden SÆLEN blev overdraget til Tøjhusmuseet.

For tredje gang i sit næsten fyrreårige liv måtte ubåden SÆLEN hænge i stropperne inden den for endeligt blev stedt til hvile som kommende museumsubåd på Holmen i København.


20-12-2004:

Kontrakt på nye inspektionsfartøjer

Nye inspektionsfartøjer vil hejse kommando medio 2008.

Søværnets Materielkommando underskrev kort før jul en kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S i Skagen om leveringen af de første to nye inspektionsfartøjer.


10-12-2004:

Byggeboom

Søværnet skaber beskæftigelse på danske værfter

Søværnet har i alt 19 nye skibe under kontraktforhandlin-ger, i ordre eller under bygning på danske værfter


25-11-2004:

Farvel til ubådene

Afskediget efter 95 års tro tjeneste i flåden

I dag, 25. november 2004, afsluttes en æra i Søværnet, når de sidste to danske ubåde stryger kommando. Fra denne dato er Danmark ikke længere en ubådsnation.


31-10-2004:

CIWS til Søværnet

Nyt våbensystem anskaffet til de nye fleksible støtte-skibe

Søværnets Materielkommando har indgået kontrakt på levering af ny 35 mm CIWS til brug i de fleksible støtteskibe.


27- 10-2004:

KRONBORG retur til Sverige

27. oktober 2004 strøg ubåden KRONBORG kommando og udgik dermed af flådens tal. Samme dag blev ubåden tilbageleveret til den svenske flåde, som atter gav den navnet NÄCKEN.

Se også:

4Ubådsprojekt VIKING


26-10-2004:

BARSØ-klassens afløser er nu på vej

Søværnets Materielkommando har valgt at indlede kon-traktforhandlinger med Fåborg Værft om bygningen af nye MK II fartøjer til afløsning af de nuværende kuttere af BARSØ-klassen.


22-10-2004:

Farvel til minelæggere

Minelæggerne MØEN, LINDORMEN og LOSSEN strøg kom-mando 22. oktober 2004. Disse tre skibe var de sidste egentlige minelæggere i den danske flåde.


11-10-2004:

Søprøver med ABSALON

ABSALON klar til levering.

19. oktober 2004 vil Søværnet modtage det første af de nye støtteskibe fra Odense Staalskibsværft A/S.


13-09-2004:

Danmarkshistoriens sidste ubådstogt

Ubåden SÆLEN gennemfører netop i disse dage sit sid-ste togt. Et togt der samtidig markerer afslutningen på knapt 100 års anvendelse af ubåde i Søværnet.


17-08-2004:

Kadetaspiranter på GEORG STAGE

I fremtiden skal kadetaspiranterne fra Søværnet gennemføre 28 sammenhængende dages kursus i praktisk sømandskab ombord på skoleskibet GEORG STAGE.

Aftalen løber foreløbig for en toårig periode.


30-07-2004:

Travl weekend for MHV817 PARTISAN

Besætningen på MHV 817 PARTISAN blev kaldt ud til hele seks søredninger på deres farvandsovervågning fra den 23.-25. juli 2004.

Flere af dem var falsk alarm, men en enkelt var endog meget virkelig.


29-06-2004:

MK I fartøjer bygges i Skagen

Skagen værft får million ordre fra Søværnet

Det blev Danish Yacht i Skagen der løb med ordren om bygningen af 6 nye fartøjer af den såkaldte MK I type.

Fartøjerne af MK I typen skal erstatte de aldrende SKA-både, skolebåde og andre mindre fartøjer.


23-06-2004:

Andet fleksible støtteskib søsat

Støtteskib nummer to er nu også flydende.

21. juni 2004 klokken 1230 søsattes det andet af de to ny fleksible støtteskibe fra Odense Stålskibsværft/Lindø.

Byggeprogrammet for de to nye fleksible støtteskibe skrider planmæssigt frem, og efter mandagens søsæt-ning af L17, er begge de to ny store fleksible støtteskibe flydende på vandet ved Odense.


21-06-2004:

Nye inspektionsfartøjer

De bliver store, men fleksibilitet er et af nøgleordene omkring konstruktionen af de nye inspektionsfartøjer, der bl.a. skal afløse de nu 30 år gamle inspektionskut-tere.

Søværnets Materielkommando har 9. juni 2004 udgivet en orientering til de danske værfter omkring projekterin-gen og bygningen af de planlagte 2 nye inspektionsfar-tøjer til brug ved bl.a. Grønland.


11-06-2004:

Nyt Forsvarsforlig 2005-2009

Nye patruljeskibe, men farvel til ubådene, minelæggere og Auderød

Det nye forsvarsforlig medfører adskillige ændringer i Søværnet, men også anskaffelse af nye patruljeskibe til erstatning for korvetterne.

Men forliget indebærer også, at en del skibe udfases uden erstatning, ligesom det er definitivt slut med ubåde i det danske forsvar.


04-06-2004:

Første fleksible støtteskib navngivet

ABSALON blev navnet på det første af de to fleksible støtteskibe

Ved en officiel ceremoni 4. juni 2004  kl. 1130 på Odense Staalskibsværft Lindø ved Odense navngavn HM Dronningen det første af de to nye fleksible støtteskibe.

Se også:

4Første fleksible støtteskib søsat

4Støtteskib køllagt

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe


11-05-2004:

Varm velkomst til nyt orlogsfartøj i Marine-hjemmeværnet

Lørdag 8. maj modtog Marinehjemmeværnet det andet skib i den nye MHV 900-klasse.

MHV 902 blev døbt MANØ. Skibet, der tilhører en ny generation af fartøjer i Marinehjemmeværnet, er stort nok til at blive benævnt orlogsfartøj.


25-04-2004:

Minelæggeren MØEN fylder 40 år

29. april 2004 er det nøjagtigt 40 år siden, at minelæg-geren MØEN indgik i flådens tal.

Jubilæet fejres med en parade i Aalborg på selve dagen med deltagelse af bl.a. Chefen for Søværnets operative Kommando.


26-02-2004:

Første fleksible støtteskib søsat

Onsdag 25. februar søsattes det første af de nye flek-sible støtteskibe til Søværnet på Odense Staalskibs-værft.

Navngivningen vil finde sted 4. juni 2004.

Se også:

4Støtteskib køllagt

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe


24-02-2004:

Korvetten NIELS JUEL assisterer nødstedt norsk coaster

Et eksempel på den uforudsigelige hverdag til søs oplevede Korvetten NIELS JUEL natten til mandag ved indsejlingen til Stavanger på Norges vestkyst.

Efter en hård nat i Skagerrak med vindstyrke op til 20 m/s modtog skibet omkring klokken fire en nødmelding fra Rogaland Radio.


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. januar 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger