US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hammer, Rørd R. J.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hammer, Rørd R. J.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Rørd Regnar Johannes Hammer

Fødselsdato:

25. februar 1855

Kommandør Rørd Hammer

Fødested:

Wyck på Føhr

Familie
relationer:

Søn af kaptajn Otto Christian Hammer og hustru Henriette Jacobine

Ægteskab:

Gift med Fanny Eleonora Hedemann

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1871

Kadet

18. august 1875

Sekondløjtnant

13. september 1876

Premierløjtnant

1. maj 1890

Kaptajn

7. april 1902

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. februar 1894

Ridder af Dannebrogordenen

3. februar 1904

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

21. januar 1910

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

25. februar 1914

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1875-1876

Med korvetten DAGMAR til Middelhavet

1879

Deltog sammen med J. A. D. Jensen (Bildsøe) og Kornerup i kortlægning af Grønlands vestkyst og foretog den følgende vinter alene opmålingen af Jakobshavns Isfjord

1880

Fortsætter opmålingen på Grønland nordefter af Waigattet og Diskos vestside

1883

Opmåling af kyster og fjorde på Grønlands vestkyst

1884-1887

Leder af militær opmåling i danske farvande

1888

Næstkommanderende i korvetten DAGMAR, kadetskib

1889-1891

Leder af opmålinger i danske farvande og chef for opmålingsfartøjet MARSTRAND

1892 og 1893 Chef for opmålingsfartøjet KRIEGER på opmålingstogt

1894

Med panserskibet TORDENSKJOLD i eskadre

1895

Fører af Kgl. grønlandske Handels skruebark HVIDBJØRNEN, der forliste i isen under et havskælv ved Nunarsuit i Sydgrønland 12. april 1895

1896

Med krydseren VALKYRIEN i eskadre

1897

Fører af skonnerten ABSALON på isbrydning i danske farvande

1898-1899

Næstkommanderende på Søofficersskolen

18. juli 1898
- 17. august 1898

Chef for skonnerten ABSALON, kadetskib

1899-1902

Chef for Søkortarkivets 1. afdeling

1899, 1900 og 1901

Chef for skonnerten DIANA på opmåling på Island og Færøerne

1902

Chef for krydseren HEKLA til Island

1903-1910

Chef for Søofficersskolen

1905, 1907 og 1909

Chef for krydseren GEJSER på artilleri- og torpedo-skole

1905 og 1906

Chef for panserbatteriet SKJOLD i eskadre

1908

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER i eskadre

1910-1915

Ekvipagemester

25. februar 1915

Afsked på grund af alder og antaget til midlertidig tjeneste ved Søværnet som Ekvipagemester (under Sikringsstyrken) til 16. september 1915

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1887-1889

Formand i Søe-Lieutenant-Selskabet

1903-1911

Formand for undervisningsrådet for Søværnets skoler

1910-1921

Formand for Det Grønlandske Selskab

1903-1917

I bestyrelsen for selskabet De danske Atlanterhavsøer

August 1915

Sendtes som Marineministeriets repræsentant med DFDS S/S VIDAR, der overførte ligene af de omkom-ne fra den engelske undervandsbåd E.13, der efter at være grundstødt ved Søndre Flindt, blev beskudt af tyske torpedobåde den 19. august 1915

 44Læs mere om En dødbringende august morgen

Fra 1917

Næstformand i Dansk Røde Kors

-

Yderligere bemærkninger:

& Forfatter af Kaptajnløjtnant O. C. Hammer, En Livsskildring,
    København, 1928

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. maj 1930

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger