US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (K)4KIEL

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

KIEL (1824-1852)

Hjuldampskibet KIEL under en inspektion af en flådeafdeling i Øresund.
Skibet fører kongestander.

(Udsnit af maleri (1832) af C. W. Eckersberg, fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Hjuldampskib

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Ikke oplyst

-

Specifikationer

Skibsværft:

Brocklebank, Deptford ved London, England

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

1820

Indgået i flåden:

4. juni 1824, ex. EAGLE af London

Udgået af flåden:

26. marts 1852

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

161 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

26,30 m

6,13 m

1,55 m

Besætning:

Ikke oplyst

Maskineri:

40 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

Ikke oplyst

Fart:

Ikke oplyst

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

1824-1840

Benyttet af den kongelige familie til kortere rejser

5.-6. &
10.-12. juli 1840

Rejser med naturforskere

1841

Benyttet af den kongelige familie til kortere rejser

23. november 1841
- 3. marts 1842

Overladt til Generalpostdirektionen til brug på Storebælt

1842

Hovedreparation på Orlogsværftet, herunder nye kedler. Herefter benyttet af den kongelige familie

1843

Benyttet af den kongelige familie til kortere rejser

4. juni 1844
- 22. juni 1844

Udlånt til Generaltoldkammeret

28. juli 1844
- 20. september 1844

Til HM Kongens disposition ved Føhr, herefter oplagt ved Altona i vintermånederne

3. august 1845
- 18. september 1845

Til HM Kongens disposition ved Føhr, herefter oplagt ved Altona i vintermånederne

18. juli 1846
- 20. september 1846

Til HM Kongens disposition ved Føhr, herefter oplagt ved Altona i vintermånederne

November 1846

Udlånt til Glückstads havnebygningskommission

1848

Overtaget af den Slesvig-Holstenske flådeafdeling

12. august 1851

Tilbageleveret til flåden og ankommet til København

26. marts 1852

Bestemt ombygget til transportskonnert

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

1826

Premierløjtnant St. A. Bille

1827 & 1830

Premierløjtnant C. E. Mourier

1831

Sekondløjtnant H. B. Dahlerup og kaptajn J. C. de Falsen

1832

Kaptajn J. W. C. Krieger

1833

Kaptajnløjtnant C. L. Ellbrecht

1834

Kaptajnløjtnant St. A. Bille

1835

Premierløjtnant C. E. van Dockum

1836

Kaptajnløjtnant C. L. Ellbrecht

1837

Kaptajnløjtnant St. A. Bille

1838

Kaptajnløjtnant P. S. Kierulff

1839

Kaptajn H. C. Bodenhoff

1840

Premierløjtnant E. Suenson, kaptajnløjtnant M. P. Secher og kaptajnløjtnant J. A. Meyer

1841

Kaptajnløjtnant J. P. F. Wulff

1842

Sekondløjtnant A. Krieger

1843

Premierløjtnant H. L. Moe

1844

Premierløjtnant A. Krieger

1845

Premierløjtnant H. L. Moe

18. juli 1846
- 20. september 1846

Premierløjtnant A. Krieger

-

Evt. yderligere bemærkninger

Skibet blev 27. marts 1865 solgt til privat anvendelse, og fik flere forskellige ejere. 29. maj 1865 omdøbtes fartøjet til FREDERIK 6'TES MINDE.

-

Flere fotos

Hjuldampskibet KIEL på Øresund.
(Tegning af C. W. Eckersberg, fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, af Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986 (ISBN 87-87453-25-8)

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. august 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger