US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Wulff, Christian
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Wulff, Christian

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Wulff

Fødselsdato:

21. februar 1777

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kommandør, indrullerings-chef Frederik Christian Wulff og hustru Kirstine, født Johansen

Ægteskab:

Gift 20. november 1803 i Århus med Henriette Bodille Birgitte Munthe af Morgenstjerne

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1781

Indskrevet som volontær kadet

1792

Kadet

30. september 1796

Sekondløjtnant

24. december 1802

Premierløjtnant

7. februar 1810

Kaptajnløjtnant

24. september 1815

Kaptajn

1. januar 1828

Kommandørkaptajn

28. oktober 1836

Kommandør

4. juni 1842

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1809

Ridder af Dannebrogordenen

20. marts 1814

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

28. juni 1840

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1777-1799

Med fregatten TRITON i Eskadren i Middelhavet

1800

Med fregatten FRIDERICHSVÆRN, kadetskib

1800-1801

Med orlogsskibet SEJEREN i Eskadren i Middelhavet

1802

Med orlogsskibet SEJEREN, kadetskib, derefter næstkommanderende i briggen NIDELVEN

1804-1813

Indrulleringsofficer i Nakskov

1806

Med orlogsskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK, kadetskib

August 1807
- september 1807

Chef for skærbåden NAKSKOV, tillige Divisionschef

1808-1810

Chef for Rokanonbådsdivisionen ved Lolland

13. februar 1811

Beordret til at rejse til Antwerpen for at gøre tjeneste i Auxiliærstyrken på Schelden

1811
- 1. april 1812

Næstkommanderende i linieskibet ALBANAIS

1812

Næstkommanderende på DALMATE

5. februar 1812
- 1813

Fritaget for tjeneste af helbredshensyn

1813

Chef for Kanonbådsdelingen ved Tårs

1821

Permission i 16-18 uger

1825-1826

Chef for korvetten DIANA til Vestindien

1838

Permission i 10 uger

24. august 1840
- 21. august 1841

Chef for fregatten BELLONA på togtet til Sydamerika

5. februar 1842

Generaladjudant og Jagtkaptajn

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

27. august 1807

Ledede angrebet på Gl. Pesthus denne og de følgende dage

3. juni 1808

Erobrede den engelske orlogsbrig THE TICKLER nord for Fejø

23. maj 1809

Var med sine kanonbåde i kamp med den engelske fregat MELPOMENE ved Omø

28. maj 1809

Modtog kongelig anerkendelse af ovennævnte affære

13. juli 1809

Melder om angrebet på en engelsk konvoj i Langelandsbæltet

10. juni 1841

Kammerherre

18. august 1841

Kongen udtaler ved afslutningen af BELLONAs togt sin allerhøjeste Velvilje og Tak

?

Stænderdeputeret

-

Yderligere bemærkninger:

Ejer af herregården Petersgaard ved Kallehave

-

Død

Dato:

Begravelse:

17. marts 1843

I København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger