US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Schifter, Andreas
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Schifter, A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Andreas Schifter

Fødselsdato:

25. august 1779

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af skibskaptajn ved Asiatisk Kompagni Christian Schifter og hustru Karen, født Ibsen

Ægteskab:

Gift 24. november 1803 i Holmens kirke med Christiane Dorthea Bech

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1786

Volontær kadet

1794

Kadet

7. september 1798

Sekondløjtnant

23. november 1804

Premierløjtnant

28. januar 1812

Kaptajnløjtnant

7. august 1814

Kaptajn og Fabriksmester

1. august 1829

Kommandørkaptajn

9. november 1839

Kommandør

18. september 1843

Kontreadmiral

3. august 1851

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1797

Gerners Medalje

2. august 1822

Ridder af Dannebrogordenen

25. maj 1826

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

28. oktober 1836

Kommandør af Dannebrogordenen

28. oktober 1849

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1799-1801

Med fregatten NAJADEN i Eskadren i Middelhavet, blev under forhandlinger med Beyen af Tunis arreste-ret af denne 28. maj 1800 og holdt i fangenskab i 3 måneder

14. november 1800

Beordret til studerende officer med et månedligt tillæg på 10 Rdl. og hjemkaldt fra Eskadren i Middelhavet

1801

På opmåling i Lillebælt

19. december 1805

Auscultant i Konstruktions- og Regleringskommis-sionen

1807

Ved værftet i Frederiksværn

29. maj 1807

Tilladelse til at rejse udenlands i 3 år for at studere skibsbygning. Kom af sted, men vendte om på grund af krigens udbrud og sendtes til Norge

11. oktober 1807

Beordret til at rejse fra Norge til Rendsborg

10. december 1807
- 23. april 1808

Inspektionsofficer ved Skibsbyggeriet, forestod bygning af kanonbåde og ombygningen af koffardi-skibe til defensionsskibe

Maj 1808
- februar 1809

I linieskibet PULTUSK i Auxiliærstyrken på Schelden

17. januar 1809

Skal fratræde tjenesten ved Schelde flåden og fort-sætte sine studier i skibsbyggeri, først i Holland, siden i Frankrig

20. februar 1813

Der tillades ham en forlængelse af udlandsrejsen og stipendium til udgangen af 1813, hvorfor han fortsatte rejsen til Genua og Venedig

7. august 1814

Ansættelse som Fabriksmester

6. marts 1825

Skal rejse 4-6 måneder til England for at lære den bedste metode til skibenes bevaring og studere de seppingske konstruktioner på agterskibets form

6. juni 1840

Instruks for en rejse til England, hvor han skal gøre sig bekendt med dampskibsbygning og eventuelt købe et skib til den danske marine

1. marts 1848

1. deputeret i Kollegiet

29. marts 1848
- 31. oktober 1852

Overekvipagemester på Holmen

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

24. september 1815

Hans gage forhøjes fra 1.200 til 1.400 Rdl.

17. februar 1819

Skal som bevis på Kongens nåde og tilfredshed være fritaget for at betale husleje af den ham anviste bolig

8. maj 1829

Medlem af Videnskabernes Selskab

-

Yderligere bemærkninger:

Byggede som Fabriksmester 6 linieskibe, 6 fregatter, 14 mindre skibe og 37 kanonbåde.

-

Død

Dato:

Begravelse:

31. oktober 1852

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger