US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - F4Flensborg, Christian P.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Flensborg, Chr. P.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Peder Flensborg

Fødselsdato:

8. juni 1772

Kontreadmiral Chr. P. Flensborg

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af forfatter Christian Flensborg og hustru Charlotte Margrethe, født Leth

Ægteskab:

Gift med Cathrine Marie Alexandrine d'Origny

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1778

Volontær kadet

1783

Kadet

4. marts 1791

Sekondløjtnant

22. december 1797

Premierløjtnant

4. marts 1806

Kaptajnløjtnant

17. marts 1811

Kaptajn

28. oktober 1817

Kommandørkaptajn

25. januar 1834

Kommandør

25. december 1835

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1813

Ridder af Dannebrogordenen

1. november 1828

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1797-1798

Med fregatten IRIS til Vestindien

20. december 1798

Indrulleringsofficer på Stordøen i Bergens distrikt

1800

Med briggen LOUGEN til Vestindien, hvor han afgik fra skibet

1800-1801

Chef for skonnerten IRESINE, stationsskib i Dansk Vestindien. Ved øernes overgivelse til englænderne i 1801 blev IRESINE også taget og dens besætning hjemsendt til Danmark

20. maj 1802

Interimekvipagemester på Holmen

9. marts 1803

Inspektionsofficer ved skibsbyggeriet

22. marts 1804
- maj 1807

Adjudant hos Overekvipagemesteren

1808

Chef for stationen på Isefjorden, bestående af et flådebatteri og nogle kanonjoller

1809

Ved Roflotillen ved København

26. oktober 1809

Skal afgå fra Roflotillen ved København for at gøre tjeneste på et af de franske orlogsskibe

1810

Næstkommanderende i linieskibet DANTZICH

1811

Chef for Kanonbådsdivisionen ved Nysted

1812 og 1813

Chef for Kanonbådsflotillen ved Nyborg

August 1813
- oktober 1813

Tillige Højstbefalende over Langelands, Laalands og Neustadts kanonfartøjer

1814 og 1815

Chef for briggen SAMSØE, vagtskib i Sundet

22. oktober 1815

Inspektionsofficer ved Søetatens Drengeskole

20. juli 1834

Chef for 1. division og formand i Kommissionen for Søetatens Drengeskole

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

15. april 1809

Dømt ved Kombinationsretten til at betale 2 måneders gage til Søkvæsthuset for at have lagt hånd på Provi-antforvalter Surland, der havde vist grov insubordi-nation

4. maj 1809

Dommen allerhøjst stadfæstet

30. december 1812

Fremhæves af kontreadmiral J. C. Krieger for udmær-ket activitet og konduite

-

Yderligere bemærkninger:

Der tilstås enken et gratiale på 300 Rigsdaler (19. januar 1838)

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. januar 1838

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger