US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Våben & Våbensystemer4Våbenudvikling4Antiubådstorpedo MU-90 M/04

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

4Missiler

4Artilleri efter 1945

4Andre våben

4Våbenudvikling

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Antiubådstorpedo MU-90 M/04:

Verdens bedste antiubådstorpedo

Søværnet har anskaffet en ny letvægts antiubådstorpedo, som i forhold til antiubådskrigsførsel bringer søværnet et kvantespring fremad.

Missilfartøjet RAVNEN ses her udrustet som antiubådsenhed med bl.a. MU-90 torpedolaunchere og VDS (Vertical Depth Sonar).
(Foto fra Søværnets Materielkommando (SMK))

Klik på billedet for at forstørre

Af Sune Wadskjær Nielsen

Svaret kommer prompte, når man spørger kaptajnløjtnant Peter Graversen fra Søværnets Materielkommando, hvorfor den nye fransk-italiensk producerede MU-90 torpedo, er den bedste på markedet: "Den kan gå høj fart og, den har en høj udholdenhed, i forhold til de øvrige letvægts-torpedoer.

Sonar og kontrolsystemet, der skal finde ubåden, er uovertruffent, idet de indbyggede søgealgoritmer åbner mulighed for at finde og bekæmpe mange forskelligartede mål. Desuden er torpedoen meget jammer-resistent".

Under fremtidige missioner vil danske skibe, der får mistanke om en ubådstrussel, sænke sin dybdesonar (VDS) ned i havet på den højde, hvor ubåden sandsynligvis vil gemme sig.

Hvis skibets sonar efterfølgende finder en genstand, der minder om en ubåd kan en torpedo beordres afskudt af skibschefen. Torpedoen kan ramme mål helt ned til 1000 meters dybde og har en tophastighed på 50 knob.

MU-90 torpedoen, øverst er i en model, hvor den afskydes fra et skib, og nederst hvor den slippes fra luften. MU-90 Compact lightweight torpedo vejer 300 kilo og er tre meter lang. Torpedoen har et meget effektiv batteri, der udnytter havvand og soda som elektrolyt og skaber herved ekstra udholdenhed og fremdrift.

Klik på billedet for at forstørre

En rovfisk på havbunden

Når torpedoen er affyret opfører den sig som en "rovfisk" på havbunden, der ser sig om efter et "bytte", og den lader sig ikke distrahere af ubådenes eventuelle forsøg på at forvirre dens målsøgnings systemer.

Torpedoen kan endog finde ubåde, der ligger stille. Får torpedoen "øje" på et ubådslignende mål, vil den angribe dette og ved træfning med målet skære sig igennem ubådens skrog med en hulladning, der minder om de antipanservåben, man bruger i landkrigen.

Såfremt et udpeget mål ikke er valid for torpedoen vil den genoptage sin målsøgning indtil et passende mål er bekæmpet eller den løber tør for strøm.

Den nye torpedo kan sågar finde rundt i Østersøen, der med sine lave havdybder og forvirrende saltforhold ellers normalt har været lukket land for ubådstorpedoer.

Det er grunden til at Danmark i mange år har været sejlet agter ud i forhold til antiubådsvåben.

På grund af de vanskelige forhold i Østersøen, har danske skibe hidtil været bevæbnet med de ældre og forholdsvis primitive dybdebomber, der var det foretrukne ubådsvåben så langt tilbage som Anden verdenskrig.

Flere lande køber ubåde

For at en dybdebombe kan være effektiv, skal skibet befinde sig over ubåden og dermed løber det en stor risiko.

Ifølge Peter Graversen udgør moderne ubåde en trussel for krigsskibe på en afstand af 20-25 kilometer og derfor er dybdebomben et helt utilstrækkeligt våben i nutidens antiubådskrig.

Indkøbet af ubådstorpedoen skal også ses i lyset af at flere og flere lande investerer i ubåde.

Mens ubådsvåbnet vest for Suez kanalen er i tilbagegang, er det i fremgang øst for Suez kanalen, hvor Pakistan, Iran, Singapore og Malaysia for nylig har købt ubåde.

De er ikke nødvendigvis potentielle fjender, men det viser, at man kan risikere at støde på en nation med et ubådsvåben i en fremtidig konflikt.

Mest effektivt med helikopter

Ifølge Peter Graversen er MU-90 torpedoen et meget effektivt selvforsvar mod ubåde, der har sneget sig ind på en flådestyrke med danske skibe.

Torpedoen vil dog også kunne udnyttes optimalt, hvis den kan monteres på en helikopter: "Det optimale er, at man udruster en helikopter med MU-90 torpedoen. Hvis eget skib eller et andet skib rapporterer, det har fundet en sonarkontakt.

Så kan det skib, der i nærheden selv skyde sine torpedoer.

Eller man kunne sende en helikopter ud med en torpedo og droppe den med helikopteren.

Så har ubåden ufattelig kort tid til at reagere og man har selv store chancer for at ramme med torpedoen", siger Peter Graversen.

I øjeblikket har man i forsvaret overvejelser omkring, hvordan søværnets fremtidige fire maritime helikoptere skal udrustes.

Men meget taler for, at helikopterne også kan blive bevæbnet med forskellige våbensystemer som eksempelvis MU-90 torpedoen, så den kan beskytte danske skibe mod trusler fra ubåde.

Fire and forget

Skal man tale om en svaghed med MU-90 torpedoen, er det måske, at det er et såkaldt "fire and forget" våben.

Missilfartøjet RAVNEN ses her udrustet som antiubådsenhed med bl.a. MU-90 torpedolaunchere og VDS.
(Foto fra SMK)

Nærbillede af torpedolauncheren
B515/2H på agterdækket.
(Foto fra SMK)

Nærbillede af torpedolauncheren
B515/2H på agterdækket.
(Foto fra SMK)

Antiubådstorpedoen MU-90 M/04
i transportkasse.
(Foto fra EuroTorp)

Klik på billederne for at forstørre

Det vil sige, at den, når den er affyret, selv finder sit mål og ikke længere er i skibets kontrol.

Ifølge Peter Graversen kræver det, at man tager nogle forholdsregler og sørger for, at der ikke er egne eller civile fartøjer i det område torpedoen skal afsøge.

Man kan forprogrammere torpedoen til at søge efter sit mål i en bestemt dybde og i afgrænsede vinkler, så den ikke finder et mål et andet sted.

Peter Gravesen mener at torpedoens avancerede sonar søgesystem gør den intelligent nok til kun at gå efter ubådslignende mål, så den ikke rammer et forkert mål.

Danmark handicappet

Søværnet har også købt MU-90 torpedoer i en øvelsesversion, så søværnets besætninger kan blive fortrolige med de nye våben og øve sig i alle aspekter af bekæmpelse af mål under havoverfladen.

Afskaffelsen af det danske ubådsvåben, gør at Danmark i et vist omfang er afhængige af andre lande for at kunne træne antiubådskrigsførsel.

Dog regner søværnet med at anskaffe noget undervandsudstyr, der kan simulere en ubåd og kan registrere om en øvelsestorpedo rammer. Systemet kan dog ikke simulere alle de forskelligartede undvige manøvrer som rigtige ubåde ville anvende.

Indhentet forspring

Da søværnets skibe kun var bevæbnet med dybdebomber blev Danmark regnet for at være et tilbagestående land i forhold til effektiv bekæmpelse af ubåde.

Med MU-90 torpedoen har søværnet indhentet det forspring vores inter-nationale samarbejdspartnere, har haft i forhold til antiubådskrig.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Ovenstående artikel har tidligere været bragt i Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjenestes blad "FORSVARSFOKUS", nr. 2, 3. årgang, 2. februar 2006, og gengives her med forfatterens tilladelse.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger