US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Forsiden (DK)

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

-

Dette er en privat hjemmeside;
ikke
en officiel site!

--

1. oktober 2013:

3.834.894 besøgende siden
13. juni 2001.

-
Over 4.600 sider
og 7.600 billeder.

-

Se Web Info for
flere informationer

-

-

-

OVERSÆTTERE SØGES...

Har du lyst til at hjælpe med at oversætte denne website til engelsk? - Arbejdet er
desværre ulønnet.

Har du stadig lyst til at hjælpe, så send mig en E-mail

Flådens Historie...

Patruljefartøjet DIANA med Øresundsbroen i baggrunden...

Velkommen om bord!

Denne private hjemmeside beretter om Søværnet i dag, samt den dansk-norske flådes og fra 1814 den rent danske flådes historie gennem mere end fem århun-dreder, - "I kamp for Flåden".

- Tiden fra flådens fødsel, 10. august 1510, og til vores tid!

- En stolt flåde, en flåde der arbejder for freden!

--

 SøværnsNyt:

10-03-2009:

Kuttere på forårsauktion

Tre veltjente kuttere og en høne under hammeren. Ved den første af årets auktioner kan Forsvarets Materieltjeneste blandt andet tilbyde interesserede at byde på hele fire fartøjer.

09-03-2009:

Skibsnavne offentliggjort

Du skal fremover bære navnet IVAR HUITFELDT. Lørdag offent-liggjorde Søværnets Operative Kommando noget overraskende navnene på de tre nye fregatter til Søværnet på sin hjemme-side.

08-03-2009:

Biblioteksmystik

En eventuel kommende bibliotekssammenlægning vækker ringe begejstring. Nedlæggelse af Marinens Bibliotek imødegås af mange og mødes med både protester og underskrifts-indsamling.

26-02-2009:

2. nye fregat køllægges

Bygningen af de nye fregatter følger planen. Forsvarets Materieltjeneste har oplyst datoen for den kommende køllægning af den næste fregat og samtidig opdateret deres hjemmeside omkring de nye fregatter.

[Flere nyheder]

 Billedserier:

08-03-2009:

ABSALON i Task Force 151 (2009)

Torsdag 12. februar 2009 overførtes kommandostøtteskibet ABSALON til den amerikansk ledede Combined Task Force 151 (TF151). Billedserien viser boarding og formationssejlads.

>> Åben billedserien

Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj (2009) - 25-01-2009

Fotoserie Adoption af et orlogsfartøj (2008) - 21-10-2008

[Flere billedserier]

 Synspunkter:

01-07-2008:

Helikopterpiloter i Søværnet

Af kommandørkaptajn Karsten P. Hansen (KAS)

I dette indlæg redegør kronikøren for, hvorfor søofficerer er særligt egnede som helikopterpiloter i flådens skibe!

[Flere synspunkter]

 Seneste historiske artikler:

Minelægger on the rocks (1979)

FYEN kolliderede med solidt sydnorsk fjeld

Minelæggeren FYEN gik under besejlingsøvelse af Boknafjorden i Norge på grund ved Toftøy 7. marts 1979.

Operation Iraqi Freedom (2003)

Planlagt patruljering i Middelhavet
- nej, klar til krig i Golfen

Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styr-ker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

[Flere historiske artikler]

Orlogsliv og Lune - Seneste personlige beretninger:

Mit liv i Søværnet (1940-1982)

Hvorfor Søværnet?

Kommandør Jørgen V. Stillings personlige beretning om 42 år i søværnets tjeneste - fra den første tid som kadet i krigens skygge til pensioneringen i 1982.

Udstukket til ubådseskadren (1964)

Tolv måneder på "nyt" depotskib og i ubåde

At have sejlet i ubåd er selvfølgeligt en særlig oplevelse. Men som det måske kan læses, var hverdagen ikke særlig spæn-dende. Rigtigt træls til tider, og altid møgbeskidt.

[Flere personlige beretninger]

 Våbenudvikling:

08-03-2009:

Minestrygning gennem 60 år

Dengang da miner var noget man strøg. En historisk tilbageblik på minestrygning i danske farvande og om miners ibrugtagning i Danmark.

[Flere artikler om våbenudvikling]

-|Til toppen

Kvik Indeks

Historien | Historie Indeks | FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 | SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1939-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

Søværns Nyt | Nyhedsarkiv 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Synspunkter |

Orlogsliv & Lune | Beretningerne |

Billedserier |

Historiske Tidslinier | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | Før 1500 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Kongerækken | Flaget | Uniformshistorie | Søulykker & forlis |

Flaget | Flagets historie | Rigets Flag | Orlogsflaget | Fanebæreren | Søværnets Edsfane | Flagdage | Flagregler | FAQ - Spørgsmål | Signalflag |

Flådens skibe | Flåden i dag | Alfabetisk | Flåden - år for år | 1807 | 1848-1850 | 1864 | 1914-1918 | 1939-1945 | Den danske Flotille | 1945-1989 | Efter 1989 | Flåden - typevis | Kongeskibe | Linieskibe | Panserskibe | Krydsere | Fregatter | Inspektionsskibe | Torpedobåde | Undervandsbåde | Mineskibe | MHV-fartøjer | Skibsklasser | Datablade | Adoptionsbyer | Definitioner |

Marineflyverne | Flådens fly 1912-18 | 1919-40 | 1945-50 | 1962-  |

Våben/Våbensystemer | Missiler | Artilleri efter 1945 | Andre våben | Våbenudvikling |

Officersmessen | Flådens Chefer | Flådens officerer | Stamblade | Kongens Æressabel | Henrik Gerner Medaljen |

Uniformer mm. | Uniformer | Distinktioner mm. | Uddannelsestegn | Forsvarets Medaljer |

Flådens Ansigt | Galionsfigurer | Våbenskjold | Landtj. mfl. | Skibe I | Skibe II | Alfabetisk | Huebånd | Flåden på Frimærker |

Mindesmærker | Mindetavlen | Oversigt |

Bøger & Forskning | Nye Bøger - 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Boganmeldelser | Hvem forsker Hvad? | Forsvarets Bibliotek | Kontaktudvalget | Maritim Kontakt | Marinehistoriske Skrifter | Forskere & Projekter | Maritim Bibliografi|

Du kan finde en indholdsfortegnelse (Site Map) her

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

-

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

-

Dansk Orlogshistorie 1510-2010

af Hans Christian Bjerg

-

Dansk Orlogsheraldik

Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde 1959-2010

af Hans Christian Bjerg

-

Danmarks største søhelte

af Thomas Lyngby, Søren Mentz, Søren Nørby & Jakob Seerup

-

Søren Norby

- En handlingens mand på
Christian 2.'s tid

af Niels H. Kragh-Nielsen

-

Grønlandssejlerne

Flådens inspektionskuttere og inspektionsfartøjer

af Per Herholdt Jensen

--

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger

Web Site last updated: 2015-02-02 - Seneste opdatering: 02. februar 2015