US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2010

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2010

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

-

Dansk Orlogshistorie 1510-2010


af Hans Christian Bjerg


Danmark har på grund af sin geografiske beliggenhed ved indsejlingen til Østersøen altid været en maritim nation.

Beliggenheden begunstigede tidligt en stats-dannelse, inden for hvilken havet forbandt rigets forskellige dele, såsom, udover det egentlige Danmark med Jylland og øerne, Nordtyskland, det sydlige Sverige og Norge.

Forsvaret blev klaret gennem den såkaldte ledingsordning, der trådte i kraft når landet skulle forsvares. Kanonens fremkomst medførte behov for større krigsskibe, som kongen stod for. Dette styrkede kongemagten og dannelsen af en nationalstat.

Siden 1500 har der eksisteret en permanent orlogsflåde i Danmark. En egentlig oprettelsesdato kendes ikke, men den 10. august 1510 udnævntes en øverste chef for denne flåde. Denne flådes historie gennem de efterfølgende 500 år, som berettes her, er også Danmarks historie. En historie om kampen for dominansen i Østersøen gennem flere århundrede, for den danske søhandel og for overlevelse, når Danmark blev angrebet.

I perioden op til 1800 var Danmark en markant magt med en betydelig flåde, der både blev benyttet som politisk instrument, og som holdt forbindelserne vedlige mellem landsdelene og til de danske kolonier, ligesom den varetog beskyttelsen af den danske handel på Middelhavet.

Efter at Danmark i 1800-tallet blev en småstat, har flåden fortsat varetaget landets interesser på og fra havet. Siden 1990 har Danmark deltaget i internationale fredsbevarende operationer. Dette har bragt den danske flåde ud på de store have igen.


192 sider, indbundet, illustreret i farve og S/H, 15,5 x 23,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 100,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2010
ISBN 978-87-89022-72-6

-

Dansk Orlogsheraldik

Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde 1959-2010


af Hans Christian Bjerg


De første heraldiske våbenskjolde til Søværnet blev godkendt af Frederik IX den 15. april 1959.

Formålet med de heraldiske våbner er at tildele besætninger eller personel et samlingsmærke, der også præsenterer skib eller myndighed udadtil, samt at skabe følelsen af en samhørighed mellem Søværnets historie og nutid.

I dag har alle skibe, fartøjer, skoler og myndigheder under Søværnet deres eget heraldiske våbenskjold. Traditionen med tildelinger af våbenskjolde blev taget op af Marinehjemmeværnet.

I bogen "Dansk Orlogsheraldik - Søværnets og Marinehjemmeværnets Våbenskjolde 1959-2010" præsenteres samtlige våbner, der er blevet udarbejdet inden for Søværnet og Marinehjemmeværnet i perioden 1959-2010. Våbnernes beskrivelser og motiveringen for disse gengives, ligesom der redegøres for historien bag tildelingen og arbejdet med udarbejdelsen af våbnerne.


297 sider, indbundet, illustreret i farve og S/H, 24 x 17 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 300,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2010
ISBN 978-87-89022-68-8

-

Danmarks største søhelte


af Thomas Lyngby, Søren Mentz, Søren Nørby & Jakob Seerup


Igennem tiden har Danmark utallige gange været i kamp med vores ´naboer´ – lige fra vore svenske arvefjender og tyskerne til hollænderne og englænderne. Langt de fleste af disse krige har vi tabt. På land har vi været ramt af den ene fiasko efter den anden.

Et sted har vi dog ofte været sejrrige: på søen, hvor danske søhelte, reddede dagen – Niels Iuel, Ivar Huitfeldt, Peter Tordenskiold, Peter Willemoes, heltene fra Kanonbådskrigen, Edouard Suenson og mange andre.

Danmarks største søhelte fortæller for første gang i samlet form historien om landets begavede, farverige, udfarende, bemærkelsesværdige, selvopofrende og dødsforagtende søhelte. Den fortæller om de træfninger, slag og krige, de deltog i, om deres liv, død og eftermæle.

Selve søheltebegrebet diskuteres naturligvis også. For hvad karakteriserer disse mennesker, og ændrer vi vores syn på dem, som tiden går? Bogen viser, at det ikke er uproblematisk at placere historiske krigere på en piedestal, når nogle af dem nok nærmest var karakterafvigere ud fra vor tids målestok.

Danmarks største søhelte udgives i anledning af den danske flådes 500-års jubilæum og er rigt illustreret i farver med fotos, malerier, portrætter, tegninger og oversigtskort.


280 sider, indbundet, illustreret i farve og s/h, 18 x 24,5 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Gads Forlag, København, 2010
ISBN 978-87-12-04513-7

-

Søren Norby

- En handlingens mand på Christian 2.'s tid


af Niels H. Kragh-Nielsen


Forfatteren er tidligere biblioteksleder Niels H. Kragh-Nielsen, der gennem en årrække har interesseret sig for Søren Norby. Bogen er den første større danske fremstilling om hr. Sørens spændende liv og levned. Søren Norby er en fantastisk skikkelse – et rigtigt renæssance-menneske, der mestrede mange ting som kriger, embedsmand og politiker.

Vi kender ikke hans fødselsdato, men han blev født mellem 1475 og 1480 og han døde i 1530. Få mennesker har oplevet, hvad Søren Norby kom ud for. Som ung adelsmand blev han knyttet til hoffet og under kong Christian2 er han lensmand og kriger. Han kæmper for kongens sag overalt i Norden.

Efter Christian 2. forlader Danmark handler Søren Norby i 1520'erne på egen hånd og fra sin base på Gotland bedriver han kapervirksomhed. Men over for en alliance mellem kong Frederik 1., kong Gustav af Sverige og lybækkerne må Søren Norby forlade Norden. Efter ophold i Rusland og Nederlandene ender han i kejser Karl 5.s tjeneste og dør under belejringen af Firenze. Han begraves i et kloster uden for byen.

For Søren Norby var troskab og redelighed centrale begreber. Andre betragtede ham som en ilter og opfarende mand – stridbar og besværlig ind i mellem.

I den danske flåde er der tradition for at navngive skibe efter berømte søofficerer, og da flåden i 1970'erne byggede en serie torpedomissilbåde blev en af disse døbt Norby. Siden 2004 har hver ny årgang af søværnets kadetaspiranter fået navn efter berømte søkrigere, i 2008 Søren Norby.

Bogen om Søren Norby udgives i forbindelse med markeringen af flådens 500-års jubilæum i 2010.


304 sider, indbundet, illustreret i farve og S/H

Vejl. udsalgspris: Kr. 298,00

Forsvarshistoriske skrifter, nr. 10

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København, 2010
ISBN
978-87-89022-62-9

-

Grønlandssejlerne

Flådens inspektionskuttere og inspektions-fartøjer


af Per Herholdt Jensen


Siden 1930'erne har det danske søværn udført fiskeriinspektion, søredning og suverænitets-hævdelse ved Grønland med inspektionskuttere.

I alt 10 kuttere har været i tjeneste og under barske forhold udført et stykke arbejde af stor betydning for Grønland.

I 2008-09 indsatte søværnet to nye inspektionsfartøjer som erstatning for to ældre kuttere, således at der nu kun er en enkelt inspektionskutter tilbage.

Per Herholdt Jensens bog gennemgår alle 10 inspektionskuttere samt de to nye inspektionsfartøjer.

I særlige afsnit fortælles om redningsoperationer, fiskeriinspektion og suverænitetshævdelse i farvandene nord for Thule.

Bogen er righoldigt illustreret med masser af flotte billeder af inspek-tionskuttere og inspektionsfartøjer i de storslåede grønlandske farvande.

Bogen om Grønlandssejlerne udgives i forbindelse med markeringen af flådens 500-års jubilæum i 2010.


320 sider, indbundet, illustreret, 25 x 27 cm

Vejl. udsalgspris: Kr. 348,00

Udgivet af Nautilus Forlag, Frederiksværk, 2010
ISBN 978-87-90924-40-9

-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. august 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 21. januar 2010

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger