US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Minelæggeren FYEN fylder 40

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Minelæggeren FYEN fylder 40 år:

Travlt program for aldrende jubilar

29. april 2004 er det nøjagtigt 40 år siden, at minelæg-geren MØEN indgik i flådens tal.

Jubilæet fejres med en parade i Aalborg på selve dagen med deltagelse af bl.a. Chefen for Søværnets operative Kommando.

2004 bliver samtidig minelæggerens sidste år i operativ tjeneste i flåden, et farvel til en epoke, men det betyder ikke, at den aldrende dame får lov til at slappe af i sit sidste tjenesteår.

Minelæggeren MØEN

Her ses minelæggeren MØEN i 2001,
med hele besætningen opstillet til "Honnørrulle".

(Foto: Jakob Dalgaard)

Af Johnny E. Balsved

Det er besluttet at minelæggeren MØEN skal lægges op med udgangen af indeværende år, og dermed bliver minelæggerens nuværende chef, kom-mandørkaptajn Jens Claus Hansen, nok også skibets sidste chef.

Minelæggerens sidste år i Søværnets tjeneste bliver, næsten som sædvanlig fristes man næsten til at sige, ikke skibets mindst begivenhedsrige år. Der er lagt op til et både stort og historisk program, der nok ikke har overgået mange af Søværnets enheder.

40 års jubilæum

MØEN fejrer 40 års operativt jubilæum med en stor parade i Aalborg på selve dagen, 29. april 2004.

Når jubilæumsparaden finder sted i Aalborg er årsagen ganske enkelt den, at minelæggeren blev adopteret af byen i august 1976, og der-med har en naturlig tilknytning til denne sø-fartsby, der jo i øvrigt også rummer Danmarks Marinemuseum.

Selve paraden overværes af Chefen for Søvær-nets operative Kommando, kontreadmiral Kurt Birger Jensen. Desuden vil flere af skibets tid-ligere chefer helt tilbage fra 1964 og op til i dag deltage i paraden.

Minelægger og skoleskib

Minelæggeren MØEN blev søsat fra Frederiks-havn Værft og Flydedok A/S 5. marts 1963, som den tredje af de oprindeligt fire store

Chefen for Søværnets
operative Kommando, kontreadmiral K. B. Jensen
vil modtage
jubilæumsparaden i Aalborg.
(Foto: Søværnet)

danske minelæggere af FALSTER-klassen, der ud over MØEN også bestod af minelæggerne FALSTER, FYEN og SJÆLLAND.

Ud over de fire danske minelæggere, byggedes også en tilsvarende mine-lægger til den tyrkiske marine. Den fik navnet NUSRET.

Udover den primære rolle som minelægger, har MØEN også siden slutnin-gen af 60'erne i lange perioder fungeret som skoleskib i Søværnet, og mange kadetter og konstabelever har gennem snart 40 år haft deres første egentlige sømandsmæssige uddannelse om bord.

MØEN er nu den sidste af disse enheder, der fortsat er i operativ tjeneste, og med udgangen af indeværende år er det så farvel til dette stolte skib.

En sidste royal indsats

Ud over rollen som minelægger og skoleskib, har skibet også været anvendt som flagskib under øvelser og i flere omgange har skibet indgået i Kongedelingen sammen med kongeskibet DANNEBROG under besøg i bl.a. USA i 1976.

Men også Middelhavet, det tidligere Sovjetunionen, Polen, de øvrige nordiske lande, samt mange andre udenlandske mål har ligget på skibets vej gennem 40 år.

5. maj 2004 er lægger skibet platform til en reception for HKH Kronprins Frederik og den kommende Kronprinsesse Mary Donaldson, i forbindelse med afholdelsen af Forsvarets dag på Langelinie i København, som en del af Forsvarets hyldest til det kommende Kronprinsepar i anledning af det forestående royale bryllup 14. maj 2004.

4. juni 2004 deltager minelæggeren MØEN i navngivningsceremonien af det første fleksible støtteskib på Odense Stålskibsværft/Lindø.
(Foto: Forsvaret)

4. juni deltager minelæggeren MØEN sammen kongeskibet DANNEBROG i navngivningsceremonien af det første fleksible støtteskib på Odense Stålskibsværft/Lindø. Navngivningen vil blive foretaget af HM Dronningen.

Ifølge planen skal besætningen fra minelæggeren også stille nøglebesæt-ning til det fleksible støtteskib i forbindelse med navngivningen.

Farvel til en epoke

Når minelæggeren MØEN ved udgangen af året lægges op er det samtidig afslutningen på en epoke med store deciderede minelæggere i Søværnet.

De første skibe med minelægningskapacitet blev introduceret i forbindelse med krigen i 1864, og siden har Søværnets altid været udrustet med en-heder, der kunne lægge miner.

Efter 2. verdenskrigs afslutning og under den kolde krig blev behovet for store minelæggere, og dermed en hurtig spærring af de danske sunde og bælter, aktuel, og i midten af 50'erne anskaffedes de to minelæggere BESKYTTEREN og VINDHUNDEN, der begge var ombyggede amerikanske landgangsfartøjer.

Søværnets råder dog fortsat over de 2 kabelminelæggere af LINDORMEN-klassen, LINDORMEN og LOSSEN, lige som adskillige af Søværnets nuværende enheder har mulighed for at udlægge miner.

Minelæggeren MØEN

Minelæggeren MØEN ses her i sin oprindelige skikkelse med to master, og kanonerne har endnu ikke fået monteret faste skjolde.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

! En særlig tak til oversergent Vagn Nielsen, minelæggeren MØEN, for at henlede min opmærksomhed på disse begivenheder.

Kildehenvisninger:

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder


-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. april 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger