US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Kadetaspiranter på GEORG STAGE

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kadetaspiranter på GEORG STAGE:

Søværnet vender
tilbage til sejlskibene

I fremtiden skal kadetaspiranterne fra Søværnet gennem-føre 28 sammenhængende dages kursus i praktisk sømandskab ombord på skoleskibet GEORG STAGE.

Ifølge chefen for Søværnets operative Kommando vil aftalen betyde et kvalitetsløft for den sømandsmæssige uddannelse af kadetterne.

Aftalen løber foreløbig for en to-årig periode.

Skoleskibet GEORG STAGE.
(Foto fra
Forsvarets TV og Mediecenter arkiv)

Af Johnny E. Balsved, 17/08-2004 19:00

Søværnet indgik 16. august 2004 en aftale med "Stiftelsen GEORG STAGEs Minde" omkring uddannelsen af de kommende søofficerer.

Aftalen betyder, at fremtidige kadetaspiranter fra Søværnets Officersskole skal gennem et fire ugers intensivt kursus i sømandskab om bord i skole-skibet GEORG STAGE.

Et pilotprojekt

Som en del af det kommende forsvarsforlig, skal Søværnets nuværende skoleskib, minelæggeren MØEN lægges op efter 40 års tjeneste.

Derfor er der behov for en ny uddannelsesplatform for Søværnets personel. Derfor bliver der i dag indgået en 2-årig aftale med Stiftelsen GEORG STAGEs Minde omkring uddannelse af Søværnets personel. De første der skal prøve kræfter med GEORG STAGEs rig og sejl er kadetaspiranter fra Søværnets Officersskole, der i perioden 13. september til 10. oktober skal gennemføre uddannelsessejlads i Østersøen.

Pilotprojektet skal efterfølgende indgå i en samlet evaluering af Søværnets sejlende uddannelse når den fremtidige skolestruktur og skoleskibssituation er på plads i henhold til forsvarsforliget.

Sømandsmæssigt løft

I den forbindelse udtalte Chefen for Søværnets Operative Kommando, Kontreadmiral Kurt Birger Jensen:

"Jeg forventer mig meget af uddannelsen om-bord i GEORG STAGE.

Den sømandskabsmæssige uddannelse vil få et kvalitetsløft, da der i højere grad end tidligere er mulighed for at udvikle sømandskabsmæssige færdigheder.

Samtidig vil sejladsen udvikle kadetaspiranter-nes sociale kompetencer og samarbejdsevner pga. de trange forhold og togtets karakter med 28 sammenhængende dage."

Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE er det andet skib med det navn. Den blev bygget i 1934 på kun fem måneder hos Frederikshavn Skibsværft og flydedok. Stabelafløbet og navngivningen fandt sted allerede 22. september 1934.

Chefen for Søværnets
operative Kommando, kontreadmiral K. B. Jensen, mener at aftalen vil betyde et sømandsmæssigt løft.

24. april 1935 begav skibet sig ud på sit første togt, med 80 elever om-bord, og herefter har skibet været på årlige togter som skoleskib, med undtagelse af perioden under besættelsen.

I 1940 måtte togtet aflyses på grund af krigen og minefaren i danske farvande, og i de kommende år til slutningen af krigen opholdt skibet sig i Isefjorden.

Skoleskibet er en 3-mastet fuldrigger og har en længde i vandlinien på 36 meter, medens mastehøjden er 31 meter, eller knapt så højt som Runde-tårn.

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets TV og Mediecenter - et center under Forsvars-akademiet

"

Stiftelsen GEORG STAGEs Minde

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 17. august 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger