US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Ingen radarproblemer

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ingen radarproblemer:

Hele kystradarprojektet forventes klar til brug omkring årsskiftet

Forsvarsministeriet afviser at der skulle være problemer i forbindelse med implementeringen af det nye kystradar-system, der fra årsskiftet skal dække hele landet.

Scanter 4000 radarinstallationen ses her ved Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde

Scanter 4000 radarinstallationen ses her ved Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde. Denne antenne er dog endnu ikke taget i brug.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Forsvarsministeriet afviser at der skulle være problemer i forbindelse med implementeringen af det nye kystradarsystem (KYRA), der fra årsskiftet skal dække hele landet.

Afvisningen kommer efter der i Forsvarsudvalget medio juni blandt andet var stillet spørgsmål om Forsvarsministeren kunne be- eller afkræfte, at der havde været problemer med den nye kystradar SCANTER 4000.

Problemer som fx skulle betyde, at skibe forsvandt fra skærmen hos myndighederne på land, og at det således ikke havde været muligt at foretage en konsekvent overvågning af disse døgnet rundt?

Allerede da spørgsmålet blev stillet kunne navalhistory.dk undre sig over, at et sådant spørgsmål blev rejst seks måneder før det pågældende KYRA overhovedet blev taget i operativ anvendelse.

Forsvarsministeriet bekræfter da også nu, fulgt op af Forsvarets Materiel-tjeneste, at systemet forventes at indfri de opstilede krav, og SCANTER 4000 systemet forventes taget i brug i slutningen af 2008 som oprindelig planlagt.

To radarsystemer

Som tidligere omtalt består hele det nye samlede KYRA af to typer radarer:

  • SCANTER 2001 - er en overfladevarslingsradar, der kan se og følge skibe.

  • SCANTER 4000 - er en kombineret overflade- og lavluftvarslings-radar, der kan se og følge skibe og lavtgående fly.

Begge radarsystemer er udviklet og leveres af TERMA A/S i Lystrup ved Århus, der hidtil har produceret mere end tusinde SCANTER 2001 radar-systemer, som blandt andet anvendes i USA, Sverige, Polen, Holland, Spanien, Kuwait, Saudi Arabien, Qatar og Hong Kong, hvor de alle steder fungerer upåklageligt.

Desuden indgår A/S Storebæltforbindelsens tre VTS-radarer ved Hou, Sprogø og Enebjerg også og leverer data til KYRA systemet.

Udviklingen af SCANTER 4000 er siden 2002 sket i tæt samarbejde med leverandøren. Der er løbende sket en afstemning mellem forsvaret og leve-randøren af kravspecifikationerne, herunder kravene til lavluftvarsling.

Forsvarskommandoen vurderer, at kravspecifikationerne på systemet er til-fredsstillende, og de seneste afprøvninger af SCANTER 4000 viser tilfreds-stillende resultater, og det forventes, at dette system vil kunne tages endeligt i brug i slutningen af 2008.

Enkelt udfald

Hovedparten af de nye SCANTER 2001 radarer er allerede taget i brug, og netop i forbindelse med dette radarsystem er der under testning forekom-met ét enkelt tilfælde, hvor et af søværnets hurtiggående testfartøjer "for-svandt" fra skærmen.

Dette er senere blevet oplyst, at det skyldte at radarsensoren ikke var ju-steret optimalt, hvilket der ikke umiddelbart er noget specielt ved i forbindelse med indfasningen af nye radarsystemer. En tilsvarende test vil blive gennemført igen i løbet af august måned, hvor problemet forventes løst.

SCANTER 4000 radarsystemerne leverer for nærværende slet ikke data til forsvaret kommando- og kontrolsystemer. For nærværende er det kun de installerede radarantenner på Bangsbo ved Frederikshavn, der for øjeblik-ket gennemgår intensiv afprøvning.

På Søværnets Våbenkursus ved Gniben på Sjællands Odde er antennerne installeret, men ikke taget i brug, ligesom navalhistory.dk i sidste uge kunne konstatere, at ved Keldsnor (Langelandsfortet) var det kun masten, der var rejst, der var endnu ikke monteret den planlagte SCANTER 4000.

Kort visende de kommende placeringer af kystradarstationerne i Danmark.
(Foto: Forsvarsministeriet)

Klik på billedet for at forstørre

Miljø og terror

Som tidligere beskrevet skal KYRA afløse det gamle radarsystem, så det fremover er muligt at dække gennemsejlinger fra Jammerbugten til farvandet øst for Bornholm og store dele af vestkysten.

De store SCANTER 4000 radarer  med lavluftvarsling placeres ved Bangsbo (Frederikshavn), Svinkløv (tidligere benævnt placeret ved Slette Strand), Thyborøn, Anholdt, Gniben (Sjællands Odde), Keldsnor (Langelandsfortet), Møns Klint og Rytterknægten på Bornholm.

Øvrige radarer af typen SCANTER 2001 placeres som anvist på kortet, hvor eneste korrektion i forholdt il tidligere oplyst er, at radaren ved Esbjerg i stedet placeret i Oksbøl området, hvor der nok opnås en bedre dækning.

KYRA vil også øge sikkerheden mod blandt andet terror, ikke mindst da SCANTER 4000 indgår i rækken af de radarer, der holder øje med det lave luftrum over Danmark og tilstødende farvande.

Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando vil derfor fra årsskiftet kunne gøre brug af de detaljerede oplysninger fra KYRA i forbindelse med beskyttelsen af Danmark mod blandt andet terrorangreb og olieforurening.

|Til toppen

Relaterede historier:

4Kystradarprojekt forsinket - 19/02/2009

4Ingen radarproblemer - 03/08/2008

4Radarproblemer? - 14/06/2008

4Kystradarprojektet (KYRA) - 13/05/2007

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Forsvarsministeriet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. august 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger