US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Standardflex'ere til Litauen

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Standardflex'ere til Litauen:

Tre standardflex-enheder forventes solgt til Litauens kystbevogtning

Med en formodet samlet salgspris på blot 75 mill. kr. bliver patruljefartøjerne FLYVEFISKEN, HAJEN og LOMMEN nu nærmest en del af århundredets "dyrehandel"!

Patruljefartøjet HAJEN

Patruljefartøjet HAJEN, der nu forventes solgt til Litauen, ses her agten fra.
(Foto: Søværnet)

Af Johnny E. Balsved

Ifølge Søværnets Materielkommando og Morgenavisen Jyllands-Posten forhandles der for nærværende om salget af tre af enhederne af FLYVEFISKEN-klassen til Litauen, hvor de fremover skal anvendes i den litauiske kystbevogtning.

Den endelige aftale forventes underskrevet til september, men allerede nu er der truffet aftale om priser med mere.

Salget omhandler de to allerede oplagte enheder FLYVEFISKEN og HAJEN, samt LOMMEN der fortsat er sejlende. Med salget af de tre enheder til Litauen, og SVÆRDFISKEN, der i begyndelsen af måneden gik til ophugning, har søværnet nu foretaget den reducering fra 14 til 10 enheder af FLYVEFISKEN-klassen, der var en del af det nuværende forsvarsforlig.

Dyr handel

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten opgives salgsprisen til 25 mill. danske kr. pr. skib, eller sammenlagt 75 mill. kr., hvilket vel umiddelbart kan lyde af mange penge for nogle skibe, men set i lyset af at den oprindelige anskaffelsespris var langt over 250 mill. kr. pr. skib, så er der foretaget rimelige kraftige "afskrivninger", ikke mindst set i lyset af, at fx LOMMEN blev søsat for kun 12 år siden.

Det forlyder også, at Litauen har betinget sig, at fartøjerne leveres med kanonen installeret, og alene prisen på kanon og ildledelsesudstyr overstiger langt den opgivne købspris! Kranmodulet til søsætning af gummibåd indgår også i handelen.

Derudover er både FLYVEFISKEN og HAJEN blevet ribbet for det meste grej, herunder bl.a. dieselmotorerne og gasturbiner. Dieselmotorerne er planlagt anvendt i de nye standardfartøjer af Mk II typen, hvorfor søværnet enten må anskaffe nye motorer til de to enheder, eller fjerne dem fra andre af de operative enheder.

Hvorvidt der også skal leveres gasturbiner med de tre enheder fremgår ikke umiddelbart, ligesom det heller ikke fremgår, hvor megen elektronisk udrustning mm. (O-rum, radar og ildledelse) der medfølger.

Med nødvendig klargøring og udrustning af de tre enheder tyder intet på at salget til Litauen bliver en overskudsforretning for Danmark. Til sammen-ligning kunne søværnet "nøjes" med at betale 500.000 kr. for ophugningen af SVÆRDFISKEN.

Den leverede ydelse, prisen og ikke mindst skibsnavnene gør vel, at dette måske kan betragtes som århundredes største dyrehandel!

Patruljefartøjet FLYVEFISKEN

FLYVEFISKEN ses her udrustet til farvandsovervågning.
(Foto: Søværnet)

Også amerikansk våbenhjælp

Kan salget af de tre enheder til Litauen måske nærmere betegnes som våbenhjælp, så er Danmark ikke det eneste land, der hjælper med til at opbygge flåderne i de nye NATO lande i Baltikum.

Således har USA besluttet sig for at forære to OSPREY-klasse minestrygere til den litauiske flåde. Disse minestrygere er i øvrigt også bygget af glas-fiber, og er faktisk yngre end de danske skibe.

Set med nationale briller havde det nok været billigere blot at sende de tre enheder til ophugning ligesom søsterskibet SVÆRDFISKEN, men ingen tvivl om at disse enheder i mange år mageligt kan bruges i farvands-overvågningen, men der har søværnet allerede nye enheder på vej.

 Relaterede historier:

4Flere skibe til Litauen - 28/01/2009

4LOMMEN også til Litauen - 18/01/2009

4HAJEN endelig på vej - 04/01/2009

4HAJEN klargøres - 16/09/2008

4FLYVEFISKEN overdraget - 02/06/2008

4Levering af Flex'er forsinket - 20/04/2008

4Flex-handel bekræftet - 12/06/2007

4To Flex'er solgt - 13/05/2007

4Standardflex'er til Litauen - 11/08/2006

4SVÆRDFISKEN ophugges - 07/08/2006

4Genbrugsprojekt til MK II - 15/04/2006

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Morgenavisen Jyllands-Posten

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 15. august 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. august 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger