US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064SVÆRDFISKEN ophugges

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

SVÆRDFISKEN ophugges:

Blot 14 år gammel og dømt til ophugning

Hvad fremtiden er for de resterende enheder kan kun et fremtidigt forsvarsforlig afsløre, men intet tyder umiddel-bart på nogen succeshistorie!

Patruljefartøjet SVÆRDFISKEN klar til ophugning i Assens

Patruljefartøjet SVÆRDFISKEN klar til ophugning i Assens.
(Foto: Kim Nielsen)

Forstør billedet (flere billeder)

Af Johnny E. Balsved

2. august 2006, efter kun sammenlangt 14 års tjeneste, udgik den første af de 14 enheder af FLYVEFISKEN-klassen af flådens tal og blev solgt til ophugning.

Udfasningen af SVÆRDFISKEN sker som led i det nuværende forsvarsforlig 2005-2009, der bl.a. medfører at antallet af enhederne af FLYVEFISKEN-klassen skal reduceres fra 14 til 10.

Et åbent spørgsmål

Som en læser skrev i debatforummet på denne website: "At man vælger at oplægge P556 SVÆRDFISKEN i forbindelse med forsvarsforliget er én ting, men at man ligefrem ophugger et relativ nyt skibet fra 1992 synes meget betænkeligt. Hvorfor sælger man ikke skibet, eller er der ingen købere til skibet pga. af dårlig skibskonstruktion?"

Spørgsmålet vil umiddelbart komme til at stå ubesvaret, men selvfølgelig kan man undre sig over, at et kun 14 år gammelt skib udelukkende kan sælges til ophugning, når adskillige af flådens både tidligere og nuværende fartøjer har en levetid på både 30 år og derover.

Når skibet så de seneste år har ligget oplagt ved Flådestation Korsør, må det konstateres, at den aktive tjenesteperiode ligger langt under 14 år!

Succesen udeblev

Da det oprindelige koncept, benævnt StandardFlex 300, blev introduceret af Søværnets Materielkommando omkring i slutningen af 1970'erne spåede man nærmest en revolution inden for udviklingen af moderne overflade-enheder, men succesen udeblev tilsyneladende.

Her fik man et skib, der ved hjælp af et containersystem kunne løse flere forskellige opgaver. Med få timers varsel kunne et våbensystem udskiftes med et andet våbensystem afhængig af opgaverne, hvilket i sig selv var en grundlæggende fornuftig tanke.

Men det viste sig desværre hurtigt, at systemet havde én mangel! Det var muligt hurtigt at skifte våbensystemerne ud, men ekstra besætninger var ikke noget man bare kunne hente ned fra hylderne, der er trods alt forskel på fx en missilekspert, en minerydder og så en antiubådsekspert.

I praksis kom dette da også til at betyde, at enhederne af FLYVEFISKEN-klassen snart blev tildelt mere eller mindre forud fastlagte opgaver, således at man på sigt sikrede sig, at der også var besætninger til at løse opgaverne.

Gennem årene har flere af enhederne af FLYVEFISKEN-klassen med stor succes deltaget i internationale operationer, og høstet stor anerkendelse for deres indsats undervejs, men det rokker ikke ved, at enhederne aldrig har været kendt som særlig gode søskibe.

Det store eksportpotentiale, som oprindeligt blev tiltænkt klassen, har også vist sig ikke at holde stik. Ideen omkring containeriseringen af våben-systemerne har vist sig holdbar, men dette mest set ud fra et vedligehol-delsesmæssigt synspunkt. Så også eksportsuccesen udeblev.

Uvis skæbne

SVÆRDFISKEN vil dog i nogle henseender leve videre, idet dens diesel-motorer vil blive anvendt i de nye standardfartøjer af Mk II-typen, ligesom de containeriserede våbensystemer fortsat kan anvendes af søsterskibene ligesom de også medfører besparelser på udrustningen af fx støtteskibene af ABSALON-klassen.

I forbindelse med forsvarsforliget er det planen, at yderligere tre enheder af FLYVEFISKEN-klassen skal udgå, men der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med disse enheder.

FLYVEFISKEN og HAJEN har gennem længere tid ligget oplagt og afrigget ved Flådestation Korsør, medens de har afventet deres fremtid. Dieselmo-torerne er udtaget til brug i Mk II-enhederne.

Den sidste enhed som er planlagt at udgå, LOMMEN, gør fortsat tjeneste som forsøgsskib og i farvandsovervågningen, men dette er kun et spørgsmål om tid.

Hvad fremtiden er for de resterende enheder af FLYVEFISKEN-klassen kan kun et fremtidigt forsvarsforlig afsløre, men intet tyder umiddelbart på nogen succeshistorie!

 Relaterede historier:

4Flere skibe til Litauen - 28/01/2009

4LOMMEN også til Litauen - 18/01/2009

4HAJEN endelig på vej - 04/01/2009

4HAJEN klargøres - 16/09/2008

4FLYVEFISKEN overdraget - 02/06/2008

4Levering af Flex'er forsinket - 20/04/2008

4Flex-handel bekræftet - 12/06/2007

4To Flex'er solgt - 13/05/2007

4Standardflex'er til Litauen - 11/08/2006

4SVÆRDFISKEN ophugges - 07/08/2006

4Genbrugsprojekt til MK II - 15/04/2006

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

Læs mere om:

Våbensystemer til FLYVEFISKEN-klassen


-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. august 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger