US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1945-19894Konfrontation i Østersøen

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Konfrontation i Østersøen (1980):

I 10 minutter sejlede den sovjetiske fregat tæt langs siden på FYEN inden den pludseligt skar ind foran stævnen på det danske orlogsfartøj.
(Foto stillet til rådighed af Niels Kjær)

Sovjetisk fregat påsejler dansk minelægger

Under øvelses- og patruljesejlads i den østlige del af Østersøen blev skoleskibet/minelæggeren FYEN 18. april 1980 påsejlet af en sovjetisk fregat af MIRKA-klassen.

Minelæggeren FYEN befandt sig i internationalt farvand ca. 50 sømil øst nordøst for Gdynia i Polen og var i færd med at følge en større Warszawa-pagt flådeøvelse i området, da sovjetrusserne formentlig blev trætte af det nysgerrige danske orlogsfartøj.

Chefen for FYEN, kommandørkaptajn Finn Alsing, udtalte efterfølgende, at der ikke havde været nogen tvivl om, at chefen på den sovjetiske fregat havde til hensigt at chikanere det danske orlogsfartøj, men det var nok tvivlsomt om påsejlingen var en bevidst handling.

Af Johnny E. Balsved

Minelæggeren FYEN, under kommando af kommandørkaptajn Finn Alsing, havde fredag morgen, 18. april 1980, forladt Rønne på Bornholm for at begive sig sydpå i Østersøen og rutinemæssigt overvåge en større Warszawa-pagt flådeøvelse, der afvikledes i internationalt område ud for den polske kyst.

Minelæggeren FYEN

Minelæggeren FYEN, der 18. april 1980 blev påsejlet af en sovjetisk fregat af MIRKA-klassen.
(Foto: Søværnet)

Det blev dog hurtigt klart, at Warszawa-pagt ledelsen ikke brød sig om den rutinemæssige overvågning, selv om den skete i internationalt farvand.

"Tæt formationssejlads"

Ved 14-tiden om eftermiddagen kom en sovjetisk fregat af MIRKA-klas-sen, som længe havde flugt minelæggeren på et par sømils afstand, plud-selig sejlede hen imod FYEN, og efter et skarpt drej lagde den sig på siden af den danske minelægger, med en afstand på kun 10-15 meter mellem skibene.

En uplanlagt formationssejlads havde taget sin begyndelse, og det var helt tydeligt, at det sovjetiske fartøj blot ønskede at chikanere det danske or-logsfartøj, sandsynligvis med det formål, at få FYEN til at forlade øvelses-området.

Den sovjetiske MIRKA-klasse fregat gik langs siden på minelæggeren/ skoleskibet FYEN, hvorefter afstanden mellem de to skibe gradvist blev mindre og mindre.
(Foto stillet til rådighed af Niels Kjær)

Om bord på FYEN havde man omgående skærpet opmærksomheden og bl.a. udskiftet eleven, der stod til rors, med minelæggerens faste rorgæn-ger, desuden var maskinen blevet varskoet, hvis det skulle blive nødven-digt at foretage pludselige manøvrer.

I.h.t. de Internationale Søvejsregler holdt man kurs og fart om bord i den danske minelægger.

De næste ca. 10 minutter sejlede de to skibe side om side med omkring 15 knobs fart, idet afstanden mellem de to skibe gradvis formindskedes, da den sovjetiske fregat sejlede tættere og tættere på FYEN.

Kollisionen

Omkring klokken 1410 skar den sovjetiske fregat pludselig ind foran stæv-nen på den danske minelægger og i drejet ramte fregattens agterstavn den bagbords side af stævnen på minelæggeren.

Efter at have sejlet stadig tættere på det danske skib skar den sovjetiske MIRKA-klasse fregat pludselig ind foran minelæggeren/skoleskibet FYEN, hvorved agterstavnen ramte FYEN på bagbords side af stævnen.
(Foto stillet til rådighed af Niels Kjær)

Umiddelbart efter kollisionen, der iøvrigt ikke mærkedes særlig voldsomt nede om læ, blev der etableret havarirulle om bord.

En havaripatrulje kunne kort tid efter konstatere, at der ikke var sket større skade på FYEN, og skibets sødygtighed var ikke blevet kompromitteret, og sejladsen kunne derfor fortsættes.

Sovjetrusserne forsvandt

Den sovjetiske MIRKA-klasse fregat fortsatte blot sin sejlads uden på nogen måde at reagere på kollisionen, selv om de på den sovjetiske bro ikke har kunnet undgå at bemærke, at de havde forårsaget i kollision i åben sø.

Allerede samme eftermiddag kunne man fra minelæggeren FYEN konsta-tere, at samtlige Warszawa-pagt enhederne havde forladt øvelsesområdet.

Skoleskibet/minelæggeren FYEN ses her efter tilbagekomsten til Holmen, bemærk skaden på bagbords side af stævnen.
(Foto: Søværnet)

Onsdag i den følgende uge returnerede FYEN til Holmen, hvor det atter kunne fastslås, at der kun var sket mindre skader på skibet.

Ikke første gang

Denne episode var iøvrigt ikke den første, FYEN havde haft med den sov-jetiske orlogsflåde. Allerede i sommeren 1973 havde en sovjetisk destroyer chikaneret den danske minelægger omtrent på samme sted i Østersøen.

Den sovjetiske destroyer sejlede helt ind på 15 meters afstand af FYEN, der i sidste øjeblik måtte bøje af for at undgå en kollision.

Under den kolde krig kom det ganske ofte til den slags episoder, i juli 1980 påsejlede en østtysk minestryger en dansk hjemmeværnskutter ud for Gedser.

Senere i 1980 overvågede FYEN atter en Warszawa-pagt flådeøvelse i Østersøen, også denne gang var de sovjetrussiske enheder tilsyneladende tydeligt irriteret over det danske skibs tilstedeværelse i øvelsesområdet.

Ved denne lejlighed valgte de sovjetiske enheder at fortsætte deres missil-affyringer, bogstaveligt hen over hovedet på den danske minelægger.

Missilaffyring fra en sovjetisk fregat af KRIVAK-klassen senere samme år, fotograferet fra minelæggeren FYEN.
(Foto: Niels Kjær)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Minelægger on the rocks (1979) - 03/12/2007

4Fotoserie FYEN på norsk fjeldtur (1979) - 16/02/2006

4Tak til de gamle damer (2004) - 12/10/2004

4Konfrontation i Østersøen (1980) - 23/02/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Søværnsorientering Nr. 9/1980

&

Berlingske Tidende 19. april 1980, 20. april 1980 og 24. april 1980

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 23. februar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger