US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Miljørigtig isbryder

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

18. januar 2009

Miljørigtig isbryder:

Finsk idé og design til nyt kombiskib vil kunne øge dansk beredskab til søs

Den finske flåde har i samarbejde med den finske miljø-styrelse i oktober 2007 bestilt et 1.118 tons kombineret miljøfartøj og isbryder.

Færdigt udkast til det nye finske miljøfartøj og isbryder

Færdigt udkast til det nye finske miljøfartøj og isbryder.
(Illustration fra Designbureauet ILS OY, Finland)

Af Johnny E. Balsved

Den finske flåde har i samarbejde med den finske miljøstyrelse i oktober 2007 bestilt et 71,40 meter langt og 1.118 tons kombineret miljøfartøj og isbryder. Det nye fartøj forventes at blive leveret fra værftet i 2011.

Ikke mindst for at spare penge ønsker finnerne på denne måde at slå to fluer med et smæk.

Måske også lidt stof til eftertanke for en fremtidig dansk isbrydnings- og miljøindsats!

Den finske model

Det finske maritime designbureau ILS OY har designet fartøjet for den finske miljøstyrelse, det kan både løse opgaven med forureningsbekæm-pelse, når dette er nødvendigt, og isbrydning om vinteren, og finnerne må vel formodes med farvandsområder som den Botniske og Finske Bugt at have ret så mange erfaringer, ikke mindst med isbrydning.

Det kommende kombifartøj, der vel nærmest må karakteriseres som en slags "Miljø/isbryder" vil ikke kun blive udrustet til at klare eventuelle isproblemer om vinteren, men vil også kunne deltage i bekæmpelsen af eventuel olie- eller kemikalieforurening til søs.

Fartøjet vil også være udrustet til brandbekæmpelse til søs, slæbe-assistance og ikke mindst være udstyret med en ROV (Remotely operated underwater vehicles) til dykke- og undervandsopgaver, der vil gøre det muligt at opdage og opsamle olie fra forliste skibe.

Kontrakt om bygningen af det nye fartøj blev i oktober 2007 indgået med det finske skibsværft Uudenkaupungin Työvene OY og leveringen forventes at ske i begyndelsen af 2011.

Inspiration til forsvarskommissionen

Det må vel for de fleste være ret indlysende, at det nok ikke er særlig rentabelt at have eksempelvis tre store statsisbrydere liggende ganske uvirksomme hen det meste af året, ja nærmest talt i årevis.

Men det er jo lige som med en brandforsikring, den opsiger vi vel heller ikke blot fordi, der ikke har været ild i hytten de seneste par år? Storebælts- og Øresundsbroen har naturligvis mindsket den almindelige danskers umiddelbare behov for nødvendig isbrydningsassistance, men skibsfarten kan dog i givet fald alligevel have behov for samme.

Den stigende skibstrafik med ikke mindst tankskibe og jævnlige grund-stødninger i danske farvande gør nok også, at der også vil være et øget behov for miljøfartøjerne.

Den planlagte udflytning af miljøskibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ fra København til Frederikshavn er vel mere et udtryk for en prioritering af til rådighed værende miljøskibe og næppe den optimale løsning ud fra et beredskabssynspunkt.

Så hvorfor ikke kigge lidt på den finske model og sikre et bedre beredskab mod eventuel olieforurening overalt i de danske farvande, og samtidig være beredt hvis havet derude skulle blive lidt stift om vinteren.

Gør fem til tre

De tre store danske statsisbrydere, DANBJØRN, ISBJØRN og THORBJØRN, der alle har base i Frederikshavn er vel alle snart tjenlige til udskiftning. De to første har mere end 43 år på bagen siden deres søsætning, mens den yngste, THORBJØRN, blev søsat i 1980.

Herefter har de hvert efterår kunne meldes klar til indsats, uden at der siden 1996 rigtigt har været sat damp under kedlerne. Enkelte gange har en af de tre bjørne været lidt på tur, blandt andet i 2006, hvor DANBJØRN blev sendt til Sverige for at assistere myndighederne der.

De to miljøskibe GUNNAR THORSON og GUNNAR SEIDENFADEN er begge søsat i 1981 og har således også efterhånden en del år bag sig og nærmer sig hastigt de tredive år.

For de færreste er der næppe nogen tvivl om, at der nok sælges flere Nokia mobiltelefoner i Danmark, end der formentlig sælges B&O udstyr i Finland!

Nu skal dette naturligvis ikke være nogen rettesnor for hverken finsk eller dansk teknologi og design, men tilsyneladende kan det se ud til, at det atter er lykkedes for de finske designere at udpønse noget, der kan løse flere opgaver på én gang!

Ved at iværksætte bygningen af tre nye kombinerede "miljørigtige isbrydere", vil man således kunne reducere antallet af enheder fra fem til tre, og samtidig opnå en forbedret driftsøkonomi og øge beredskabet!

|Til toppen

Relaterede historier:

4Miljørigtig isbryder - 18/01/2009

4Bjørnebanden er klar - 15/12/2006

4DANBJØRN hjemme igen - 09/04/2006

4DANBJØRN rykker ud - 11/03/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Designbureauet ILS OY, Finland

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger