US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Miljøskibe flyttes til Frederikshavn

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

10. december 2008

Miljøskibe flyttes til Frederikshavn:

Omrokering af miljøskibe og hjemmeværnsfartøjer

Partierne bag det nuværende forsvarsforlig har netop godkendt, at miljøskibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ flyttes fra Holmen til Frederikshavn.

Miljøfartøjet METTE MILJØ ses her i Øresund under øvelse i 2006

Miljøfartøjet METTE MILJØ ses her i Øresund under øvelse i 2006.
(Foto: Johnny Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Partierne bag det nuværende forsvarsforlig har netop godkendt, at miljøskibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ flyttes fra Holmen til Flådestation Frederikshavn, samt at to af marinehjemmeværnets enheder af den såkaldte MHV 900-klasse omplaceres fra Frederikshavn og Hals/ Aalborg til Øresundsområdet.

Fast base i Frederikshavn

Flytningen sker på baggrund af anbefalingerne fra Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø.

Undersøgelsen anbefaler, at miljøskibene flyttes fra København til Frederikshavn, fordi risikoen for uheld, og dermed havmiljøforurening i farvandet omkring Skagen, er vurderet særlig stor. Nytteværdien af de to miljøskibe vurderes således at være størst, hvis skibene placeres i højrisiko-området ved Skagen.

Flytningen, der forventes at være på plads den 1. oktober 2009, omfatter i første omgang en udstationering af de to miljøskibe med besætninger på Flådestation Frederikshavn i en periode på to år, hvorefter skibene tildeles fast basehavn i Frederikshavn.

Herudover skal der ske flytning af materiel samt etablering af de nødvendige lager, kontor- og værkstedsfaciliteter m.v. på flådestationen.

Hjemmeværnsfartøjer til Øresund

Samtidig med flytningen af de to miljøskibe ændres placeringen af visse af marinehjemmeværnets enheder. Det sker blandt andet for at sikre, at der fortsat er enheder i Øresund, som har flydespærringer om bord til brug for inddæmning af olie på vandet.

Derfor placeres to af marinehjemmeværnets enheder af den såkaldte MHV 900-klasse i henholdsvis Helsingør og Københavnsområdet i stedet for Frederikshavn og Hals/Aalborg.

Denne omplacering forventes ligeledes afsluttet den 1. oktober 2009.

Forsvarsministeren tilfreds

Forsvarsministeren udtaler: "Jeg er glad for, at det er blevet besluttet at følge anbefalingerne og flytte miljøskibene derhen, hvor de gør mest nytte.

Sammen med beslutningen om at omplacere to af marinehjemmeværnets fartøjer til Øresundsområdet betragter jeg dette som en væsentlig forbedring af det samlede havmiljøberedskab i Danmark."

Stor omvæltning for skibenes besætninger

Når enheder flyttes fra den ene ende af landet til den anden, giver det traditionelt store dønninger i mandskabernes hverdag, og det tager et stykke tid før det nye tjenestested bliver en del af de daglige rutiner. I værste fald kan det betyde tab af kompetence og erfaring.

Chefen for Søværnet Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, siger: "Det er aldrig rart at blive flyttet af den ene ende af landet til den anden. Det vi nu vil fokusere på er, at tage mest muligt hensyn til besætningerne i forbindelse med flytningen af skibene.

Vi har nogle særdeles dygtige og dedikerede medarbejdere i miljøskibene. For at bibeholde de færdigheder, samt den viden og ekspertise som besætningerne besidder, vil vi gøre hvad vi kan, for at bevare så meget af denne erfaring som muligt efter flytningen", afslutter admiralen.

Læs også:

4Resume af risikoanalysen for olie- og kemikalieforurening i danske farvande.

4Resume af kapacitetsundersøgelsen.

4Miljøskibe mod nord - 04/04/2008

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarsministeriet - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 11. december 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger