US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Miljøskibe mod nord

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Miljøskibe mod nord:

Forsvarsministeriet overvejer udflytning af søværnets miljøskibe

Med henblik på at styrke havmiljøberedskabet i landets nordlige del anbefales det i en ministeriel rapport at flytte miljøskibene fra Holmen til Frederikshavn.

Miljøfartøjet METTE MILJØ ses her i Øresund under øvelse i 2006

Miljøfartøjet METTE MILJØ ses her i Øresund under øvelse i 2006.
(Foto: Johnny Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Udflytningen af søværnet fra Holmen i København har tilsyneladende endnu ikke set sin sidste fase.

For tiden overvejes det i Forsvarsministeriet, hvorvidt det endvidere vil være formålstjenligt at udflytte ét eller begge miljøskibe GUNNAR THORSON og/eller METTE MILJØ fra Holmen til Frederikshavn.

Formålet med en eventuel flytning af miljøskibene skulle angiveligt være et ønske om at styrke olieforureningsberedskabet i den nordlige del af landet, ikke mindst i forbindelse med olieomladningerne til søs i fx Ålbæk Bugt.

Overlades til Marinehjemmeværnet

Den endelige beslutning om en eventuel udflytning af miljøfartøjerne er endnu ikke truffet, men muligheden fremgår af en kapacitetsundersøgelse omkring havmiljøberedskabet udarbejdet af ministeriet, og som også senere er blevet bekræftet af forsvarsministeren over for forsvarsudvalget.

Det siges bl.a. i rapporten, at "Som følge heraf er der i rapporten fremsat i alt 7 konkrete anbefalinger, hvoraf blandt andet kan nævnes, at det dedikerede havmiljøberedskab i Øresund helt eller delvist anbefales omplaceret til Frederikshavnsområdet.

Som en afledt konsekvens af omplaceringen til Frederikshavnsområdet, anbefales placeringen af Marinehjemmeværnets enheder revideret, så det blandt andet sikres at der fortsat er enheder i Øresund med flyde-spærringer om bord".

Umiddelbart kan det da lyde meget plausibelt, men faktum er vel snarere, at Marinehjemmeværnet i Øresundsområdet til dato overhovedet ikke råder over fartøjer med flydespærringer ombord.

Det første fartøj, MHV 911, der vil have flydespærringer om bord, forventes først leveret direkte fra værftet til flotillen i Dragør i efteråret 2009!

Såfremt ét eller begge miljøfartøjer flyttes til Frederikshavn vil det naturlig-vis betyde, at hjemmeværnsfartøjet MHV 906, der for nærværende er pla-ceret i Frederikshavn, muligvis kan omplaceres.

Rapporten nævner også muligheden for en ombygning af nogle af de lidt ældre marinehjemmeværnsfartøjer af MHV 800-klassen, således at disse vil være i stand til at medtage permanente flydespærringer.

Det kunne lyde som om, at ansvaret for det fremtidige havmiljøberedskab i Øresund, et af verdens mest trafikerede farvande, så i fremtiden udelukkende skal baseres på Marinehjemmeværnet!

Ministeriel beslutning

En omplacering af miljøfartøjerne fra Holmen til Frederikshavn er naturligvis en politisk beslutning, men umiddelbart kan den nok muligvis virke lidt ejendommelig set ud fra et teknisk synspunkt.

En tidligere chef for METTE MILJØ har således tidligere udtalt over for navalhistory.dk, at flydespærringer ikke har nogen større effekt, når bølgehøjden er over 1 meter, hvilket vel meget ofte er tilfældet i den nordlige del af Kattegat og Skagerrak.

Der hersker ingen tvivl om, at olieomladningerne til søs naturligvis inde-bærer en vis risiko.

Men for nærværende er disse omladninger i Ålbæk Bugt stærkt for nedadgående, hvor langt de fleste omladninger i dag foretages i Kalundborg Fjord, hvor der indtil videre ikke er fundet behov for placering af et af hjemmeværnsfartøjerne af MHV 900-klassen med flydespærringer om bord.

Men som ministeriet skriver, "På baggrund af den udarbejdede risiko-analyse, internationale anbefalinger samt erfaringer fra tidligere nationale og internationale olieforureninger er der i kapacitetsundersøgelsen fore-taget en række vurderinger og konklusioner."

Efter flådens endelige udflytning fra Holmen i København i 1993 har søfor-svaret af landets hovedstad været overladt til fregatten PEDER SKRAM, torpedomissilbåden SEHESTED og ubåden SÆLEN.

Nu tyder meget på, at disse sammen med Marinehjemmeværnet også skal være aktive i havmiljøberedskabet omkring København!

 Læs også:

Resume af risikoanalysen for olie- og kemikalieforurening i danske farvande.

Resume af kapacitetsundersøgelsen.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarsministeriet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. april 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger