US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Historisk flådebesøg

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historisk flådebesøg:

Efter næsten 42 år
aflagde Kongedelingen atter besøg i Athen

Kongedelingen, bestående af kongeskibet DANNEBROG og korvetten PETER TORDENSKIOLD, aflagde historisk besøg i Grækenlands hovedstad Athen.

Med en salut på 21 skud til ære for den græske præsident markeredes indledningen på de danske orlogsskibes ankomst til det græske fastland efter næsten 42 år.

Kongeskibet DANNEBROG til kajs i Athen forstaden Neo Faliro, medens "vagthunden", korvetten PETER TORDENSKIOLD, ligger opankret på reden.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

Af Johnny E. Balsved

I slutningen af maj aflagde kongedelingen med regentparret om bord i kongeskibet DANNEBROG, og med korvetten PETER TORDENSKIOLD som eskorte, et nærmest historisk flådebesøg ved Athen efter næsten 42 år.

Kongedelingen havde ikke besøgt det græske fastland siden 1964.

Regentparret besøgte dog Athen i forbindelse med de olympiske lege i 2002, ligesom danske orlogsfartøjer flere gange har anløbet Kreta i den mellemliggende periode.

Tre dages officielt besøg

Med en salut på 21 skud til ære for den græske præsident fra korvetten PETER TORDENSKIOLD markeredes indledningen på de danske orlogs-skibes ankomst til det græske fastland, onsdag 24. maj. Salutten blev besvaret af en græsk fregat.

Kongeskibet gik til kaj i Athen forstaden Neo Faliro, medens korvetten lå til ankers på reden ud for, hvorfor al transport til og fra land, måtte foregå med korvettens gummibåd.

Herefter indledtes tre dages officielt besøg i den græske hovedstad, hvor også korvettens besætning fik lejlighed til at bese både den moderne by, samt de historiske seværdigheder, som Athen kan byde på.

Fredag aften, 26. maj, var det officielle besøg forbi, og kongedelingen be-søgte i weekendens løb yderligere fire byer på Peloponnes halvøen, inden delingen opløstes mandag morgen, da HM Dronningen satte kursen mod Danmark med fly.

Under hele opholdet i Grækenland måtte korvetten indtage ankerliggerens rolle, således blev der ikke lejlighed til at sætte trosserne fast på kajen, andet end når gummibåden fragtede mandskab og materiel.

Efter opløsningen af Kongedelingen returnerede DANNEBROG mod Dan-mark, medens PETER TORDENSKIOLD satte kursen mod flådebasen ved Rota i Spanien for at gøre klar til nye opgaver i NATO regi.

Det startede på Malta

Allerede fredag 19. maj havde korvetten anløbet havnebyen Valletta på Malta, hvor den mødtes med Kongeskibet, der tidligere var ankommet.

Korvetten PETER TORDENSKIOLD til kajs i Valletta på Malta 21. maj 2006.
(Foto: Noel Paris, Malta)

Der var nu rig lejlighed til i løbet af weekenden at bese både byen og denne skønne ø, hvor et pragtfuldt vejr med høj sol og tilsvarende tem-peraturer ikke gjorde opholdet min-dre behageligt.

Alt i medens der, i begge skibe, blev gjort klar til det forestående officielle besøg i Grækenland.

Søndag ankom Dronningen til Malta og gik straks om bord i DANNEBROG, hvorefter kongeskibet og PETER TORDENSKIOLD samme aften forlod Malta.

Jubelrulle

Mandag ved middagstid etableredes Kongedelingen ved at korvetten fore-tog en paradering for Dronningen.

Kongeskibet fører nu stort Kongeflag (Dronningeflag) fra agterste mast.

Paraderingen foregår ved, at korvet-ten først afgiver en salut på 27 skud for Dronningen.

Kongeskibet DANNEBROG til kajs i Valletta på Malta 21. maj 2006.
(Foto: Noel Paris, Malta)

Herefter udføres den såkaldte "Jubel-rulle", der gennemføres ved, at ski-bene sejler på modsatrettet kurs og passerer hinanden ganske tæt.

Hele besætningen er opstillet langs lønningen på skibets ene side, og på kommando tages huen/kasketten af med højre hånd.

Efter der er prajet: "Hendes Majestæt Dronningen og Hans kongelige Højhed Prinsgemalen længe leve!", strækkes højre arm ud, medens der råbes "Hurra", hvorefter huen/kasketten på signal føres tilbage igen.

Denne øvelse udføres i alt tre gange, hvorefter der kommanderes "Huen på".

Kongedelingen var nu officielt blevet etableret, og kursen kunne sættes mod Athen.

Med næsten 30 knob

Dronningen og Prinsgemalen havde ønsket at komme om bord på PETER TORDENSKIOLD undervejs for at hilse på besætningen.

Tirsdag formiddag blev Dronningen og Prinsgemalen så afhentet af korvettens gummibåd, og efter at været modtaget om bord med falderebshonnør og skansevagt, blev der lejlighed til en rundvisning på skibet.

Chefen for korvetten havde fortalt, at PETER TORDENSKIOLD kunne løbe 30 knob, hvilket Regentparret da gerne ville opleve, hvilket jo så måtte bevises.

Fre korvettens bro havde alle nu en mulighed for at opleve en korvet for fuld udblæsning, og med gashåndta-gene helt i bånd gik det så derudad, medens DANNEBROG forsøgte at følge efter i kølvandet, men nok i et mere adstadigt tempo.

Dronningen og Prinsgemalen
modtages af skansevagten om
bord på
PETER TORDENSKIOLD.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

Korvetten nåede op på 29,7 knob, hvilket vel ikke er helt så ringe for et aldrende 24 år gammelt skib.

For 42 år siden

Da Kongedelingen, med kongeskibet DANNEBROG og korvetten PETER TORDENSKIOLD, 24. maj anløb Athen forstaden Neo Faliro, var det næsten 42 år siden, der sidst havde været officielt dansk flådebesøg i Grækenland.

Seneste gang Kongedelingen var på officielt besøg i Athen var i september 1964, hvor Kongedelingen besøgte Middelhavet i anledning af brylluppet mellem den daværende græske Kong Konstantin og den danske prinsesse Anne-Marie.

Skoleskibet ÆGIR, ses her i Århus bugten i 1963

Skoleskibet ÆGIR, der her ses i Århus bugten i 1963, var største skib i Kongedelingen til Athen i september 1964.
(Fotograf: ukendt)

I 1964 bestod Kongedelingen, udover DANNEBROG, af skoleskibet ÆGIR og minestrygerne AARØSUND og EGERNSUND. De tre ledsagefartøjer ind-gik i årets skoledeling, og havde således ud over den faste besætning også et stort antal kadetter og konstabelelever med om bord.

Videre på NATO øvelse

Efter besøget i Grækenland og opløsningen af Kongedelingen satte konge-skibet, som tidligere fortalt, kursen hjemover, medens korvetten PETER TORDENSKIOLD satte kursen mod den spanske flådebase ved Rota, hvor der skulle klargøres til en ny stor opgave, denne gang i NATO regi.

Efter nogle dages ophold i Rota sættes kursen mod Cap Verde øerne i At-lanterhavet, hvor korvetten skal indgå i NATO-øvelsen "STEADFAST JAGUAR 06", der løber helt frem til 12. juli 2006. PETER TORDENSKIOLD deltagelse vil dog kun vare frem til 25. juni, hvorefter kursen atter vil blive sat mod hjemlige omgivelser.

STEADFAST JAGUAR er en øvelse under NATO Response Force (NRF) med deltagelse af alle tre værn, der foregår på og ved Kap Verde øerne ved Afrikas vestkyst. Her deltager hovedparten af de 29 NATO lande.

Det er evnen til hurtigt at reagere og deployere der er kernen i NATOs reaktionsstyrker, og der er ikke tale om en hyggetur for deltagerne, da øvelsen skal bruges som den endelige operative blåstempling af NRF-7, det syvende hold, som indtræder i NATOs reaktionsberedskab.

PETER TORDENSKIOLD deltager i øvelsen sammen med minerydnings-fartøjet STØREN og et operativt støtteelement fra Søværnet, samt et af de permanent indchartrede handelsskibe.

Også på landjorden er Danmark repræsenteret. Et telegrafkompagni skal etablere kommunikationslinier for øvelsesledelsen og for Joint Logistics Support Group. Desuden deltager flyvevåbnets taktiske stab i øvelsen.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnet, 2. Eskadre, Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. juni 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger