US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget 4Orlogsflaget
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Orlogsflaget

Det dybrøde flagOrlogsflaget hejses...

En af Søværnets vigtige opgaver gennem tiderne har været at vise flaget. Søvær-nets flag er Orlogsflaget.

Kun Søværnets skibe må bruge orlogs-flaget.

Søværnets institutioner på land flager med almindeligt splitflag, også kaldet statsflaget eller garnisonsflaget.

Orlogsflaget har en dybere rød farve end det almindelige splitflag.

Orlogsflagets historie

Der findes ingen sikker angivelse af, hvornår Orlogsskibe begyndte at føre Dannebrog.

De tidligste billeder af skibe, der fører Dannebrog, er fra det 15. og 16. århun-drede.

Det var Christian IV, der i sine Krigs-artikler af 8. maj 1625, gav de første kendte regler for Flagføring og Komman-dotegn i flåden.

Flagspil og gøsstage

I havn og til ankers føres Orlogsflaget normalt på et flagspil agter.

Samtidigt føres et mindre Orlogsflag, en Orlogsgøs, på en gøsstage i skibets stævn.

Orlogsflag og GøsTil søs føres Orlogsflaget normalt under gaflen på agterste mast.

Orlogsflaget føres inden for flagtid, dvs. fra kl. 8 om morgen, dog tidligst ved solopgang og nedhales ved solnedgang.

Ved nærmere bestemte lejligheder, bl.a. i  krig og krisetider føres Orlogsflaget dog døgnet rundt.

Det er vigtigt at bemærke sig, at Orlogsflaget ikke "stryges" ved solned-gang, det nedhales. Orlogsflaget stryges kun over for overmagten i kamp.

Kommandotegn og distinktionstegn

Sammen med Orlogsflaget anvender Søværnet også en række kommando- og distinktionstegn.

Et kommandotegn angiver, at den pågældende er ombord på skibet og har den formelle kommando, medens et distinktionstegn blot indikerer, at den pågældende befinder sig ombord.

Et kommandotegn sættes, når den pågældende går ombord, og nedhales igen ved afgang fra skibet.

Orlogsvimpel

Det hyppigst anvendte kommandotegn er Orlogsvimplen.

Denne vimpel sættes, når et skib hejser kommando og vajer så længe skibet er under kommando, det vil almindeligvis sige udrustet og bemandet.

Orlogsvimplen adskiller sig kun fra den almindelige vimpel vi normalt anvender ved, at den har to flige ligesom orlogsflaget og splitflaget.

I modsætning til de øvrige Kommandotegn nedhales Eskadrechefs-standeren og Orlogsvimplen ikke, hvis Eskadre- eller skibschefen midler-tidigt forlader  skibet.

Følgende Kommandotegn anvendes:

4Kongeflaget

4Kongestander

4Rigsforstanderflag

4Forsvarsministerflag

4Forsvarschefsflag

4Admiralsflag

4Viceadmiralsflag

4Kontreadmiralsflag

4Flotilleadmiralsflag

4Eskadrechefsstander

4Anciennitetsstander

4Orlogsvimpel

Følgende distinktionstegn anvendes:

4Kronprinseflag

4HKH Prinsens flag

4Kongehusflag

Nedenfor følger en oversigt og billeder af de nævnte flag:

Kommandotegnene

Kongeflaget

Kongeflaget, den regerende monarks flag. Det nuværende Kongeflag blev indført i 1972 i forbindelse med ændringen af Rigsvåbenet.

Salut: 27 skud

Kongestander

Kongestanderen anvendes når Hendes Majestæt Dronningen er ombord, men den fastsatte honnør ikke skal finde sted.

Salut: Ingen

Rigsforstanderflag

Rigsforstanderflaget er Regentens flag, dvs. det medlem af kongefamilien der fungerer som Regent i tilfælde af Dronningens fravær.

Salut: 21 skud

Forsvarsministerflag

Forsvarsministerflaget er også det tidligere marineministerflag.

Salut: 17 skud

Forsvarschefsflag

 

Salut: 17 skud

Admiralsflag

Såfremt en Admiral udnævnes til Forsvarschef, fører denne Forsvarschefsflag.

Salut: 17 skud

Viceadmiralsflag

 

Salut: 15 skud

Kontreadmiralsflag

 

Salut: 13 skud

Flotilleadmiralsflag

Eskadrechefsstander

Føres ombord i det skib, hvorfra Eskadrechefen fører sin kommando.

Salut: Ingen

Anciennitetsstander

Føres af ældste skibschef i en flådestyrke. (Er ej anvendt)

Salut: Ingen

Orlogsvimpel

Orlogsvimpel

Orlogsvimplen føres af alle skibschefer.

Vimplen vajer al den tid et skib er under kommando.

Salut: Ingen

Distinktionstegnene

Tronfølgerflag

Kronprinseflag

Kronprinseflaget føres naturligvis af H.K.H. Kronprins Frederik.

I de tilfælde, hvor Kronprinsen fungerer som Regent, fører denne Rigsforstanderflaget.

Salut: 21 skud

HkH Prinsens flag

HKH Prinsens Flag

I 1972 indførtes Prinsens Flag. Dette flag er udelukkende til brug for H.K.H. Prins Henrik

Salut: 21 skud

Kongehusflag

Kongehusflag

Øvrige medlemmer af Kongehuset fører Kongehusflaget.

Salut: 21 skud

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre (red.), Forlaget Codan, København 1943

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: 19. marts 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger