US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Den kolde krig

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Den kolde krig:

Den kolde krig og
truslen mod Danmark

Forsvarets Efterretningstjeneste har nu offentliggjort en række tidligere yderst hemmelige dokumenter og rapporter om trusselsbilledet fra Warszawa-pagten mod Danmark under den kolde krig.

Under den kolde krig var det efterretningstjenestens primære opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i Warszawa-pagten af betydning for Danmark.

Af Johnny E. Balsved

I hele koldkrigsperioden var Danmark en af den sovjetiske flådes porte til det åbne farvand i bl.a. Nordsøen og Atlanterhavet.

Dette indebar en skærpet overvågning fra dansk side foranlediget af bl.a. daglige gennemsejlinger af Warszawa-pagtfartøjer i danske farvande.

Truslen mod Danmark

"Hvilken af de to operationer, der iværksættes først, vil afhænge af operationsforløbet mod Centralregio-nen.

Afklares situationen hurtigt til gunst for Warszawa-pagten vil Jyllands-operationen formentlig blive iværksat først.

Derimod kan Sjællandsoperationen forventes indledt tidligere end Jyllandsoperationen, såfremt Central-regionen er i stand til at sinke offensiven i væsentlig grad".

Sådan skriver Forsvarets Efterret-ningstjeneste (FE) i konklusionen på dokumentet "Truslen mod Danmark" fra 1965, der gennemgår Warszawa-pagtens militære kapacitet og dennes mulige anvendelse mod Danmark.

Dette forhold og mange andre står nu frit til rådighed, således at man har en mulighed for selv at vurdere, hvor-vidt der var en reel trussel mod Danmark under den kolde krig.

En sovjetisk ubåd af WHISKY-klassen ses her  fotograferet under passage af Storebælt

En sovjetisk ubåd af WHISKY-klassen ses her  fotograferet under passage af Storebælt.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Læs og vurder selv

30. juni sidste år offentliggjorde Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udredningen "Danmark Under Den Kolde Krig – Den sikkerheds-politiske situation 1945-1991".

En del af kildegrundlaget for udredningen har været FE's arkivalier fra perioden. En central del af disse arkivalier stilles nu til rådighed for offentligheden.

Under Den Kolde Krig var det FE's primære opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i Warszawa-pagten af betydning for Danmarks sikkerhed.

Warszawa-pagtens militære kapacitet og dennes mulige anvendelse mod Danmark blev fra 1965 beskrevet, vurderet og sammenfattet i dokumentet "Truslen mod Danmark", der jævnligt blev opdateret.

"Truslen mod Danmark" var højt klassificeret under Den Kolde Krig og i tiden herefter, herunder endnu i den periode, hvor DIIS forskere arbejdede med arkivalierne.

FE har imidlertid på baggrund af de politiske ændringer i Danmarks nærområde nu afklassificeret "Truslen mod Danmark", der herved stilles til rådighed for offentligheden.

Download selv

Det offentliggjorte materiale dækker perioden fra 1965-1991.

Du kan downloade materialet fra Forsvarets Efterretningstjenestes hjemme-side.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Efterretningstjeneste

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

Læs også:

Flåden i perioden
1945-1989

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 12. april 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger